Miljövärdiga läkemedel?

Publicerat 2 september 2021 av Senia Johansson

Miljövärdiga Läkemedel?

Ökad användning av miljöargument om receptfria läkemedel

Allt fler apotek väljer idag att använda miljöargument i sin marknadsföring för receptfria läkemedel jämfört med för sex år sedan. Det visar en ny kartläggning som Konsumentverket låtit göra, där 40 branscher ingick. Kartläggningen visar också att argumenten många gånger är övergripande och saknar detaljerad information.

Allt fler miljöargument i reklamen

Rapporten är en uppföljning på en motsvarande genomlysning av marknaden som gjordes 2015. Den ger en bild av hur ofta och vilka miljöargument företag använder i sin marknadsföring.

Enligt rapportförfattarna har det blivit vanligare att företag påstår att deras varor eller tjänster har olika miljöfördelar. Elbranschen var 2015 den bransch som kommunicerade allra mest med fokus på miljöargument. Den har nu fått sällskap av andra branscher.

De begrepp som används mest i marknadsföringen är hållbarhet och hållbar. Därefter kommer miljö och klimat som begrepp, samt relaterade begrepp som exempelvis miljövänlig och klimatneutral. Enligt rapportförfattarna är det ofta svårt eller till och med omöjligt för konsumenten att förstå varför en vara till exempel är miljövänlig. Den informationen lämnas inte eller så krävs det noggrant sökande för att hitta den.

Receptfria läkemedel

En av branscherna som ingick i undersökningen var receptfria läkemedel. Kartläggningen visade att receptfria läkemedel har en hög frekvens med miljöargument i marknadsföringen.

Vanliga ämnen i marknadsföringen för receptfria läkemedel handlade om innehållet i produkterna, tillverkningsprocessen och återvinning av gamla mediciner.

I marknadsföringen användes detaljerade miljöargument där det var vanligt att man förklarade varför produktens innehåll är bättre för miljön. Även övergripande argument användes i marknadsföringen.

Vanliga kanaler för receptfria läkemedel där kommunikationen rörande miljöargument förekommer är sociala medier, hemsidor, annonser i tv och i butiker.

Miljöargument om receptfria läkemedel

Informationsfilm

Miljöpåståenden

Vad behöver du tänka på när du använder miljöargument i reklamen.

Miljöpåståenden i reklamen

Infografik

Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Medlemmar i CatchWell Informed
Spela videoklipp
40 % har svårt att förstå klimatkompenserat

Konsumentverkets undersökning

Konsumentverkets undersökning från 2020 visade hur konsumenter uppfattar påståenden kopplade till klimatkompensation.

Majoriteten (82 procent) av de tillfrågade har kommit i kontakt med begreppet klimatkompensation och hälften av dem uppger att det är svårt att förstå vad som menas. Drygt hälften av dem har läst eller hört om det i nyhet eller artikel. Två av fem har sett begreppet i annons eller reklam och en av fyra har köpt något som är klimatkompenserat som till exempel livsmedel, resor och mat på restaurang.

Om du använder miljöpåståenden i din reklam behöver du vara försiktig. Miljöpåståenden kan ha en otydlig innebörd och kan lätt vilseleda konsumenten. Eftersom det är svårt för konsumenten att värdera miljöpåståenden ställs höga krav på att du kan bevisa det du påstår.

skriv begripliga och sanna miljöpåståenden

Skriv relevanta miljöpåståenden

Det du lyfter som en miljöfördel måste vara relevant för produkten i fråga – annars räknas det som vilseledande. Förbättringen måste även vara betydande. Vill du exempelvis kommunicera att produkten består av 80% återvunnet bomullsfibrer? Kan du bevisa att det stämmer och att det är en viktig aspekt i produktens klimatpåverkan så är det inga problem. 

Precisera dina miljöpåståenden

Om ett miljöpåstående är otydligt behöver det preciserasAtt bara skriva “miljövänlig” eller “klimatsmart” kan betyda vad som helst. Innan du använder ett för generellt miljöpåstående bör du fråga dig själv vad det betyder. Hur bevisar du det? Vad tror dina köpare? Att du själv har en tydlig bild av vad “miljövänlig” eller “klimatsmart innebär betyder inte att din målgrupp gör det. Specificerar du inte detta gäller påståendet för hela företaget eller produkten vilket gör bevisbördan enorm.

Hänvisa till trovärdiga källor

Miljöpåståenden ska kunna verifieras. Om du använder intyg eller statistik i din miljöreklam är det viktigt att du hänvisar till trovärdiga källor. Det ställs hårda krav på att du kan bevisa det du påstår och marknadsföraren ansvarar alltid för bevisföringen. För hänvisningar till metodundersökningar gäller att undersökningen ska ha hög validitet och reliabilitet.

Utelämna ingen väsentlig information

Det är viktigt att du inte utelämnar väsentlig information när du kommunicerar era miljöinitiativ. Det gäller speciellt märkningar på produkter där det inte fungerar att hänvisa till din hemsida för mer information. Har du till exempel klimatkompenserat för produktens transporter och vill kommunicera det på produkten så behöver du förtydliga att klimatkompensationen endast avser transporterna. Vid en snabb blick ska det inte kunna feltolkas. 

Eko i reklamen ny dom från marknadsdomstolen

Eko i reklamen

Hur du talar om att det är reklam

Hur du talar om att det är reklam

vad händer om man bryter mot reglerna?

Det är Konsumentverket som har tillsyn över marknadsföringslagen och de kan komma att kontakta er om er kommunikation inte följer den. Om ni då inte frivilligt ändrar er marknadsföring kan de skicka ett föreläggande eller ta ärendet direkt till domstol. Ett föreläggande kan vara ett förbud med vite eller informationsföreläggande som innebär att ni behöver komplettera er kommunikation med mer information. Är överträdelsen allvarlig kan ni få en marknadsstörningsavgift som ligger mellan tio tusen kronor och tio miljoner kronor.  

Källa: Konsumentverket

Bli medlem i Kunskapsbanken
du också!

Jag hjälper dig när du fastnar i krångliga regler!

Låt mig hjälpa er att navigera i regelverken. Jag ger råd, stöd och utbildning till företag, både online och offline, i hur man kan tillämpa regler och utnyttja de möjligheter som finns för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag grundade CatchWell för att hjälpa företag att lösa problem och komma vidare i beslutsprocessen när det till exempel handlar om;

Underskrift

Senia Johansson

– Grundare & VD

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.