Våra tjänster

Sluta spekulera anlita en expert istället

Konsultera en expert i växtbaserade kosttillskott & växtbaserade läkemedel

Problemlösning

Dra nytta av lång erfarenhet av problemlösning och alternativa regulatoriska vägar.

Specialistkompetens

Dra nytta av hur man brukar arbeta i liknande projekt och låt oss stå för detaljkunnandet.

Rådgivning

Få hjälp med regulatoriska strategier, myndighetsdialoger och vetenskapliga frågeställningar.

CatchWell gör det svåra enkelt

CatchWell erbjuder vetenskapliga och regulatoriska konsult- och experttjänster, utbildning och informationstjänster för växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Vår expertis ger dig affärsmöjligheter. 

Våra tre affärsområden är CatchWell Solution (tjänster), CatchWell Akademi (utbildning) och CatchWell Informed (informationstjänster).

CatchWell erbjuder konsult- och experttjänster

Känns det överväldigande med alla regler? CatchWell är en professionell samarbetspartner som har en gedigen erfarenhet av hur man som företag kan tillämpa reglerna för sina kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Lagstiftningen talar nämligen om vad som gäller, men säger inte alltid hur man som företag ska göra för att uppfylla kraven. 

Låt oss hjälpa er att navigera i regelverken. CatchWell ger råd, stöd och utbildning till företag, både online och offline, i hur man kan tillämpa regler och utnyttja de möjligheter som finns för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Vår expertis ger företag affärsmöjligheter och minskar risker för oförutsedda händelser för din produkt.

Paketerade experttjänster

Förstärk företaget med specialistkompetens

Genom att använda CatchWell paketerade expertlösningar som är baserade på lång erfarenhet från liknande projekt förstärker du ditt företag med specialistkompetens och du slipper ägna tid åt regulatoriska frågor för din produkt och kan istället ägna den till andra arbetsuppgifter. Erfarenhet, sunt förnuft och brett kunnande är våra starkaste sidor.

Effektivare

Etablerade arbetssätt gör det effektivare och ger bättre kvalitet

Minskar behov av eget detaljkunnande

Dra nytta av hur man brukar arbeta i liknande projekt

0 +

Års erfarenhet

Vi kan både kosttillskott och växtbaserade läkemedel

Även om kosttillskott och läkemedel är snarlika varandra i utseende och i hur de används, är det få som har kunskapen i skillnaderna i regelverken och vilka möjligheter som finns. Genom att konsultera oss får du tillgång till lång och unik erfarenhet inom området kosttillskott och växtbaserade läkemedel från såväl forskning, myndighet, branschorganisation och företag. 

Med vår erfarenhet kan vi också analysera problem och föreslå lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har arbetat med vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar för kosttillskott och växtbaserade läkemedel i mer än 25 år, vilket omfattar områden som produktutveckling, kvalitet, säkerhet, effekt och produktinformation inklusive marknadsföring. 

Konsultera med CatchWell om kosttillskott och växtbaserade läkemedel...

Problemlösning
Kvalitetssäkring

Rådgivning & Utbildning

Få hjälp med regulatoriska strategier, myndighetsdialoger och vetenskapliga frågeställningar.

Granskningar

Vi granskar din dokumentation och sammanställer utredningar för specifika frågeställningar.

Märkning & Marknadsföring

Vi granskar din märkning eller marknadsföring och säkerställer att den följer gällande lagstiftning.

Strategiska vägval

Få svar om det finns regulatoriska hinder för din produkt beroende på valet av regulatorisk väg.

Våra tjänster

Vill du utnyttja möjligheter eller minska riskerna för dina produkter? Behöver du hjälp att tillämpa reglerna?

Lösningen finns här.

Konsultation Rådgivning Tjänster

Vi erbjuder rådgivning och fungerar som ditt bollplank. Vi bevakar lagförslag och formulerar budskap inom områden som regulatoriska strategier, myndighetsdialoger och vetenskapliga frågor.

Experttjänster mörk bakgrund

Våra expertlösningar är ett smart alternativ när du vill stärka upp med specialistkompetensen för en specifik uppgift. Våra expertlösningar är baserade på lång erfarenhet från liknande projekt.

Webbkurser Våra tjänster

Med våra webbkurser får ni möjlighet till kompetensutveckling online. Ett effektivt upplägg som ger hela organisationen möjlighet till vidareutbildning lättillgängligt framför datorn, läsplattan eller mobilen.

Utbildning Våra tjänster

Vi håller olika utbildningar i regulatoriska frågor, allt för att du och dina kollegor ska ha möjlighet att “göra rätt från början”. Vi har färdiga utbildningar men skräddarsyr även utbildningar för era behov.

Kunskapsbanken Våra tjänster

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. På Kunskapsbanken kan du se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Utredningar Våra tjänster

Vi hjälper företag med mindre och större utredningar. Det kan handla om att ge er en bra grund för strategiska vägval och utvärderingar samt underlag i såväl er interna som externa kommunikation.

