Gratismaterial

Guiden "Kommersiellt eller inte?"

För icke-kommersiell information, såsom redaktionell text i en tidning, gäller rätten till yttrandefrihet. Detta grundlagskydd faller dock bort om framställningen har både ett kommersiellt syfte och ett kommersiellt innehåll. Då gäller istället relevanta lagar om märkning och marknadsföring, till exempel marknadsföringslagen och förordningen om närings- och hälsopåståenden.

Gränsdragningen mellan kommersiell och icke-kommersiell information kan vara svår. En vetenskaplig studie eller redaktionell text, som i sig själv är icke-kommersiella, kan eventuellt betraktas som kommersiell om de på något vis kopplas till en viss produkt. Men vad är egentligen kommersiella meddelanden? Läs mer i guiden “Kommersiellt eller inte?” som du kan ladda ner gratis som en pdf.

Framsidan av guiden Kommersiella meddelanden

Lär dig vad som betraktas som kommersiella meddelanden

Alla kommersiella meddelanden ska följa reglerna för marknadsföring. Denna guide tar upp vad som gäller för;