DÄRFÖR ÄR EUs FÖRSTA YTTRANDE VIKTIGT FÖR DITT KOSTTILLSKOTT

Publicerat 4 november 2021 av Senia Johansson

Därför är EU:s första yttrande viktigt för ditt kosttillskott

Principen om ömsesidigt erkännande

För dig som tycker att det är svårt att sälja kosttillskott i andra EU-länder, på grund av att den fria rörligheten begränsas av medlemsstaternas nationella regler, finns det hopp om förändring. Den 30 september 2021 antog EU-kommissionen sitt första yttrande baserat på ett nytt förfarande som infördes 2020 genom förordningen om ömsesidigt erkännande. I yttrandet tillrättavisade EU kommissionen Bulgarien som på felaktiga grunder förbjöd försäljning av ett grekiskt kosttillskott.

EU kommissionen tillrättavisar Bulgarien för handelshinder

En viktig hörnsten i EU-samarbetet är att det ska vara enkelt att handla, resa och flytta mellan EU-länderna. Därför samarbetar EU-länderna för att se till att de fyra friheterna på EU:s inre marknad fungerar som tänkt. Målet med den inre marknaden är att bidra till en god ekonomisk utveckling i Europa.

Det nya problemlösningsförfarandet syftar till att förbättra tillämpningen av reglerna om ömsesidigt erkännande och därmed underlätta försäljningen av produkter inom EU, som inte omfattas av EU-harmonisering och som lagligen marknadsförs i en medlemsstat.

Detta första yttrande från kommissionen gäller ett grekiskt företag som hade problem med att sälja ett kosttillskott på den bulgariska marknaden. De bulgariska myndigheterna avslog företagets ansökan om att sälja kosttillskott i Bulgarien, trots att detta kosttillskott lagligen marknadsförs i Grekland. Kommissionens åsikt är att de bulgariska myndigheterna inte tillämpade principen om ömsesidigt erkännande på ett korrekt sätt. Mer detaljer om detta ärende och vad de olika begreppen innebär finns i den nya guiden “Att sälja kosttillskott i andra EU-länder -Vad innebär ömsesidigt erkännande och hur använder jag mig av det?”

Förordning
Eu medlemsländer

En EU-förordning gäller direkt och likadant i alla medlemsländer

Kommissionens yttrande bekräftar att förordningen om ömsesidigt erkännande är direkt tillämplig. En EU-förordning som har trätt i kraft är direkt tillämplig och gäller i alla medlemsländer utan att inkorporeras eller transformeras till nationella rättsregler. Den blir en del av den nationella lagstiftningen genom sitt ikraftträdande. Förordningar ska tillämpas direkt av nationella domstolar och andra myndigheter.

Ett medlemsland får inte anta rättsakter som går emot det som står i förordningen. Om det visar sig att medlemslandets nationella bestämmelser strider mot en gällande förordning är det förordningen som gäller.En EU-förordning som trätt i kraft gäller direkt och likadant i alla medlemsländer.

Läs mer om ömsesidigt erkännande i artikeln - "Säljer du redan varor i ett EU-land och vill börja sälja dem i ett annat?"

Undanröja handelshinder

Nationella myndigheter bör begära information innan beslut

Nationella myndigheter bör begära information från företagen om huruvida varorna säljs i en annan medlemsstat, innan de beslutar sig för att neka marknadstillträde till dessa varor på deras territorium.

EU kommissionen vill undanröja handelshinder

Kommissionens yttrande klargör också att nationella myndigheter bör begära information från företagen om huruvida varorna säljs i en annan medlemsstat, innan de beslutar sig för att neka marknadstillträde till dessa varor på deras territorium.

Kommissionär Thierry Breton, ansvarig för den inre marknaden, anger: “Att se till att europeiska företag kan dra full nytta av den inre marknaden är idag viktigare än någonsin. Detta nya verktyg gör det möjligt för kommissionen att hjälpa nationella myndigheter att bättre tillämpa principen om ömsesidigt erkännande och undanröja hinder för den fria rörligheten för varor. Kommissionen kommer inte att tveka att tillämpa reglerna närhelst behovet uppstår.”

Det nya förfarandet aktiveras när företag får problem att marknadsföra sina produkter i en annan medlemsstat och flagga sin emission till SOLVIT. Europas SOLVIT-center skulle kunna lämna in en begäran om yttrande till kommissionen. Kommissionen har 45 arbetsdagar på sig att avge sitt yttrande från inlämnandet. Kommissionens yttranden kommer förhoppningsvis att bidra till att skapa god praxis när det gäller tillämpningen av ömsesidigt erkännande. En korrekt tillämpning av reglerna om ömsesidigt erkännande är absolut nödvändig för att säkerställa det fria flödet av varor inom EU, både för företag och medborgare.

Den nya förordningen om ömsesidigt erkännande trädde i kraft i april 2020. Förutom problemlösningsförfarandet har förordningen infört flera nya verktyg för att underlätta tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande av varor i praktiken och för att skapa mer klarhet, rättssäkerhet och öppenhet in i detta område.

Kunskapsbanken
Kunskapsbanken

Exklusivt på Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

ny guide i kunskapsbanken

Att sälja kosttillskott i andra EU-länder

Eftersom det pratas alldeles för lite om den nya lagen om ömsesidigt erkännande och fri rörlighet av kosttillskott har jag sammanställt 36 frågor och svar i en ny guide “Att sälja kosttillskott i andra EU-länder -Vad innebär ömsesidigt erkännande och hur använder jag mig av det?” Guiden finns att ladda ner för medlemmar i Kunskapsbanken. I guiden finns även mer information om EU-kommissionens yttrande och vilka de nationella reglerna var som stoppade det grekiska kosttillskottet.

Att sälja kosttillskott i andra EU-länder utan länkar

Publikationer

Samtliga publikationer som finns på Kunskapsbanken kan laddas ner som pdf:er.

Frågor & Svar

Q&A om kosttillskott och växtbaserade läkemedel,

Informationsfilmer

Korta informationsfilmer för att ge en grundläggande förståelse för området.

Jag hjälper dig när du fastnar i krångliga regler!

Låt mig hjälpa er att navigera i regelverken. Jag ger råd, stöd och utbildning till företag, både online och offline, i hur man kan tillämpa regler och utnyttja de möjligheter som finns för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag grundade CatchWell för att hjälpa företag att lösa problem och komma vidare i beslutsprocessen när det till exempel handlar om;

Underskrift

Senia Johansson

– Grundare & VD

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.