maxgränser för vitamin D och jod

Publicerat 1 september 2022 av Senia Johansson

Kosttillskott: Svenska maxgränser för vitamin D och jod

Fram till den 8 september kan företag och andra intressenter lämna synpunkter till EU-kommissionen på Sveriges förslag att för kosttillskott införa maxgränser för vitamin D och jod. Det nuvarande förslaget ersätter det tidigare förslaget som lämnades in i april.  Skillnaden mellan de två förslagen är bland annat att maxgränsen för vitamin D har ändrats från 100 mikrogram till 80 mikrogram.

Eftersom EU-kommissionen inte har fastställt några gränsvärden för vitaminer och mineraler vill Sverige (Livsmedelsverket) införa nationella gränsvärden för vitamin D och jod i avvaktan på ett eventuellt beslut av kommissionen. Förslaget innebär att för kosttillskott får den rekommenderade dagliga dosen inte överstiga 80 mikrogram för vitamin D eller 200 mikrogram för jod. I förslaget framgår också att maxgränsreglerna träder i kraft den 1 januari 2024 om förslaget går igenom.

Enligt förslaget anser Livsmedelsverket att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för riskerna med att över tid konsumera mängder av dessa ämnen som överstiger de föreslagna gränsvärdena. Det vetenskapliga stödet redovisas dock inte i det inlämnade förslaget. Vidare anger Livsmedelsverket att det finns på marknaden kosttillskott som innehåller halter av dessa ämnen som överskrider de föreslagna gränsvärdena.

Harmonisering av maxhalter

Vad hände med harmoniseringen av maximala nivåer av vitaminer och mineraler i kosttillskott?

Harmonisering av maxhalter

Harmoniseringen av de maximala nivåerna av vitaminer och mineraler i kosttillskott stoppades efter publiceringen av ett diskussions- och orienteringspapper där man föreslog en väg framåt. Den främsta anledningen till detta var medlemsstaternas olika åsikter. De medlemsstater som inte fastställt några högsta nivåer inom deras territorium fruktade att EU-harmoniseringen skulle begränsa deras marknad, medan de som hade fastställt låga, näringsbehovsbaserade nivåer fruktade att EU-harmoniseringen skulle leda till högre (och enligt deras åsikt) osäkra nivåer. Sedan dess har fler medlemsstater antagit säkerhetsbaserade högsta nivåer och har kommit närmare EU-omfattande acceptabla högsta nivåer.

Möjlighet till dispens

För att skydda svenska konsumenters hälsa kan kosttillskott från andra EU-länder med för höga halter av vitamin D och/eller jod inte marknadsföras i Sverige. Föreskrifterna ger dock möjlighet att ansöka om dispens från maximihalterna för enskilda produkter, och dispens kan beviljas om sökanden kan lämna vetenskapliga bevis som visar att halten av vitamin D eller jod i produkten i fråga som föreslagits av sökanden inte utgör någon risk för människors hälsa. 

Ikraftträdande

Förslaget kommer att ersätta Livsmedelsverkets nuvarande föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott och gränsvärdena kommer att gälla för alla kosttillskott som är avsedda att släppas ut på marknaden i Sverige. 

Om förslaget godkänns kommer de nationella gränsvärdena att gälla från 1 januari 2024. 

Övergångsbestämmelser

Kosttillskott som inte överensstämmer med 11 § rörande gränsvärdena, får saluhållas till dess att lagren tar slut, under förutsättning att de har släppts ut på marknaden eller märkts före den 1 januari 2024.

CATCHWELL

När du behöver vägledning och tolkning av snåriga regler

CatchWell visar företag pragmatiska lösningar i hur de kan tillämpa reglerna för kosttillskott & växtbaserade läkemedel utan att kompromissa med regulatorisk compliance

Håll dig uppdaterad!

Få vårt nyhetsbrev gratis med de senaste nyheterna, artiklarna och verktygen

Frigör din tid till annat

Är din nästa produkt ett säkert kort?

Satsa på rätt produkt. Med experttjänsten “Potential” får du svar på i ett tidigt skede om det finns några regulatoriska hinder för din nya produkt.

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.


  Ladda ner artikeln gratis

  Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

  Fyll i för- och efternamn
  Ange den E-postadress som vi lättast når dig
  Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
  Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.