Artikel

Vem avgör om en produkt är ett läkemedel eller ett kosttillskott?

Av Senia Johansson

Publicerat 16 februari 2023

Vem avgör om en produkt är ett läkemedel eller ett kosttillskott?

Det är förekommer att vissa ingredienser i kosttillskott också används i läkemedel. Dessutom säljs både kosttillskott och läkemedel som tabletter, kapslar, pulver eller flytande preparat. Vem är det som avgör huruvida produkten är ett kosttillskott eller ett läkemedel, och går det att få ett förhandsbesked?

Vem har ansvaret för tillsyn?

Produkter som är utsläppta på marknaden som kosttillskott ska som huvudregel kontrolleras av livsmedelskontrollen. Det är dock Läkemedelsverket som bedömer om en produkt ska betraktas som ett läkemedel. En sådan bedömning kan göras genom att Läkemedelsverket, på fråga från livsmedelskontrollen, uppger att en viss produkt är ett läkemedel eller genom egen tillsyn. Om Läkemedelsverket har bedömt att det är fråga om ett läkemedel är livsmedelskontrollen inte längre den behöriga myndigheten. Det innebär att en produkt som har klassificerats som ett läkemedel ska uppfylla kraven för läkemedel och att det är Läkemedelsverket som är behörig myndighet.

Klassificering

Klassificeringen att en produkt är ett läkemedel görs utifrån en helhetsbedömning baserad på ingående substanser, doseringsanvisning, syfte, påståenden, produktnamn med mera.

I vissa fall kan de verksamma ämnena i kosttillskott vara samma ämnen som finns i godkända läkemedel, men att dosen i kosttillskottet är lägre än i läkemedlet eller att produkten marknadsförs med andra effekter än för läkemedel. I sådana fall bör livsmedelskontrollen undersöka om substansen kan vara ett nytt livsmedel eller om produkten av andra skäl kan innebära en hälsorisk för konsumenten.

Kan man få förhandsbesked?

Tyvärr kan inte företag få ett förhandsbesked från Läkemedelsverket huruvida en produkt klassificeras som ett läkemedel eller inte. I Sverige har Läkemedelsverket möjlighet att bestämma om en produkt är ett läkemedel när de fattar beslut inom sin verksamhet. Beslut som fattas hos Läkemedelsverket kan till exempel vara att en produkt ska godkännas för försäljning som läkemedel eller att Läkemedelsverket förbjuder ett företag att sälja en produkt på grund av att det är ett läkemedel som företaget inte har tillstånd att sälja. Dessa beslut går att överklaga till domstol.

Däremot kan varken Läkemedelsverket eller andra myndigheter fatta ett beslut om klassificering vid andra tillfällen, till exempel vid en allmän fråga till någon av myndigheterna.

Läkemedel vs kosttillskott
Frontbild Checklista vid klassificering

Frigör din tid till annat

Ska du lansera ett kosttillskott?

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet är tillåtet.

artikel

När är vitaminer läkemedel?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett kosttillskott är ett läkemedel eller inte.  Hur en produkt klassificeras bestäms i lagen för den produktgruppen. När räknas vitaminer som läkemedel?

Rätt klassificering

Företagets ansvar att klassificera

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet (tillsatser etc) är tillåtet.

Kosttillskott eller läkemedel?

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra, behandla eller bota sjukdomar. Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden klassas den som läkemedel. En produkt kan också klassas som läkemedel om den innehåller substanser som har medicinsk användning. I andra fall kan produkter även innehålla ingredienser som klassas som nya livsmedel och dessa produkter måste godkännas innan de får släppas ut på marknaden. Ansvaret för att produkten är rätt klassificerad ligger på dig som företagare och det är du som får ta konsekvenserna om det blir fel. 

Experttjänsten "Klassificering"

Låt oss hjälpa dig att ta reda på om ingredienserna är tillåtna att användas och utvärdera vilken klassificering som produkten med stor sannolikhet har utifrån dess syfte och innehåll. Det sparar både tid och pengar.

Tjänsten passar dig;

Experttjänst: Klassificering

Expert

Senia Johansson, Ph.D.(Pharm)

Tjänst

Utvärdering av produktens klassificering utifrån dess syfte och innehåll.

Upplägg

Löpande och/eller projektbaserad

Våra andra paketerade experttjänster

Låt oss hjälpa dig att göra rätt från början!

Behöver du mer kunskap?

Kunskapsbanken för dig som vill få kunskap online

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början.

Ladda ner infografik gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.