Gratismaterial

Guiden "Bedömning av livsmedelssäkerhet"

Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet är två begrepp som fått mycket uppmärksamhet bl.a. till följd av de stora livsmedelsskandalerna i Europa. EU-kommissionen lägger stor vikt vid att konsumenterna ska tillförsäkras livsmedel av hög säkerhet och har termen ”från jord till bord” som inkluderar hela livsmedelskedjan från primärproduktionen på gården till livsmedelsbutiken. Målsättningen är att garantera konsumenterna livsmedel av hög säkerhet och kvalitet.

Begreppet säkra livsmedel, vilket inkluderar kosttillskott kan definieras med att ”livsmedlen inte ska utsätta konsumenten för någon hälsorisk varken på lång eller kort sikt”. Hälsorisken kan orsakas av att livsmedlet innehåller, ur riskvärderingssynpunkt, höga halter av icke önskvärda substanser och organismer. Ladda ner guiden “Bedömning av livsmedelssäkerhet” som tar vilka 6 kriterier man tittar på när man bedömer livsmedelssäkerheten.

Man med munskydd i förorenad miljö håller i grönsaker

Guiden "Bedömning av livsmedelssäkerhet"

Guiden tar upp 6 kriterier för att bedöma livsmedelssäkerheten