När du säljer kosttillskott via e-handel

Publicerat 19 maj 2022 av Senia Johansson

När du säljer kosttillskott via e-handel

Allt fler företagare använder internet för att sälja sina kosttillskott. På senare tid finns det dock rapporter från både Norge och Finland om att majoriteten av kosttillskotten som säljs via internet och som myndigheterna granskade inte uppfyller gällande lagstiftning. För dig som säljer kosttillskott via ett e-handelsföretag gäller i stort sett samma livsmedelslagstiftning som när du säljer varor i en vanlig butik, på ett café eller en restaurang. Du som säljer kosttillskott är bland annat ansvarig för det du säljer och för att ha kunskap om att produkterna är säkra att använda. Du behöver också vara noggrann med märkningen av produkterna.

e-handel

Vad är e-handel?

E-handel med livsmedel är en form av distansförsäljning som innebär att företag säljer livsmedel via internet. Distansförsäljning är all typ av försäljning där någon form av teknik för distanskommunikation ingår.

Exempel på e-handel är försäljning via:

  • Webbplats
  • Sociala medier, till exempel Facebook och Twitter
  • Elektroniska marknadsplatser, till exempel Blocket och Tradera
  • Appar
  • E-post
  • SMS

Att tänka på!

Några regler att tänka på för företag och verksamheter som driver e-handel med kosttillskott.

Användningsvillkor
Registrering
Kontrollorgan
Spårbarhet
Märkning
Hygien

Kriterier

Anmäld & Registrerad

Din verksamhet ska vara anmäld och registrerad hos miljöförvaltningens livsmedelskontroll. Om du redan har en livsmedelsverksamhet som är registrerad, till exempel en butik, och vill utveckla servicen genom att sälja över internet, ska du kontakta miljöförvaltningens livsmedelsavdelning för att meddela denna ändring av din verksamhet, och ska skicka in en ny verksamhetsbeskrivning.

I de flesta fall är det kommunen som är din kontrollmyndighet. Ibland behöver ditt företag vara registrerat i två kommuner om du bedriver verksamhet på två ställen. Det gäller till exempel om ditt företag har kontoret där försäljningen eller webbplatsen administreras i en kommun och lagret i en annan. Då ska du registrera anläggningarna i båda kommunerna, det vill säga två registreringar.

Kontrollorgan
 

Kontrollorgan

Om du säljer ekologiska produkter via e-handel ska du, förutom att registrera företaget hos kommunen, även anmäla ditt företag till ett kontrollorgan för ekologisk produktion som kontrollerar att du följer lagstiftningen för ekologisk produktion. Det är viktigt att du gör detta innan någon försäljning påbörjas då Livsmedelsverket annars kan behöva ta ut en sanktionsavgift.

Spårbarhet
 

Spårbarhet

Det ska finnas ett system som gör det möjligt att spåra och följa livsmedel genom alla stadier i livsmedelskedjan.

Märkning
 

Märkning

När du säljer livsmedel via e-handel är informationen och märkningen om produkten särskilt viktig, eftersom konsumenten inte har samma möjlighet att ställa frågor. Livsmedelsinformation omfattar både text på förpackningen och den text du publicerar på en webbsida, i sociala medier eller i en broschyr i anslutning till de produkter du säljer.

Kravet på tydlig och korrekt information är densamma som för annan livsmedelsverksamhet. Viss information är obligatorisk och ska alltid finnas på produkten. När du säljer via e-handel ska den obligatoriska informationen, utom bäst-före-datum, också finnas att läsa där konsumenten gör sin beställning, exempelvis på din webbplats. Obligatorisk information ska vara på svenska för produkter som säljs till kunder i Sverige.

Hygienkontroll
 

Hygien

Har du ett lager eller fysisk butik, ska rutiner för hygien samt den egna kontrollen uppfylla de krav som annan livsmedelsverksamhet ska följa.

Källa: Livsmedelsverket 

Så kontrolleras e-handeln

Ditt företag kontrolleras av den kommun där företaget är registrerat. Ett exempel på kontroll kan vara att informationen om produkterna är korrekt och stämmer överens, både på hemsidan och på förpackningarna. Det är alltid företagets ansvar att se till att följa de regler som gäller vid försäljning av livsmedel i alla de länder de säljer till.

Om ditt företag säljer livsmedel via e-handel till konsumenter i flera länder kontrolleras websidorna som vänder sig till andra länder av den kommun där företaget är registrerat.

Om ditt företag säljer till tredje land, det vill säga länder utanför EU, måste du först och främst uppfylla EU:s och Sveriges regler men också de regler som finns i tredje landet. Det går alltså inte att enbart uppfylla reglerna i tredje land och bryta mot EU:s eller Sveriges regler. Ett exempel är att om en produkt är förbjuden att släppas ut i EU är det inte heller tillåtet att sälja den till tredje land.

Kontroll av företag
Kontroll av marknadsföring

Konsumentverket kontrollerar din marknadsföring

Konsumentverket ansvarar för att granska din marknadsföring och reklam så att den inte är vilseledande eller på andra sätt olämplig, utifrån marknadsföringslagen. Konsumentverket kontrollerar även att reglerna som finns i e-handelslagen följs. E-handelslagen ställer bland annat krav på att det ska finnas kontaktuppgifter (namn, organisationsnummer, adress och e-postadress) till företaget på webbplatsen där försäljning sker.

Frigör din tid till annat

Gör reklam och märkning på rätt sätt

Är du osäker på om din märkning eller marknadsföring är korrekt? Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

Checklista Är produkten ett kosttillskott?

Checklista: Är produkten ett kosttillskott?

Dystert resultat när Mattilsynet granskade nätbutikers kosttillskott

Dystert resultat när Mattilsynet granskade nätbutikers kosttillskott

Mitt mål

är att hjälpa dig!

Idag kombinerar jag min erfarenhet med att hjälpa seriösa företag i hur de kan tillämpa reglerna för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag kan hjälpa dig på flera olika sätt, bland annat genom paketerade experttjänster, vilket du kan läsa mer om under “Tjänster”.

CatchWell erbjuder även utbildning såväl online som offline. Läs mer om våra “Webbkurser” här.

Behovet av kunskap finns på flera olika nivåer och sättet man vill ta till sig information skiljer sig åt mellan olika individer. Därför erbjuder vi även möjligheten att vara medlem i CatchWell Informed och få tillgång till Kunskapsbankens vägledningar, informationsfilmer och svar på vanliga frågor, dygnet runt, 100% online. Läs mer om “Kunskapsbanken” här.

— Senia Johansson

Ph.D. (Pharm)/ Expert

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.