Man och kvinna pekar på en butikshylla

Publicerat 25 februari 2021 av Senia Johansson

Vilka frågor ställs vid kontroll av kosttllskott?

Kontroll att livsmedlen är säkra och korrekt märkta

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerar verksamheter som hanterar livsmedel regelbundet. Kontrollbesöken är i regel oanmälda. Vid inspektionerna fokuserar inspektören på olika områden beroende på vad som tidigare noterats samt specifika områden som livsmedelsgruppen valt att kontrollera extra. Anledningen till att allt inte kontrolleras vid en och samma inspektion är för att det finns för mycket att kontrollera, varje inspektion skulle ta för lång tid.

Läs mer detaljerat om vad man behöver tänka på inför och under inspektion i artikeln “När inspektionen knackar på”.

Hur går inspektionen till?

Under inspektionen förs en dialog med verksamhetsutövaren för att få en fördjupad förståelse för hur hanteringen sker och för att undvika missförstånd.Om en inspektör upptäcker att delar i verksamheten inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav noteras avvikelser i den rapport som skickas till verksamheten efter kontrollen.

Om det bara finns ett fåtal och mindre allvarliga avvikelser ska de ha åtgärdats snarast möjligt och kontrolleras vid nästa inspektion.

Om avvikelserna däremot uppfattas som allvarliga kan verksamheten bli tvungen att åtgärda avvikelserna inom en viss tid, vilket följs upp vid en extra kontroll. I särskilt allvarliga fall kan inspektören utfärda ett förbud tills de ansvariga kan visa att de följer lagstiftningens krav.

Exempel på frågor vid inspektion

I nedanstående infografik presenteras frågor som Livsmedelsverket föreslagit kontrollmyndigheterna att de kan ställa när de inspekterar företag som hanterar kosttillskott; 
Kan du besvara dessa frågor
Hur säkerställer ni märkningen
 • Var/när kontrolleras kosttillskottens märkning innan produkterna når konsument?
 • Finns det någon central kontroll eller kvalitetsavdelning för kontroll av kosttillskottens märkning?
 • Hur säkerställer ni att ni följer reglerna i gällande lagstiftning?
Hur bedömer ni era leverantörer
 • Hur väljer ni leverantör och sker det någon form av bedömning vid valet?
 • Vilka krav ställer ni på leverantören?
 • Finns någon värderingsgrund vid val av leverantör, det vill säga finns eller skapas avtal om att produkter som levereras är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande krav?
 • Hur ser specifikationerna ut för de råvaror/produkter som köps in?
Hur säkerställer ni att produkterna är säkra
 • Hur hanterar ni reklamationer?
 • Hur hanterar ni nya rön/uppgifter?
 • Hur har rekommenderad dos bedömts? Hur försäkrar ni om att den produkt som säljs är säker att intas i rekommenderad dos?
 • Hur vet ni att produkten är säker?
 • Hur hanterar ni information om biverkningar?
 • Hur kontrollerar ni produkter (säkra, rätt märkta etcetera) när försäljare söker upp er för att sälja in produkter?

Hur gick det - kan du besvara frågorna?

Välkommen att följa CatchWell och att kontakta mig!

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.