Vad är medicinska påståenden

Publicerat 7 april 2022 av Senia Johansson

Vad är medicinska påståenden?

Det är olika regler som styr hur man får marknadsföra kosttillskott och läkemedel, vilket inkluderar påståenden som görs om produkterna. När det gäller produkternas effekter på människor är det för kosttillskott möjligt att göra närings- och hälsopåståenden medan man för läkemedel kan göra medicinska påståenden.

Om man för ett kosttillskott marknadsför att det kan hjälpa mot en sjukdom eller mot symtom på en sjukdom kan produkten komma att klassificeras som läkemedel och som företag kan man komma att bli skyldig till olaga läkemedelsförsäljning.

Medicinska påståenden

Ett medicinskt påstående innebär att varan marknadsförs med påståenden om att produkten har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur.

Medicinska påståenden innebär att produkten klassificeras som läkemedel

När Läkemedelsverket klassificerar en produkt görs en helhetsbedömning av produkten, där man tar hänsyn till alla egenskaper hos produkten. En produkt kan klassificeras som ett läkemedel antingen utifrån innehåll och verkningsmekanism eller utifrån de påståenden, uttryckliga och underförstådda, som säljaren gör om produkten. Det räcker alltså att en säljare gör medicinska påståenden om en produkt för att den ska betraktas som ett läkemedel, oavsett vad produkten innehåller.

Medicinska påståenden kan till exempel vara påståenden om att produkten lindrar värk, kan användas mot eksem, mot impotens, mot magbesvär eller som stärkande för immunförsvaret. Men det kan även vara grövre medicinska påståenden såsom att en produkt kan förebygga eller behandla olika former av hjärt-kärlsjukdomar eller cancer. Även bilder eller indirekta påståenden av säljaren som syftar till att konsumenten uppfattar produkten som ett läkemedel, tas med i bedömningen.

Mottagarens intryck

Det är mottagarens intryck som är avgörande i bedömningen av marknadsföring. Det innebär att trots att marknadsföringen inte innehåller direkta påståenden om produktens hälsoeffekter kan ändå mottagaren få intrycket av att produkten har sådana effekter, så kallad underförstådd medicinsk användning.

EU-växtmonografier

Bedömning av medicinska påståenden

Vid bedömningen av om en produkt ska klassificeras som läkemedel på grund av medicinska påståenden tar man bland annat hänsyn till:

Påståenden

Vilka påståenden som direkt eller indirekt görs om produkten (inklusive sådant som sägs eller antyds i produktnamnet),  

Farmakologiska egenskaper

Farmakologiska egenskaper hos beståndsdelarna,

Förpackningsmaterial

Förpackningstext, bilder och eventuell bipacksedel,

Marknadsföringsmaterial

Marknadsföringsmaterial (till exempel broschyrer och textreklam), muntlig information med mera

Beredningsform

Produktens beredningsform (exempelvis tablett eller kapsel) och hur den ska användas och doseras samt

Andra godkända läkemedel

Om det redan finns liknande godkända läkemedel på marknaden

Framsida Vad är medicinska påståenden

Skillnaden mellan läkemedel och kosttillskott

Gå en kurs i klassificering

Kanske är du på väg att lansera en ny produkt, men vet inte hur din produkt klassificeras eller om innehållet är tillåtet och säkert. Hur en produkt ska klassificeras är inte alltid helt självklart. Samtidigt är det företagets ansvar att se till att produkten är rätt klassificerad och säker att använda.

Påståendekollen

Påståendekollen - Vilket sorts påstående om hälsa gör du?

Konsten att göra hälsopåståenden om växter 2

Konsten att göra hälsopåståenden om växter

Mitt mål

är att hjälpa dig!

Idag kombinerar jag min erfarenhet med att hjälpa seriösa företag i hur de kan tillämpa reglerna för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag kan hjälpa dig på flera olika sätt, bland annat genom paketerade experttjänster, vilket du kan läsa mer om under “Tjänster”.

CatchWell erbjuder även utbildning såväl online som offline. Läs mer om våra “Webbkurser” här.

Behovet av kunskap finns på flera olika nivåer och sättet man vill ta till sig information skiljer sig åt mellan olika individer. Därför erbjuder vi även möjligheten att vara medlem i CatchWell Informed och få tillgång till Kunskapsbankens vägledningar, informationsfilmer och svar på vanliga frågor, dygnet runt, 100% online. Läs mer om “Kunskapsbanken” här.

— Senia Johansson

Ph.D. (Pharm)/ Expert

25

års erfarenhet rörande vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar för växtbaserade läkemedel och kosttillskott

Kontakta mig

070-317 38 20

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.