Nolltolerans för etylenoxid massåterkallningar inom eu

Publicerat 19 augusti 2021 av Senia Johansson

Nolltolerans för etylenoxid - Massåterkallningar inom EU

EU-kommissionens Food and Feed Crisis Coordinators enades under sommaren om massåterkallelse av produkter som innehåller E 410 fruktkärnmjöl som kontaminerats av etylenoxid. Livsmedel, inklusive kosttillskott, som kontaminerats av etylenoxid har påträffats i Sverige.

Livsmedel har förorenats med etylenoxid

Flera EU-länder har under sommaren uppmärksammat att vissa partier av ingrediensen fruktkärnmjöl har förorenats med det otillåtna ämnet etylenoxid. EU-kommissionen och EU:s medlemsstater har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur de berörda livsmedlen ska hanteras, så att länderna ska kunna agera likadant.

EU-kommissionens Food and Feed Crisis Coordinators har haft tre möten om etylenoxid och kom fram till följande slutsats: “För produkter som innehåller tillsatsen E410 som är känd att vara förorenad med etylenoxid har ingen säker exponeringsnivå för konsumenter fastställts och därför anses alla nivåer som konsumenterna kan utsättas för utgöra en potentiell risk för konsumenterna“.

Samtliga produkter ska återkallas

Livsmedelsverket har kontakt med företag och kontrollmyndigheter som är berörda i Sverige och ett arbete pågår för att spåra och dra tillbaka alla varor som omfattas. De förorenade partierna har importerats för att bland annat användas i glass och mejeriprodukter.

Eftersom man inte har kunnat fastställa en säker nivå anger EU-kommissionen att samtliga produkter ska återkallas från marknaden “In order to ensure a high level of health protection, that the food or feed business operators who have placed such products on the EU market shall, under the control of the national competent authorities, withdraw those products from the EU market, and recall them from consumers.

Länderna använder EU:s gemensamma varningssystem för livsmedel (RASFF) för att dela information om risker med livsmedel. Där har information om att ämnet etylenoxid har hittats i vissa partier av ingrediensen fruktkärnmjöl skickats ut.

RASFF
Fruktkärnmjöl och etylenoxid

Fruktkärnmjöl och etylenoxid

Fruktkärnmjöl framställs ur Johannesbrödträdets (Ceratonia siliqua) frön. Trädet hör till familjen ärt-/baljväxter. Tillsatsen kallades tidigare Johannesbrödkärnmjöl. Stabiliserings- och förtjockningsmedel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.

Etylenoxid är inte akut giftigt i de små mängder det handlar om här, men kan vid långvarig exponering ha negativa effekter på hälsan. Ämnet används i vissa delar av världen som växtskyddsmedel för att sterilisera till exempel frön och kryddor. Inom EU är det inte tillåtet att använda etylenoxid i produktion av livsmedel.

Två kvinnor diskuterar

Vet du vad du ska kontrollera när du fram ett nytt kosttillskott?

Ny lag om max-halt för kosttillskott

Har du koll på maxhalten för pyrrolizidinalkaloider?

Frigör din tid till annat

Är din nästa produkt ett säkert kort?

Satsa på rätt produkt. Med experttjänsten “Potential” får du svar på i ett tidigt skede om det finns några regulatoriska hinder för din nya produkt.

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.