Artikel

Restriktioner och varningstexter för grönt te-extrakt

Av Senia Johansson

Publicerat 12 januari 2023

Ny lagstiftning

Restriktioner och varningstexter för grönt te-extrakt

I en tidigare artikel tog vi upp att kommissionen röstat positivt att införa restriktioner för grönt te-extrakt i livsmedel. Den 1 december 2022 offentliggjordes förordning (EU) 2022/2340 av den 30 november 2022 om ändring av förordning 1925/2006 när det gäller grönt teextrakt som innehåller EGCG  i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen började att gälla från och med den 22 december 2022.  

Innebörden av reglerna

De nya reglerna innebär:

Förbud

De nya reglerna inför ett förbud mot grönt te-extrakt som innehåller en daglig dos av EGCG, (-)-epigallokatekin-3-gallat, som är större än eller lika med 800 mg/dag.

Obligatoriska varningar & Unionskontroll

För lägre doser införs obligatoriska varningar samt att grönt te-extrakt sätts under unionskontroll.

Obligatoriska varningar

Ytterligare krav som införs är;

Varning om att inte överstiga 800 mg/dag

På etiketten ska anges högsta antalet portioner av livsmedlet vid ett dagligt intag och en varning om att det dagliga intaget inte får överstiga 800 mg (-)-epigallokatekin-3-gallat. 

Mängden EGCG ska anges

På etiketten ska anges halten av (-)-epigallokatekin3-gallat per portion livsmedel. 

Varning om att inte ta flera produkter innehållande grönt te samtidigt

Etiketten ska innehålla följande varning: ’Bör inte intas om du samma dag intar andra produkter som innehåller grönt te.’

Varning till gravida, ammande kvinnor och barn under 18 år

Etiketten ska innehålla följande varning: ’Bör inte intas av gravida eller ammande kvinnor eller barn under 18 år.’

Varning om att produkten inte ska intas på fastande mage

Etiketten ska innehålla följande varning: ’Bör inte intas på fastande mage.’”

Unionskontroll

Vidare införs grönt te-extrakt även i del C i bilaga III till förordning (EG) 1925/2006, vilket innebär att extraktet kommer att stå under unionskontroll (under granskning på grund av vetenskaplig osäkerhet: industrin måste lämna in ytterligare vetenskapliga data som visar ämnenas säkerhet för en eventuell ny bedömning av EFSA och kommissionen bör fatta ett beslut inom fyra år).

Övergångstid

Kosttillskott eller andra livsmedel som inte följer de nya kraven, men som lagligen släpptes ut på marknaden innan ändringen trädde i kraft, får finnas kvar på marknaden 6 månader efter ikraftträdandet, det vill säga till och med den 21 juni 2023.

artikel

Även kosttillskott har regler!

De lagar och regler som gäller för livsmedel i stort, gäller så klart även för kosttillskott. Därutöver finns det ett antal specialregler för kosttillskott. De som antyder eller anger att kosttillskott inte är reglerade har fel.

Vad du behöver veta om de nya reglerna för grönt te-extrakt - 1
Frontbild Checklista vid klassificering

Frigör din tid till annat

Ska du lansera ett kosttillskott?

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet är tillåtet.

Behöver du mer kunskap?

Kunskapsbanken för dig som vill få kunskap online

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början.

Rätt klassificering

Företagets ansvar att klassificera

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet (tillsatser etc) är tillåtet.

Kosttillskott eller läkemedel?

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra, behandla eller bota sjukdomar. Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden klassas den som läkemedel. En produkt kan också klassas som läkemedel om den innehåller substanser som har medicinsk användning. I andra fall kan produkter även innehålla ingredienser som klassas som nya livsmedel och dessa produkter måste godkännas innan de får släppas ut på marknaden. Ansvaret för att produkten är rätt klassificerad ligger på dig som företagare och det är du som får ta konsekvenserna om det blir fel. 

Experttjänsten "Klassificering"

Låt oss hjälpa dig att ta reda på om ingredienserna är tillåtna att användas och utvärdera vilken klassificering som produkten med stor sannolikhet har utifrån dess syfte och innehåll. Det sparar både tid och pengar.

Tjänsten passar dig;

Experttjänst: Klassificering

Expert

Senia Johansson, Ph.D.(Pharm)

Tjänst

Utvärdering av produktens klassificering utifrån dess syfte och innehåll.

Upplägg

Löpande och/eller projektbaserad

Våra andra paketerade experttjänster

Låt oss hjälpa dig att göra rätt från början!

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.

Ladda ner infografik gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.