Hur du talar om att det är reklam

Publicerat 14 januari 2021 av Senia Johansson

Hur du talar om att det är reklam

Reklam är all typ av kommunikation som görs för att främja försäljningen av en vara eller tjänst. Ett vanligt misstag vid marknadsföring på sociala medier är att det inte tydligt framgår att det är reklam.

Reklamidentifiering och sändarangivelse

Det ska omedelbart och tydligt framgå att innehållet är marknadsföring. Om det inte gör det handlar det om så kallad dold marknadsföring, vilket inte är tillåtet. Det gäller för alla medier, som till exempel tidningar, tv, radio och sociala medier.

Det ska även tydligt framgå vem som står bakom den aktuella marknadsföringen, oavsett om det är en influencer eller ett annat företag som säljer produkten. Influencers sociala mediekanaler innehåller ofta både personliga åsikter och marknadsföring. I kanaler där budskapen är blandade är det särskilt viktigt att vara tydlig med vad som är marknadsföring så att läsaren snabbt kan urskilja vad som är vad.

Reklammarkering

Reklamidentifiering kan ske på olika sätt. I sociala medier är det dock nödvändigt med en reklammarkering, det vill säga en uttrycklig upplysning om att inlägget innehåller marknadsföring. Upplysningen ska direkt kunna uppfattas av genomsnittskonsumenten.

Användare av sociala medier scrollar sig ofta igenom flödet av text och bilder för att stanna till vid det som väcker intresse, exempelvis vid bilder. Reklammarkeringen måste därför särskilt utmärka sig redan vid en snabb scrollning för att genomsnittskonsumenten ska uppfatta den direkt.

Det är inte tillräckligt att i slutet av inlägget informera om att inlägget innehåller marknadsföring. Inlägg kan uppfattas olika beroende på vem som nås av det. Det är därför viktigt att marknadsföringen anpassas efter genomsnittskonsumentens förmåga att särskilja marknadsföring från annat innehåll. 

Exempel på reklammarkeringar som riskerar att vara otillräckliga

  • För långt ner i inlägget
  • Nära skärmkanten
  • Litet typsnitt
  • Otydlig färgsättning
  • Nära en iögonfallande bild
  • Mindre än övrig text

Ta även hänsyn till enheten och använd ord som läsaren förstår

En viktig sak att tänka på är att använda ord i reklammarkeringar som läsaren förstår. Ett sådant ord kan exempelvis vara ”reklam”. Det är inte tillräckligt tydligt att använda ”#samarbete” eller ”i samarbete med”.

En annan viktig sak att tänka på är att inlägg kan se olika ut beroende på vad mottagaren använder för enhet samt var inlägget publiceras. Ett blogginlägg på en dator kan exempelvis se annorlunda ut än om mottagaren tar del av det via sin mobiltelefon eller surfplatta. Det är därför viktigt att inlägg i sociala medier anpassas efter olika enheter.

Checklista

Reklam är som sagt all kommunikation som görs för att främja försäljningen av en vara eller tjänst. Innehåller ditt inlägg marknadsföring ska du:

 • Anpassa inlägget så att läsaren direkt förstår att det är reklam
 • Reklammarkera inlägget på en framträdande plats
 • Ange vem som står bakom marknadsföringen
 • Anpassa inlägget till särskilt utsatta personer, exempelvis sjuka, barn och unga, om de kan tänkas ta del av inlägget
 • Lova inte mer än vad du kan hålla

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.

Välkommen att följa CatchWell och att kontakta mig!