Märkningsregler för probiotika utgör handelshinder

Publicerat 21 oktober 2021 av Senia Johansson

Märkningsregler för probiotika utgör handelshinder mellan Sverige och Danmark

För en svensk och en dansk betyder ordet “probiotika” på ett kosttillskott olika saker. I alla fall om man ska se till hur märkningsreglerna tillämpas i respektive land. Jag har tidigare tagit upp icke-harmoniserade regler för kosttillskott som “andra ämnen” och notifiering av kosttillskott. Ytterligare ett exempel på olika EU-regler är huruvida kosttillskott får märkas med “probiotika” eller inte.

Många internationella företag ser Norden som en marknad, men även för svenska företag är den nordiska marknaden viktig. För företag som har flerspråkiga etiketter kan ett litet ord som “probiotika” innebära att man väljer att avstå från att lansera produkter på den nordiska marknaden eller medföra att svenska företag inte kan exportera till vissa andra EU-länder.

Att märka på flera språk är frivilligt, men det finns fördelar både ur konsument- och miljöhänseende. Dels underlättar flerspråkig märkning för konsumenter som handlar utomlands. Dels kan den bidra till att minska svinn, eftersom försäljningen kan ske i flera länder och anpassas efter hur efterfrågan skiftar. Olika märkningsregler försvårar dock möjligheten till flerspråkiga etiketter inom EU.

Även om ambitionen på den inre marknaden är fri rörlighet kan ändrade lagar och regler i olika länder hindra detta. Det gäller till exempel huruvida “probiotika” får och ska anges på livsmedel som kosttillskott.

Läs mer om ömsesidigt erkännande i artikeln - "Säljer du redan varor i ett EU-land och vill börja sälja dem i ett annat?"

Infografik probiotika

Infografik

Gör reklam och märkning på rätt sätt

Är du osäker på om din märkning eller marknadsföring är korrekt? Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

EU medlemsstater har olika märkningsregler för probiotika

I början av 2021 rapporterade jag om att Danmarks minister för livsmedel, jordbruk och fiske planerade att samarbeta med Spanien och andra EU-länder i syfte att ändra EU-reglerna så att ordet “probiotika” kan användas på etiketter på livsmedel. (Danmark vill att påståendet “probiotika” tillåts)

På ett möte i slutet av januari 2021 uttryckte den danska ministern, Rasmus Prehn, sin administrations intention att arbeta för att acceptera ordet probiotika på etiketter för livsmedelsprodukter som säljs i Danmark.

Sedan ett antal månader tillbaka är det numera tillåtet att ange probiotika på danska kosttillskott med vissa förbehåll, se nedan.

Detta steg är i linje med Spaniens tidigare beslut att godkänna användningen av termen, vilket tillkännagavs 2020, efter att landets myndigheter insett att bristen på harmoni mellan medlemsstater inte stämde med principen om ömsesidigt erkännande (se även tidigare artikel “Bör påståendet “probiotika” tillåtas i Sverige?“).

Kunskapsbanken
Kunskapsbanken

Exklusivt på Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Publikationer

Samtliga publikationer som finns på Kunskapsbanken kan laddas ner som pdf:er.

Frågor & Svar

Q&A om kosttillskott och växtbaserade läkemedel,

Informationsfilmer

Korta informationsfilmer för att ge en grundläggande förståelse för området.

Allmänna hälsopåståenden
Kapsel med grönsaker

Definition - Kosttillskott

Syftet med kosttillskott är att komplettera vanlig mat med koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen. Kosttillskott kan till exempel innehålla vitaminer, mineraler eller olika typer av ört- eller växtextrakt, aminosyror, mjölksyrabakterier, fettsyror eller fibrer. Formen på kosttillskott varierar. Det kan ätas som tabletter, kapslar, pulver eller i flytande form. Alla typer av kosttillskott ska intas i små uppmätta doser.

För kosttillskott finns det sedan 2002 en EU-lagstiftning som reglerar kosttillskott. Denna lagstiftning (Direktiv (EG) 2002/46/EG) har i Sverige implementeras i föreskrifterna LIVSFS 2003:9.

Olika märkningsregler

Svenska kosttillskott får inte märkas med "probiotika"

Idag får produkter inte märkas eller marknadsföras med påståendet “probiotika” eftersom Sverige och många andra EU-länder anser att uttrycket probiotika är ett allmänt hälsopåstående.

Uttrycket "probiotika" på produkter är förbjudet i Sverige

Idag får produkter inte märkas eller marknadsföras med påståendet “probiotika” eftersom Sverige och många andra EU-länder anser att uttrycket probiotika är ett allmänt hälsopåstående.

