Konsten att göra hälsopåståenden om växter 2

Publicerat 8 juli 2021 av Senia Johansson

Konsten att göra hälsopåståenden om växter

Det är alltid företaget i vars namn ett livsmedel eller kosttillskott säljs som har det grundläggande ansvaret för informationen. Andra företag i livsmedelskedjan har dock också ett ansvar. Även företagare som inte påverkar utformningen av märkningen har skyldigheter. De får inte sälja vidare livsmedel om de vet med sig eller känner på sig att informationen är felaktig. Det handlar om vilken information en företagare kan förväntas känna till som yrkesman inom sitt område. Om företagaren vet eller känner på sig att informationen om ett livsmedel inte uppfyller lagstiftningens krav får hen inte släppa ut livsmedlet på marknaden

Nedan presenteras 6 frågor som du behöver ställa dig när du utformar eller bedömer hälsopåståenden om växter.

Hur klassificeras påståendet?

Du behöver säkerställa att påståendet generellt kan användas om livsmedel. Exempelvis är det inte tillåtet att göra medicinska påståenden om livsmedel.

Hur klassificeras påståendet

Är påståendet tillåtet att göra?

Kontrollera att hälsopåståendet är godkänt eller finns med på onholdlistan.

Är påståendet tillåtet att göra?

Kan användningen motiveras?

Du som livsmedelsföretagare har en skyldighet att kunna motivera varför du använder ett specifikt hälsopåstående som finns på on-holdlistan.

Kan du motivera användningen

Finns det ett bevisunderlag?

Du som livsmedelsföretagaren har bevisbördan att styrka att ämnet verkligen har de effekter som anges i on-holdpåståendet. Hänvisning till on-holdlistans referenser är inte ett tillräckligt stöd för att visa vedertagen vetenskaplig dokumentation.

Har du ett bevisunderlag

Är påståendet vetenskapligt underbyggt?

Se till att hälsopåståendet baseras på objektiva och vetenskaplig fakta som är ”vetenskapligt underbyggda. Dokumentationen får inte enbart bygga på övertygelse, hörsägen eller iakttagelser eller enbart på erfarenheter av personer som inte tillhör forskarvärlden.

Är påståendet vetenskapligt underbyggt

Är påståendet korrekt formulerat?

Generellt ska hälsopåståenden ha samma formulering som de har godkänts för. När det gäller onhold-påståenden ska de formuleras på likartat sätt som de godkända och de får inte heller vara medicinska.

Är påståendet korrekt formulerat
Bild Konsten att göra korrekta hälsopåståenden om växter

Infografik

Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Medlemmar i CatchWell Informed
Spela videoklipp
Hälsopåståenden om växter förbjuds efter EU-dom

Vill du veta vad som händer med hälsopåståenden om växter?

Allmänna hälsopåståenden så här ska du inte göraa

Vill du veta hur man gör korrekta allmänna hälsopåståenden?

Påståendekollen

Vill du veta hur ditt påstående om hälsa klassificeras?

Jag hjälper dig när du fastnar i krångliga regler!

Låt mig hjälpa er att navigera i regelverken. Jag ger råd, stöd och utbildning till företag, både online och offline, i hur man kan tillämpa regler och utnyttja de möjligheter som finns för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag grundade CatchWell för att hjälpa företag att lösa problem och komma vidare i beslutsprocessen när det till exempel handlar om;

Underskrift

Senia Johansson

– Grundare & VD

Ladda ner infografik gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.