Stopp för fejkreor och falska kundrecensioner

1 september 2022

Stopp för fejkreor och falska kundrecensioner

Den 1 september 2022 träder flera nya lagändringar i kraft som stärker konsumentskyddet. Ändringarna kommer från regelpaketet ”Ett moderniserat konsumentskydd”. Bland annat ska det bli stopp för ”fejkreor” och falska kundrecensioner. Och det kan komma att kosta att bryta mot reglerna.

Bara några månader efter att den nya konsumentköplagen trädde i kraft stärks nu konsumentskyddet ytterligare. Fyra lagar ändras, vissa på flera punkter, och anpassas till digitala konsumentmarknader. Här är några av de viktigaste nyheterna:

  • Stopp för ”fejkreor” –En ny bestämmelse i prisinformationslagen kräver att företaget ska skriva ut vad det lägsta priset för produkten har varit de senaste 30 dagarna före prissänkningen, vid sidan av det nya nedsatta priset.
  • Krav på transparens för kundrecensioner – Om företagen lyfter fram kundrecensioner måste de även berätta om, och i så fall hur, de säkerställer att recensionen kommer från någon som faktiskt använt produkten. 
  • Reglering av andrahandsförsäljning av evenemangsbiljetter – Det blir inte längre tillåtet att med hjälp av datorprogram köpa upp stora mängder konsert- eller evenemangsbiljetter för att sedan sälja dem vidare, när begränsningar finns om hur många biljetter var och en får köpa.
  • Tydligare vem man e-handlar från – köper du något på nätet så måste det framgå tydligt vem du ingår avtal med och vilka regler som då gäller. Det innebär till exempel att vissa e-handlare måste uppge att de endast förmedlar köpet mellan dig och en annan leverantör och informera om till vem du ska reklamera till.

Och det kan bli dyrt för företag som bryter mot de nya bestämmelserna. Marknadsstörningsavgiften justeras och taket på 10 miljoner kronor tas bort. Avgiften kan istället uppgå till inte mindre än fyra procent av företagets årsomsättning under föregående år. Också på avtalsvillkorsområdet införs en ny sanktion – sanktionsavgift. Den innebär att företaget kan tvingas betala en sanktionsavgift vid vissa överträdelser av avtalsvillkorslagen.

Bakom lagändringarna ligger ett EU-direktiv som innebär ändringar av andra direktiv som i sin tur har införts i svensk rätt. De nya reglerna föreslås att börja gälla från och med den 1 september 2022.

Lagändringar

Har du koll på dessa lagändringar?

Det kan kännas svårt att hänga med i alla lagändringar som sker. Nedan är ett axplock av lagändringar som vi har tagit upp i våra artiklar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev om du är intresserad av att få information om kommande lagändringar.

Konsultera med CatchWell om kosttillskott och växtbaserade läkemedel...

Problemlösning
Kvalitetssäkring