Detta eftersom själva definitionen av ordet innebär att ämnet eller kombinationen av ämnen har en hälsoeffekt. Idag finns det inga godkända specifika hälsopåståenden för någon av de bakterier eller svampar som brukar betecknas probiotika och därmed är uttrycket inte heller tillåtet i märkning och marknadsföring av livsmedel enligt Livsmedelsverket.

Kommissionens guide från 2007 - ej juridiskt bindande

EU-kommissionen har angett i guiden om implementeringen av närings- och hälsopåståenden att probiotika betraktas som ett hälsopåstående. (Guidance on the implementation of regulation N´1924/2006 on nutrition and health claims made on foods).

I guiden som togs fram som vägledning anges att guiden saknar rättsligt giltighet, vilket även den spanska myndigheten har påpekat. Spanien har även angett att de diskussioner som har hållits inom Europeiska kommissionens expertgrupp om närings- och hälsopåståenden, visar att det finns olika tolkningar av användningen av uttrycket ”probiotika”, vilket i sin tur innebär att det råder en icke-harmoniserad situation på EU-marknaden.

Olika märkningsregler

Danska kosttillskott kan märkas med "probiotika"

Numera kan man i Danmark använda ordet “Probiotika” som en obligatorisk kategoribeteckning om kosttillskott.

Märkningskrav

Närings- och hälsopåståendeförordningen omfattar även kosttillskott. Det finns även särskilda märkningskrav för kosttillskott, som kompletterar de allmänna märkningskraven för vanliga livsmedel.

Enligt kosttillskottsdirektivet är det obligatoriskt att ange namnet på de kategorier av näringsämnen eller ämnen som kännetecknar produkten, eller en uppgift om beskaffenheten av dessa näringsämnen eller ämnen. Obligatorisk märkning av kosttillskott omfattas inte av reglerna i närings- och hälsopåståendeförordningen. 

Obligatorisk information om vad som kännetecknar kosttillskottet

Enligt den danska myndigheten Foedevarestyrelsen har den gemensamma ståndpunkten hittills varit att “mjölksyrabakterier” eller “bifodobakterier” är de möjliga kategorinamnen för de aktuella mikroorganismerna.

Foedevarestyrelsen anger i sin motivering att man ändrar sin ståndpunkt på grund av att Nederländerna och Polen nyligen uppgett att de framöver kommer att betrakta “probiotika” som en obligatorisk kategoriterm för kosttillskott. Danmark har nu valt att följa denna tolkning. Detta innebär att uttrycket “probiotika” för kosttillskott även kan anses vara en obligatorisk kategoriterm i Danmark.

Danmark tillåter uttrycket probiotika på kosttillskott med vissa krav

Därmed kan kosttillskott som säljs i Danmark numera märkas med uttrycket “probiotika” som en obligatorisk kategoriterm när produkten innehåller levande bakterier, till exempel mjölksyrabakterier eller bifidobakterier. Det förutsätter dock att uttrycket “probiotika” används på ett sådant sätt att det inte uppfattas som ett hälsopåstående.

Det är endast uttrycket “probiotika” som får användas och det får inte anges någon ytterligare information som “probiotisk effekt” eller liknande information som kan uppfattas som ett hälsopåstående. Övriga påståenden som kan anses vara hälsopåståenden måste uppfylla kraven i närings-och hälsopåståendeförordningen.

Probiotika får inte anges i ingrediensförteckningen

Kategoribeteckningen “probiotika” ska anges på märkningen av produkten, men får inte anges i ingrediensförteckningen. I ingrediensförteckningen ska ämnets specifika namn anges, i detta fall ska den aktuella mikroorganismen anges med familj, art och stam. Kraven för märkning av kosttillskott beskrivs i övrigt i Kosttillskudsguiden.

För vanliga livsmedel betraktas kategoribeteckningen “probiotika” som en frivillig märkningsinformation och påståendet “innehåller probiotika” kommer därför att omfattas av reglerna i närings- och hälsopåståendeförordningen. Termen “probiotika” kan därför endast användas på kosttillskott, men inte för andra livsmedel eller livsmedelsingredienser.

Jag hjälper dig när du fastnar i krångliga regler!

Låt mig hjälpa er att navigera i regelverken. Jag ger råd, stöd och utbildning till företag, både online och offline, i hur man kan tillämpa regler och utnyttja de möjligheter som finns för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag grundade CatchWell för att hjälpa företag att lösa problem och komma vidare i beslutsprocessen när det till exempel handlar om;

Underskrift

Senia Johansson

– Grundare & VD

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.