Italien förbjuder hälsopåståenden för gurkmeja

Publicerat 25 augusti 2022 av Senia Johansson

Italien förbjuder hälsopåståenden för gurkmeja

Italien förbjuder hälsopåståenden för kosttillskott innehållande gurkmeja och kräver varningstexter efter att flera allvarliga fall av biverkningar har rapporterats.

Biverkningar av kosttillskott innehållande gurkmeja

I Italien har det nyligen rapporterats om cirka 20 fall av hepatit kopplade till kosttillskott innehållande gurkmeja. Biverkningar kopplade till gurkmejabaserade kosttillskott har även rapporterats i Frankrike där man tagit emot över 100 biverkningsrapporter för gurkmejakosttillskott, inklusive 15 fall rörande hepatit. Nu har det italienska hälsoministeriet agerat på de senaste negativa händelserna och förbjuder alla hälsopåståenden som är associerade med Curcuma longa L (gurkmeja).

Gurkmejatillskott

Varningstexter införs

En ny utredning av det italienska hälsoministriet har kommit fram till att på grund av den potentiella levertoxiciteten kommer det  att krävas en varning för kosttillskott som innehåller ingredienser som härrör från Curcuma longa. Produkterna måste nu ange följande “IMPORTANT WARNING In case of liver, biliary or calculosis abnormalities in the biliary tract, the use of the product is not recommended. Do not use during pregnancy and lactation. Do not use for prolonged periods without consulting your doctor. If you are taking medications, it is advisable to hear the opinion of the doctor“.

Företag har fram till slutet av 2022 på sig att säkerställa att deras etiketter följer de nya kraven.

Ytterligare begränsningar?

Inom EU finns en viss oro för att problemen kan leda till att gurkmejakosttillskott begränsas enligt artikel 8 (EG-förordning 1925/2006). Det finns även diskussioner om huruvida gurkmejakosttillskott kan betraktas som ett nytt livsmedel. Bland annat förekommer det att man för gurkmejaextrakt ökat biotillgängligheten genom nanopartiklar och inkapsling eller att kombinera gurkmejaextrakt med piperin. Användningen av metoder eller substanser för att öka biotillgängligheten kan innebära att det krävs ett godkännande som ett nytt livsmedel innan det kan sättas på marknaden. I dagsläget är kurkumin i kosttillskott inte utrett huruvida det betraktas som ett nytt livsmedel enligt novel food katalogen.

Ingredienser med restriktioner

Vad innebär restriktionerna av andra ämnen  i artikel 8 i 1925/2006?

Artikel 8.2

Kommissionen får på eget initiativ eller på grundval av information från medlemsstaterna inleda ett förfarande för att inkludera ett ämne eller en ingrediens som innehåller ett annat ämne än ett vitamin eller ett mineral i bilaga III (EU 1935/2006) vars användning i livsmedel är förbjuden, begränsad eller under unionskontroll, om ämnet är förenat med en potentiell risk för konsumenterna. Ingredienser/ andra ämnen med restriktioner finns upptagna i bilaga A, B och C i förordningen 1925/2006.

Mer om kosttillskott

Mer om lagstiftning för kosttillskott kan du även hitta i våra artiklar, till exempel i följande artiklar;

Frigör din tid till annat

Är din nästa produkt ett säkert kort?

Satsa på rätt produkt. Med experttjänsten “Potential” får du svar på i ett tidigt skede om det finns några regulatoriska hinder för din nya produkt.

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.


  Ladda ner artikel gratis

  Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

  Fyll i för- och efternamn
  Ange den E-postadress som vi lättast når dig
  Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
  Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.