Lagändringar i direktivet om kosttillskott

Publicerat 22 april 2021 av Senia Johansson

Lagändringar i direktivet om kosttillskott

Ibland förekommer det inkonsekvens i lagstiftningen. För den som arbetar med märkningsrelaterade frågor för kosttillskott har troligtvis observerat att enheten för koppar för kosttillskott skiljer sig åt gentemot andra livsmedel. Nu har det kommit en ny förordning som ändrar på detta. Dessutom tillåts två nya vitamin- och mineralkällor för kosttillskott.

Ändringar

Ändringar

Kommissionens Förordning (EU) 2021/418 inför följande ändringar i Direktiv 2002/46/EG om kosttillskott:

en etta i en gul ring

Enheten för koppar ändras till mg istället för µg. Denna ändring gäller från 30 september 2022 (Produkter som släpps ut på marknaden eller märks före 30 september 2022 med en enhet för koppar i µg kan marknadsföras efter det datumet tills de befintliga lagren tar slut).

I enlighet med artikel 8.1 och 8.3 i direktiv 2002/46/EG måste mängden koppar i ett kosttillskott anges i numerisk form i märkningen med användning av de måttenheter som anges i bilaga I till det direktivet. I enlighet med artikel 8.3 i direktiv 2002/46/EG måste uppgifterna om detta ämne dessutom uttryckas som procentandel av de referensvärden som anges i bilaga XIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011. Enligt bilaga I till direktiv 2002/46/EG ska måttenheten μg användas för koppar vid märkning av kosttillskott, medan den måttenhet som enligt förordning (EU) nr 1169/2011 ska användas för koppar är mg. Av konsekvens- och tydlighetsskäl bör måttenheten för koppar i bilaga I till direktiv 2002/46/EG också vara mg

en tvåa i en gul ring

Nikotinamidribosidklorid tillåts som källa till niacin i enlighet med villkoren som anges för nikotinamidribosidklorid i förordning (EU) 2017/2470 (unionsförteckning över godkända nya livsmedel):

– Maximalt 300 mg / dag för den allmänna vuxna befolkningen, exklusive gravida och ammande kvinnor.

– Maximalt 230 mg / dag för gravida och ammande kvinnor.

– Får endast levereras av ChromaDex Inc. till dataskyddets slutdatum: 20 februari 2025.

en trea i en gul ring

Magnesiumcitratmalat tillåts som magnesiumkälla i enlighet med specifikationerna för magnesiumcitratmalat i förordning (EU) 2017/2470 (unionsförteckning över godkända nya livsmedel).

För de företag som fått anmärkningar rörande höga halter av magnesium kan det vara av intresse att notera att i förordningen anges följande att Efsa “påpekade i det vetenskapliga yttrandet om biotillgängligheten hos magnesiumcitratmalat att den övre gränsen för intag av magnesium i kosttillskott, vatten eller som tillsats i livsmedel och drycker (250 mg per dag) överskrider de föreslagna maximihalterna för magnesiumcitratmalat. I direktiv 2002/46/EG anges att för höga doser av vitaminer och mineralämnen kan vara skadliga för hälsan, vilket innebär att det i förekommande fall måste fastställas säkra maximihalter för dessa i kosttillskott.

Dessa maximihalter bör fastställas med beaktande av den övre gränsen för intag av vitaminen eller mineralämnet, enligt vad som fastställts genom en vetenskaplig riskbedömning på grundval av allmänt erkända vetenskapliga rön och av intaget av näringsämnet från den normala kosten. Det bör noteras att vetenskapliga livsmedelskommittén 2001 fastställde den övre gränsen för intag av magnesium på grundval av en mild, övergående laxerande effekt som kroppen lätt kan anpassa sig till på några dagar. På grundval av allmänt erkända vetenskapliga rön anses de rapporterade skadliga effekterna av intaget av magnesium som används vid tillverkning av kosttillskott inte vara allvarliga och inte kräva att det fastställs en säker maximihalt för användningen av magnesiumcitratmalat vid de föreslagna halterna i kosttillskott.

Denna situation kan dock komma att ses över om det föreligger vetenskaplig information som visar att det behöver fastställas en harmoniserad, säker maximihalt för magnesium. Till dess att sådana gränsvärden fastställs på EU-nivå får nationella regler för användningen av magnesium vid tillverkning av kosttillskott tillämpas på grundval av kriterierna i artikel 5 i direktiv 2002/46/EG.

Välkommen att följa CatchWell och att kontakta mig!

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.