Pyrrolizidinalkaloider Ny lag om maxhalt för kosttillskott

Publicerat 29 april 2021 av Senia Johansson

Pyrrolizidinalkaloider: Ny lag om maxhalt för kosttillskott

Vissa växter innehåller gift, pyrrolizidinalkaloider, som kan ge svåra leverskador. Nu införs nya maxhalter för vissa livsmedel till exempel för växtbaserade kosttillskott.

Pyrrolizidinalkaloider är en stor grupp av kvävehaltiga föreningar som finns naturligt i omkring 6 000 växter. Giftet skyddar växten mot insektsangrepp. Exempel på växter som innehåller sådana ämnen är vallört, tussilago och korsört. I höga doser kan de giftiga ämnena orsaka leverskador och cancerframkallande effekter har observerats i djurförsök.

EFSAs säkerhetsutredningar

Sedan ett par år tillbaka har EFSA utrett säkerheten för livsmedel som kan innehålla pyrrolizidinalkaloider. Myndigheten offentliggjorde 2016 en vetenskaplig rapport om bedömning av exponeringen för pyrrolizidinalkaloider via kosten hos den europeiska befolkningen.

I rapporten konstaterades att te och örtte är de främsta källorna till människors exponering för pyrrolizidinalkaloider och att pollenbaserade tillskott bidrar väsentligt till den exponeringen. Vidare drogs slutsatsen att örtbaserade kosttillskott väsentligt kan bidra till exponeringen, men det fanns inte tillräckliga uppgifter om förekomst.

Den 27 juli 2017 offentliggjorde myndigheten ett uttalande om riskerna för människors hälsa på grund av förekomsten av pyrrolizidinalkaloider i honung, te, örtte och kosttillskott där man konstaterade att det finns en möjlig risk för människors hälsa till följd av exponering för pyrrolizidinalkaloider, särskilt när det gäller storkonsumenter av te och örtte hos befolkningen i allmänhet, men framför allt i de yngre befolkningsgrupperna.

Nya maxhalter för växtbaserade kosttillskott

Genom kommissionens förordning (EU) 2020/2040 av den 11 december 2020 ändrades förordning (EG) 1881/2006 när det gäller maxhalten av pyrrolizidinalkaloider i vissa livsmedel.

De nya maxhalterna gäller särskilt te och växtbaserade infusioner (med lägre gränser för spädbarn och småbarn), vissa kosttillskott, pollen- och pollenprodukter, torkade örter, gurkört, libbsticka, mejram och oregano (torkad) och blandningar som uteslutande består av dessa torkade örter och kummin.

Specifikt för kosttillskott är de maximala nivåerna av pyrrolizidinalkaloider följande:

  • Kosttillskott som innehåller växtbaserade ingredienser inklusive extrakt: 400 µg/kg (utan att det påverkar tillämpningen av mer restriktiva nationella regler i vissa medlemsstater)
  • Pollenbaserade kosttillskott: 500 µg/kg.

Dessa gränser gäller från och med den 1 juli 2022 för livsmedel som lagligen släpptes ut på marknaden före den 1 juli 2022 får förbli på marknaden till och med den 31 december 2023.

Du kanske även är intresserad av följande artiklar

Välkommen att följa CatchWell och att kontakta mig!

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.