Artikel

När är vitaminer läkemedel?

Av Senia Johansson

Publicerat 17 november 2022

När är vitaminer Läkemedel?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett kosttillskott är ett läkemedel eller inte. Kosttillskott ser många gånger ut som läkemedel, till exempel tabletter, kapslar och lösningar. Hur en produkt klassificeras bestäms i lagen för den produktgruppen. Hur produkten presenteras, vad den innehåller och hur den fungerar har stor betydelse för vilka regler den måste följa. 

Vad är ett läkemedel?

Läkemedelslagen beskriver vad som är ett läkemedel och kort kan man säga att definitionen grundar sig på två saker:

Hur produkten marknadsförs

En enkel huvudregel är att alla produkter som på ett eller annat sätt marknadsförs med att de kan hjälpa mot en sjukdom eller mot symtom på en sjukdom är läkemedel. Det gäller oavsett vad den innehåller. Det finns dock undantag, till exempel medicintekniska produkter.

Produktens medicinska egenskaper

Innehållet i produkten är av stor betydelse vid en klassificering. Om en produkt kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner är produkten ett läkemedel, enligt definitionen i lagen. Om produkten innehåller läkemedelssubstans eller medicinalväxt kan den vara ett läkemedel på grund av innehållet. Detta gäller oavsett hur den marknadsförs.

Det är alltså hur produkten marknadsförs och dess medicinska egenskaper som är av betydelse vid klassificeringen.

En helhetsbedömning måste alltid göras för varje specifik produkt. Givetvis ska likadana produkter bedömas på samma sätt, men det kan finnas avgörande skillnader mellan två tillsynes lika produkter. Därför behöver man göra en sammanvägd bedömning av alla egenskaper hos produkten.

Vad är ett läkemedel

Vill du ha något granskat?

När räknas vitaminer som läkemedel?

När det gäller vitaminer kan de antingen räknas som kosttillskott eller som läkemedel. Om en produkt innehåller ämnen som den friska kroppen behöver, till exempel proteiner eller vitaminer, är den i allmänhet inte ett läkemedel. Däremot kan till exempel en produkt med vitaminer vara ett läkemedel om den ska användas mot vitaminbrist. Det är alltså syftet med produkten som avgör.

Vitaminer i läkemedel

Syfte

Produkten förebygger och behandlar vitaminbrist

Innehåll

Mängden vitaminer i läkemedel brukar ofta vara högre än i kosttillskott

Lagstiftning

Omfattas av läkemedelslagen och går under Läkemedelsverkets tillsynsområde

Godkända läkemedel

Godkända läkemedel med vitaminer kan hittas via Läkemedelsverkets läkemedelsfakta

Vitaminer i kosttillskott

Syfte

Komplettera en normal kost

Innehåll

Mängden vitaminer i kosttillskott brukar ofta vara lägre än i läkemedel

Lagstiftning

Omfattas av livsmedelslagstiftningen och går under Livsmedelsverkets tillsynsområde

Godkända vitaminer

Kosttillskott godkänns inte av Livsmedelsverket. De vitaminer och mineraler som är godkända att användas i kosttillskott finns angivna i 2002/46/EG

Vad är ett läkemedel? Infografik
Frontbild Checklista vid klassificering

Frigör din tid till annat

Ska du lansera ett kosttillskott?

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet är tillåtet.

Behöver du mer kunskap?

Kunskapsbanken för dig som vill få kunskap online

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början.

CATCHWELL

När du behöver vägledning och tolkning av snåriga regler

CatchWell visar företag pragmatiska lösningar i hur de kan tillämpa reglerna för kosttillskott & växtbaserade läkemedel utan att kompromissa med regulatorisk compliance

Håll dig uppdaterad!

Få vårt nyhetsbrev gratis med de senaste nyheterna, artiklarna och verktygen

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.

Ladda ner infografik gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.