Livsmedelskontrollen tillbaka på normal nivå

7 oktober 2022

Livsmedelskontrollen tillbaka på normal nivå efter coronapandemin

Livsmedelskontrollen är till stora delar tillbaka på en normal nivå igen efter en nedgång i antalet kontroller under den tid då covid-19 påverkade Sverige som mest. Antal kontroller har ökat och livsmedelskontrollen i alla dess led har i stora delar fungerat väl under år 2021. Men på flera områden måste kontrollen bli bättre.

Livsmedelskontroll

Förbättringsområden inom livsmedelskontrollen

Rapporten Sveriges livsmedelskontroll 2021 visar att det finns områden inom livsmedelskontrollen som kan förbättras. I primärproduktionen, det vill säga främst odling och djuruppfödning, så når inte länsstyrelserna upp till målet med 1 000 genomförda kontroller. År 2021 genomfördes endast 72 procent av dessa kontroller, en minskning jämfört med året innan då 78 procent av de planerade kontrollerna genomfördes.

I den kommunala livsmedelskontrollen finns fortsatt stora skillnader i hur ofta kontroller genomförs och hur upptäckta brister hos livsmedelsföretag, producenter och distributörer hanteras av kommunerna. Det finns även kommuner som finansierar sin livsmedelskontroll på fel sätt.

Livsmedelskontrollen i Sverige

Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag utförs av flera olika myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser, kommunala kontrollmyndigheter och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Kontrollen som utförs av FIHM redovisas inte i rapporten.

Kvalitetssäkring

Vi granskar dokumenten för dina produkter

Kvalitetssäkring fungerar som ett kvitto på att din produkt håller god kvalitet och att lagar och regler följs

Marknadsföring ikon

Marknadsföringsmaterial

Är du osäker på om din marknadsföring är korrekt? Lämna granskningen till oss så talar vi om vad du behöver justera innan du beställer eller publicerar marknadsföringsmaterial.

Märkning 3 ikon

Märkning

Kosttillskott ska märkas med ett antal obligatoriska uppgifter. För kosttillskott kan företagare även göra frivilliga påståenden om hälsa. Vi säkerställer att märkningen är korrekt. 

Innehåll ikon

Innehåll

Undrar du om innehållet i din produkt eller tilltänkta produkt är tillåtet? Ju tidigare du kan fastställa att din produkt enbart innehåller tillåtna substanser desto bättre. Vi granskar innehållet.

klassificering ikon

Klassificering

Vi hjälper dig att ta reda på om ingredienserna är tillåtna att användas och utvärdera vilken klassificering som produkten med stor sannolikhet har utifrån dess syfte och innehåll. 

nya produkter vit ikon

Nya produkter

Har du ett förslag på en ny produkt, men vill inte satsa på osäkra kort. Ju mer du vet och kan visa om din produkt desto bättre. Vi tar reda på om det finns några regulatoriska hinder.

Säkerhet & Effekt ikon

Utredningar

Vi hjälper dig att ta fram fakta eller dokument. Det kan handla om att ge er en grund för strategiska vägval och utvärderingar som minskar risken för att oförutsedda saker.

Våga ta språnget!

Utnyttja möjligheterna tillsammans med oss

Etablerade arbetssätt

Etablerade arbetssätt gör det effektivare och ger bättre kvalitet.

Problemlösning

Dra nytta av lång erfarenhet av problemlösning och alternativa regulatoriska vägar.

Specialistkompetens

Dra nytta av hur man brukar arbeta i liknande projekt och låt oss stå för detaljkunnandet.

0 +
Års erfarenhet