Vad får kosttillskott innehålla?

Publicerat 13 oktober 2022 av Senia Johansson

Vad får kosttillskott innehålla?

De som kanske tror att det inte finns några regler över vad kosttillskott får innehålla har fel. Kosttillskott är livsmedel och sedan 2002 finns det en EU-lagstiftning som reglerar kosttillskott. Denna lagstiftning (Direktiv (EG) 2002/46/EG) har i Sverige implementeras i föreskrifterna LIVSFS 2003:9.

Det här innebär att kosttillskott regleras enligt livsmedelslagstiftningen, vilket omfattar vad kosttillskotten får innehålla, vilka tillsatser som är tillåtna, vad du får påstå om produkterna, hur de ska märkas, hur produktionen ska gå till etc.

Godkända ingredienser

Följande ingredienser är godkända för användning i kosttillskott.

Användningsvillkor
Vitaminer & Mineraler
Andra ämnen
Tillsatser

Kriterier

Vitaminer & Mineraler

De vitaminer och mineraler som får tillsättas till kosttillskott (t.ex. C-vitamin och kalcium) finns upptagna i förteckningen i bilaga I till direktivet 2002/46/EG. I samma direktiv finns även en förteckning (bilaga II) som tar upp vilka ämnen som är godkända som källa till de vitaminer och mineraler som finns angivna i bilaga I. Till exempel natrium-L-askorbat som källa till C-vitamin och kalciumlaktat som källa till kalcium.  

Företag som vill marknadsföra en näringskälla som inte ingår i förteckningarna (bilaga I och II) måste lämna in en ansökan till Europeiska kommissionen. Enligt direktiv 2002/46/EG utarbetar Efsa sedan ett vetenskapligt yttrande till stöd för Europeiska kommissionens utvärdering av begäran. På grundval av Efsas arbete granskar och uppdaterar Europeiska kommissionen förteckningen över vitaminer eller mineralämnen som får användas i kosttillskott.

oxidativ stress
 

Andra ämnen

Kosttillskott innehåller ofta “andra ämnen” än vitaminer och mineraler som kan ha en näringsmässig eller fysiologisk effekt. För andra ämnen finns det inga listor på EU-nivå som motsvarar listorna för vitaminer och mineraler. Dessa ämnen regleras inte av direktiv 2002/46. De omfattas ibland av nationell lagstiftning, och ofta finns det inga regler som klargör deras status. Förbjudna, begränsade och granskade ämnen listas istället i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006.

Användning av andra ingredienser än vitaminer och mineralämnen (t.ex. växter och växtdelar) vid framställning av kosttillskott kan också godkännas enligt annan särskild lagstiftning beroende på ämnets art (t.ex. nya livsmedelämnen för berikning av livsmedellivsmedel för särskilda grupper).

RDI hälsopåståenden
 

Tillsatser

Utöver de ämnen som tillsatts för näringsändamål kan kosttillskott också innehålla livsmedelstillsatser, dvs. ämnen som tillsätts produkterna av tekniska skäl (t.ex. beläggningsmedel för tabletter, sötningsmedel). Förteckningen över livsmedelstillsatser som får användas i kosttillskott finns i förordning (EG) nr 1333/2008.

Källa: Efsa, EU-kommissionen

Ämnen som är förbjudna eller begränsade för användning i kosttillskott

Europeiska kommissionen får, på eget initiativ eller på grund av information från medlemsstaterna och efter en bedömning av Efsa, fatta beslut om att föra upp ett visst ämne i en förteckning över ämnen vars användning i livsmedel är förbjuden, begränsad eller under granskning. Detta kan inträffa när ett ämne i livsmedel ökar dess exponering för nivåer som överstiger den normala konsumtionen och/eller utgör en potentiell risk för konsumenterna. Detta förfarande definieras i artikel 8 i förordning (EG) nr 1925/2006 och de ämnen vars användning i livsmedel är förbjuden, begränsad eller under kontroll förtecknas i bilaga III till den förordningen.

Exempel på sådana ämnen är Ephedraarter, Yohimbe ( Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille), Hydroxyanthracene derivat, Katekiner från grönt te, Monakolin från rött ris och alfa-liponsyra (tioktisk syra).

Ingredienser med restriktioner

Vad innebär restriktionerna av andra ämnen  i artikel 8 i 1925/2006?

Artikel 8.2

Kommissionen får på eget initiativ eller på grundval av information från medlemsstaterna inleda ett förfarande för att inkludera ett ämne eller en ingrediens som innehåller ett annat ämne än ett vitamin eller ett mineral i bilaga III (EU 1935/2006) vars användning i livsmedel är förbjuden, begränsad eller under unionskontroll, om ämnet är förenat med en potentiell risk för konsumenterna. Ingredienser/ andra ämnen med restriktioner finns upptagna i bilaga A, B och C i förordningen 1925/2006.

CATCHWELL

När du behöver vägledning och tolkning av snåriga regler

CatchWell visar företag pragmatiska lösningar i hur de kan tillämpa reglerna för kosttillskott & växtbaserade läkemedel utan att kompromissa med regulatorisk compliance

Håll dig uppdaterad!

Få vårt nyhetsbrev gratis med de senaste nyheterna, artiklarna och verktygen

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.