Kan kosttillskott vara ekologiska vad lagen säger 2

Publicerat 24 februari 2022 av Senia Johansson

Kan kosttillskott vara ekologiska?

Vad lagen säger

I Sverige måste alla som vill märka livsmedel som ekologiska certifieras och kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan.

Ett livsmedel med ekologisk märkning måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser. Produkter från jakt på vilda djur eller fiske får inte märkas som ekologiska. Men hur är det med kosttillskott?

EU-kommissionens svar

EU-kommissionen har besvarat frågan huruvida kosttillskott kan vara ekologiska på följande sätt; Kosttillskott är livsmedel i enlighet med definitionen i artikel 2(j) i förordning (EG) nr 178/2002 (allmän livsmedelslag).

Artikel 2.1, i förordning (EU) nr 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, anger vilka produkter som omfattas av den ekologiska lagstiftningen: “Denna förordning tillämpas på följande produkter från jordbruk, inklusive vattenbruk och biodling, enligt förteckningen i bilaga I till EUF-fördraget och produkter härrörande från dessa produkter, om sådana produkter produceras, bereds, märks, distribueras, släpps ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen eller är avsedda att beredas, märkas, distribueras, släppas ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen:

  • a) Levande eller obearbetade jordbruksprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial.
  • b) Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål.
  • c) Foder.

Förordningen 2018/848 tillämpas även på vissa andra produkter som är nära kopplade till jordbruk enligt förteckningen i bilaga I till denna förordning när de produceras, bereds, märks, distribueras, släpps ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen.”

Produkter som omnämns i bilaga I

 • Jäst som används som livsmedel eller foder
 • Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana
 • Havssalt och andra salter för livsmedel och foder
 • Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
 • Naturliga gummi- och hartsprodukter
 • Bivax 
 • Essentiella oljor
 • Korkar av naturkork, ej agglomererade och utan bindemedel
 • Bomull, okardad och okammad
 • Ull, okardad och okammad
 • Oberedda hudar och obehandlade skinn
 • Växtbaserade traditionella örtpreparat
Ekologiskt eller inte

Ekologiskt eller inte?

Följande kosttillskott kan vara ekologiska

Enligt EU-kommissionen omfattas endast kosttillskott som produceras av jordbruksingredienser av förordningen 2018/848 och kan märkas som ekologisk om de uppfyller kraven i förordningen.

Följande kosttillskott är inte ekologiska

EU-kommissionen anger att kosttillskott framställda av vitaminer och mineraler inte faller under tillämpningsområdet av EU:s ekologiska lagstiftning och kan därför inte märkas som ekologiskt.

Källor: (1) EU-kommissionen – Frequently asked questions ON ORGANIC RULES, (2) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

Artikel Kan kosttillskott vara ekologiska

Frigör din tid till annat

Är din nästa produkt ett säkert kort?

Satsa på rätt produkt. Med experttjänsten “Potential” får du svar på i ett tidigt skede om det finns några regulatoriska hinder för din nya produkt.

Har du missat att du ska vara certifierad när du säljer ekologiska livsmedel

Har du missat att du ska vara certifierad?

Eko i reklamen ny dom från marknadsdomstolen

Eko i reklamen - 4 lärdomar från Marknadsdomstolens dom om EKO-reklam

Kunskapsbanken
Kunskapsbanken

Exklusivt på Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.