Tick tack för varumärken

Publicerat 30 september 2021 av Senia Johansson

Tick tack för varumärken

Övergångsregeln för varumärken och produktnamn upphör att gälla

Övergångsregeln för livsmedlens varumärken och produktnamn upphör om mindre än 4 månader. Många kosttillskott har varumärken eller namn som antyder att kosttillskottet har en hälsoeffekt. Sådana namn får enbart användas om det också görs ett godkänt närings- eller hälsopåstående i märkningen. Kommer ditt kosttillskott att påverkas när övergångsregeln upphör den 19 januari 2022?

Vilka produkter berörs?

Efter den 19 januari 2022 måste livsmedel (inklusive kosttillskott) som har produktnamn, varumärken eller fantasinamn som anger eller antyder en hälsoeffekt även ange ett godkänt hälsopåståenden (som har samma innebörd) i anslutning till namnet. Saknas ett sådant godkänt hälsopåståenden måste produkten byta namn.

Antyder ditt varumärke/ namn en hälsoeffekt?

Varumärken och andra märkesnamn som kan tolkas som närings- eller hälsopåståenden omfattas av förordningen (EG 1924/2006).

Exempel från Livsmedelsverkets hemsida på tänkbara varumärken, produktnamn eller motsvarande märkning kopplade till hälsa är Liv, Aktiv, Hjärta, Vital och Kraft.

Finns det ett godkänt hälsopåstående?

Många produkter har varumärkesnamn, märkesnamn eller fantasinamn som antyder att livsmedlet ger en hälsoeffekt. De får användas utan godkännande-procedur om ett godkänt näringspåstående eller hälsopåstående som har samma innebörd som namnet också görs om livsmedlet.

Vad händer efter den 19 januari 2022?

Efter den 19 januari 2022 när övergångsreglerna löpt ut ska samtliga varumärken, produktnamn, märkesnamn för livsmedel inklusive kosttillskott följa förordningen, vilket påverkar såväl märkningen som marknadsföringen. Det gäller oavsett när produkterna har lanserats.

Vad händer om jag inte agerar?

Om man inte agerar riskerar man initialt förelägganden från tillsynsmyndigheten men också exempelvis förbud kopplat till vite och om överträdelsen ses som särskilt allvarlig, böter.

Vad behöver jag göra?

Det viktigt att ni som livsmedelsföretag ser över om några namn som anger eller antyder hälsoeffekter används i er verksamhet. Om så är fallet ska dessa namn bytas ut eller säkerställas att de på ett tydligt sätt följs av ett godkänt närings- och hälsopåstående. Det godkända närings- och hälsopåstående ska ha samma innebörd som namnet. Åtgärderna ska ske före den 20 januari 2022.

Frigör din tid till annat

Gör reklam och märkning på rätt sätt

Är du osäker på om din märkning eller marknadsföring är korrekt? Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

Gå vår webbkurs om hälsopåståenden

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.