Man i svart kostym gör stopptecken

Publicerat 1 oktober 2020 av Senia Johansson

Kan du behålla produktnamnet?

Övergångstiden upphör 2022

Varumärken och andra märkesnamn som kan tolkas som närings- eller hälsopåståenden omfattas av förordningen (EG 1924/2006). När förordningen trädde i kraft 2007 gav man en övergångstid på 15 år till produktnamn/ varumärken som fanns på marknaden före 2005 och som inte uppfyllde förordningen. En ovanligt lång övergångstid och när den påbörjades 2007 kändes slutet av övergångstiden avlägset långt bort i framtiden. Efter den 19 januari 2022 ska produktnamnen tillsammans med övrig märkning uppfylla förordningen för att få fortsätta att säljas.

Hittills har kontrollmyndigheterna inte fokuserat nämnvärt på namnen. I vissa tillsynsärenden har man gjort en hänvisning till att övergångstiden kommer att upphöra 2022 och att man som myndighet kommer att granska namnen först efter detta datum. Det har även efter 2005 tillkommit produkter på marknaden med namn som inte uppfyller förordningen. 

Dags att se över märkning och produktnamn

Nu är tiden kommen när det är dags att se över att kosttillskottens produktnamn tillsammans med övrig märkning uppfyller närings- och hälsopåståendeförordningen.I samband med att listan på de 222 hälsopåståenden som godkändes 2012 fick företagen 6 månaders övergångstid för att ändra och justera märkningen. De flesta företagen upplevde att detta var en alltför kort tid och som dessutom medförde stora kostnader i såväl ommärkning och kassering av lager. Motiveringen till den korta övergångstiden vid den tidpunkten var att företagen hade haft kännedom om att märkningen måste justeras under flera år. Så om man vill undvika stora extrakostnader pga att produktnamn inte uppfyller förordningen är det hög tid att se över sin märkning huruvida den behöver justeras och börja planera övergången om man inte redan påbörjat processen.

Det här gäller för

Varumärken & hälsopåståenden

"Övergångsbestämmelsen för varumärken upphör 19 januari 2022"

Varumärken, fantasinamn och märkesnamn

Många produkter har varumärkesnamn, märkesnamn eller fantasinamn som antyder att livsmedlet ger en hälsoeffekt. De får användas utan godkännandeprocedur om ett godkänt näringspåstående eller hälsopåstående som har samma innebörd som namnet också görs om livsmedlet. På liknande sätt som de allmänna icke specificerade hälsopåståendena ska åtföljas av ett godkänt hälsopåstående. Se artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1924/2006.

Övergångsregel i förordningen anger dock att varumärken och märkesnamn som lanserades före år 2005 undantas från artikel 1.3 fram till år 2022. Villkoret för att de här märkena ska få användas under övergångsperioden är att produkterna inte har ändrats i form eller egenskaper. Fantasinamn omfattas inte av övergångsregeln och måste åtföljas av ett godkänt närings- eller hälsopåstående.

Så här får namnen inte utformas

Varumärken, märkesnamn och fantasinamn får inte;

  • Vara osant eller vilseledande (artikel 3)
  • Antyda att hälsa kan påverkas negativt om man inte intar livsmedlet, säga något om hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i vikt eller hänvisa till rekommendationer från läkare etc. (artikel 12)
  • Framstå som ett medicinskt påstående (Informationsförordningen)
  • Ange en hälsoeffekt av livsmedlet om det inte finns ett godkänt hälsopåstående med samma innebörd som kan åtföljas namnet (artikel 1.3)
Om du vill ha hjälp med din märkning så är du välkommen att kontakta oss.