Kvalitetssäkring

Vi granskar dokumenten för dina produkter

Kvalitetssäkring fungerar som ett kvitto på att din produkt håller god kvalitet och att lagar och regler följs

Marknadsföring ikon

Marknadsföringsmaterial

Är du osäker på om din marknadsföring är korrekt? Lämna granskningen till oss så talar vi om vad du behöver justera innan du beställer eller publicerar marknadsföringsmaterial.

Märkning 3 ikon

Märkning

Kosttillskott ska märkas med ett antal obligatoriska uppgifter. För kosttillskott kan företagare även göra frivilliga påståenden om hälsa. Vi säkerställer att märkningen är korrekt. 

Innehåll ikon

Innehåll

Undrar du om innehållet i din produkt eller tilltänkta produkt är tillåtet? Ju tidigare du kan fastställa att din produkt enbart innehåller tillåtna substanser desto bättre. Vi granskar innehållet.

klassificering ikon

Klassificering

Vi hjälper dig att ta reda på om ingredienserna är tillåtna att användas och utvärdera vilken klassificering som produkten med stor sannolikhet har utifrån dess syfte och innehåll. 

Nya produkter blå ikon

Nya produkter

Har du ett förslag på en ny produkt, men vill inte satsa på osäkra kort. Ju mer du vet och kan visa om din produkt desto bättre. Vi tar reda på om det finns några regulatoriska hinder.

Säkerhet & Effekt ikon

Utredningar

Vi hjälper dig att ta fram fakta eller dokument. Det kan handla om att ge er en grund för strategiska vägval och utvärderingar som minskar risken för att oförutsedda saker.

Hur du kvalitetssäkrar din produkts dokumentation

Kvalitetssäkra dina produkter och få trygghet på köpet

Genom våra experttjänster kvalitetssäkras dina kosttillskott och växtbaserade läkemedel genom lösningar som redan finns på plats, vilket skapar effektivitet och underlättar affärskontakter. Det skapar också en trygghet för dig och för ditt företag, eftersom du får ett kvitto på att din produkt håller god kvalitet och att lagar och regler följs. Samtidigt som du minskar riskerna att något oförutsett ska hända din produkt som till exempel böter, saluförbud etc. När du vet att ditt kosttillskott eller växtbaserade läkemedel uppfyller kraven har du också ett bra beslutsunderlag för investeringar och lanseringar.

Företaget skickar dokumentationen som ska granskas

Företaget skickar underlaget som givits från leverantören eller tagits fram av företaget till CatchWell.

CatchWell bedömer dokumentationen

CatchWell gör en bedömning av underlaget samt gör en egen efterforskning.

CatchWell skickar rapport tillsammans med rekommendationer

Efter slutförd genomgång skickas en rapport till företaget tillsammans med expertens rekommendationer.

Kvalitetssäkring

Vill du ha något kvalitetssäkrat?

Experttjänster

01.

Tydligare

Du vet vad du köper och vad nyttan är

02.

Specialistkompetens

Minskar behov av eget detaljkunnande

03.

Effektivare

Etablerade arbetssätt  

Expertlösningar

Anlita en expert

Paketerade expertlösningar är ett smart alternativ när du vill stärka upp ditt team med specialistkompetensen du behöver under en viss tidsperiod. Våra expertlösningar är baserade på lång erfarenhet från liknande projekt.

Fråga en expert

Med experttjänsten “Bollplank” får du svar på dina vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar.

Klassificera produkten

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet är tillåtet.

Gör sanna hälsopåståenden

Med experttjänsten “Påståenden” får du veta vilka godkända närings- och hälsopåståenden som finns för din produkt.

Satsa på rätt produkt

Med experttjänsten “Potential” får du svar på om det finns några regulatoriska hinder för din produkt.

Märk och marknadsför korrekt

Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

Rådgivning

Med experttjänsten “Bollplank” får du svar på dina vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar.

Utbildning

CatchWell skräddarsyr utbildningar för företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper och för chefer eller medarbetare på alla nivåer.

Utredningar

Vi hjälper dig att ta fram fakta. Vi utreder för att ge er en grund för strategiska vägval och utvärderingar som minskar risken för att oförutsedda saker ska hända.

Experttjänster Catchwell

Märkning & Marknadsföring

Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

Klassificering

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet är tillåtet.

Nya produkter

Med experttjänsten “Potential” får du svar på i ett tidigt skede om det finns några regulatoriska hinder för din nya produkt.

Våga ta språnget!

Utnyttja möjligheterna tillsammans med oss

Etablerade arbetssätt

Etablerade arbetssätt gör det effektivare och ger bättre kvalitet.

Problemlösning

Dra nytta av lång erfarenhet av problemlösning och alternativa regulatoriska vägar.

Specialistkompetens

Dra nytta av hur man brukar arbeta i liknande projekt och låt oss stå för detaljkunnandet.

0 +

Års erfarenhet

Söker du en konsult som är expert på kosttillskott och växtbaserade läkemedel?