Moderiktig kvinna sitter huk och håller i en röd väska

Publicerat 26 november 2020 av Senia Johansson

Kommersiellt meddelande eller inte?

Yttrandefrihet är en rättighet i svensk grundlag. Det innebär att alla är fria att ge upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor, och det spelar ingen roll om man gör det i tal, skrift, bild eller på något annat sätt.

Det enda som kan begränsa yttrandefriheten är andra lagar. Marknadsföringslagen (2008:486), Läkemedelslagen (2015:315) och Närings- och hälsopåståendeförordningen (EG nr 1924/2006) är ett exempel på sådana lagar.

Dessa lagar innehåller regler om hur företag får och inte får marknadsföra sina varor och tjänster. Som marknadsföring räknas ett företags agerande före, under eller efter försäljningen av en produkt till en privatperson. Begreppet omfattar alltså mer än exempelvis en klassisk annons i en tidning. För att marknadsföringen ska omfattas av reglerna krävs att syftet med marknadsföringen och innehållet i den är kommersiellt. Syftet ska alltså vara att sälja produkter och innehållet ska avse företagets verksamhet eller produkterna som säljs.

“Kommersiella meddelanden ska följa förordningen om hälsopåståenden”

Kommersiella meddelanden

För icke-kommersiell information, såsom redaktionell text i en tidning, gäller rätten till yttrandefrihet. Detta grundlagskydd faller dock bort om framställningen har både ett kommersiellt syfte och ett kommersiellt innehåll. Då gäller istället relevanta lagar om märkning och marknadsföring, till exempel marknadsföringslagen, läkemedelslagen och förordningen om närings- och hälsopåståenden.

Gränsdragningen mellan kommersiell och icke-kommersiell information kan vara svår. En vetenskaplig studie eller redaktionell text, som i sig själv är icke-kommersiella, kan eventuellt betraktas som kommersiell om de på något vis kopplas till en viss produkt. 

Exempel på kommersiella meddelanden;

  • Information på produktförpackning, text eller bild.
  • Information i anslutning till försäljning, i e-handel eller i fysisk butik (muntlig eller skriftlig).
  • Marknadsföring, reklam, annonser om produkter eller grupper av produkter.
  • Generisk reklam om hela livsmedelskategorier.
  • Menyer på restauranger, information om vissa rätter eller ingredienser.

Muntlig information, hemsidor och sociala medier

All reklam och marknadsföringsmaterial, inklusive muntlig information om en produkt, vars syfte är att sälja produkten till en konsument är kommersiella meddelanden. Kommersiella meddelanden omfattas till exempel av närings- och hälsoförordningen om man gör påståenden om hälsoeffekter för ett kosttillskott eller av läkemedelslagen om man gör medicinska påståenden om produkter eller om substanser. 

Samma regler gäller även på sociala medier eller om man håller föredrag eller annan typ av utbildning. Tänk på att om man som företag anlitar någon annan att på sina sociala medier gör reklam för företagets produkter är företaget även ansvarig för vad som anges på samarbetspartners sociala medier och att det som sägs eller skrivs är i enlighet med gällande lagstiftning

Förordningen om hälsopåståenden tillämpas också i sådana situationer, då konsumenten kan förknippa det framförda påståendet med en viss produkt, även om produkten inte direkt sägs ha den egenskap som påstås.

  • Om man till exempel på webbsidor som marknadsför omega-3- produkter citerar vetenskapliga artiklar som handlar om omega-3- fettsyror, betraktas det som ett hälsopåstående och som ett kommersiellt meddelande.
  • Om man på webbsidor som marknadsför ett kosttillskott berättar att en ingrediens som kosttillskottet innehåller, i detta fall omega- 3-fettsyror, traditionellt använts inom folkmedicinen, betraktas det som ett hälsopåstående och/eller som ett förbjudet medicinskt påstående.

Personliga berättelser

Kom ihåg att reglerna även gäller när man utformar en annons som en berättelse om hur namngivna personer, har upplevt en gynnsam effekt genom att använda ett livsmedel eller kosttillskott. I en sådan berättelse måste allt som sägs om livsmedlets hälsoeffekter vara i enlighet med närings- och hälsopåstående-förordningen och påståenden får inte vara medicinska eller på annat sätt vilseledande.

Kvinnlig läkare tittar in i kameran

Information till läkare och hälsopersonal

Förordningen omfattar kommersiella meddelanden om livsmedel som säljs till en slutkonsument men alla led fram till slutkonsumenten kan behöva följa förordningens krav.

Detta omfattar även kommersiellt material som ett företag förmedlar till läkare och annan hälsopersonal, vilket EU-domstolen fattade beslut om i målet C19/15 den 14 december 2014.

Finns det tillfällen då du tycker att det är svårt att avgöra om det är ett kommersiellt meddelande?

Välkommen att följa CatchWell och att kontakta mig!