Hur man väljer analyslabb

Publicerat 2 december 2021 av Senia Johansson

Hur man väljer analyslabb

Att anlita ett analyslaboratorium skulle kunna jämföras med att anställa personal till företaget, eftersom analyslaboratoriet kommer att vara involverat i flera aspekter i ditt företag och för dina produkter under en lång tid.

Metoder som används för att anställa personal inkluderar flera intervjuer för att se hur personen ifråga kommer att passa in i företagets kultur. De flesta vd:ar och chefer har förmodligen historier när de har anställt fel person. Erfarna chefer skulle inte anställa någon enbart baserat på erfarenheten som anges i CV:et. Viktigare än utbildningen är medarbetarens förmåga att prestera och vara en lagspelare. Samma metoder bör praktiseras när man anlitar ett analyslaboratorium. Fokus bör inte enbart läggas på vilka certifieringar som laboratoriet har erhållit, eftersom laboratoriet du väljer kommer att representera ditt varumärke och ditt företag. Labbet kan ses som en förlängning av din produkt.

Skydda ditt varumärke

Varje företag vill att deras varumärke, produkter och tjänster ska vara lönsamma. Framgång är dock vanligtvis kopplad till kvalitet. Till exempel har pandemin orsakat utmaningar i försörjningskedjan. Företag har upplevt inkonsekventa råvaruförsörjningar (vilket kan förändra den färdiga produkten), fått otillräcklig information från tillverkaren eller leverantören vid inköp av produkter eller har kämpat för att utföra jobb korrekt och effektivt på grund av att de ständigt har ont om personal. Som en del av ditt företagsteam bör ett analyslaboratorium hjälpa till med dessa utmaningar som tillverkare står inför idag för att producera kvalitetsprodukter imorgon.

Kontrollera dokumenten

Hur kan ett analyslaboratorium hjälpa till att skydda ditt varumärke på lång sikt – och vilka “personlighetsdrag” ska du leta efter i ett labb? När du granskar dokumenten för standardmetoder hos ett laboratorium, bör du kontrollera att dokumenten svarar på följande;

 • Vem har utfört uppgiften?
 • Är dokumenten läsbara och begripliga?
 • Finns datum angivet?
 • Hur länge behålls dokumenten?
 • Hur sker inmatning, lagring och underhållning av datan?
 • Hur visar man att ingen data har raderats eller förlorats?
 • Är datan konsekvent oavsett varhelst de nås från dokumenthanteringssystemet?
 • Finns register och information tillgängliga och läsbara under hela den period då de kan behövas?
 • Finns dokument och register tillgängliga i ett läsbart format för all tillämplig personal som ansvarar för deras granskning eller operativa processer?
 • Kan externa användare få tillgång för inspektion/ granskning vid behov?
 • Hur dokumenterar och kontrollerar laboratoriet förändringar?
 • Finns det rutiner/ instruktioner för alla processer? Metoder och arbetssätt måste dokumenteras så att alla som är nya i teamet kan följa samma process. Standardprocesser ska alltid följas. Uppgifter bör inte utföras utan korrekta processer.
Kontrollera dokumenten
Kontrollera dokumenten

Minimera riskerna

De utmaningar som nämnts tidigare kan påverka ditt företag på lång sikt. Ditt mål som företag är att minimera så många risker som möjligt. Det är klart att man inte kan undvika alla risker, men man vill kunna upptäcka misstag innan produkterna sätts på marknaden. Till exempel, om ett företag har ont om personal och en anställd råkar tillsätta eller orsaka en mikrobiologisk kontamination, bör ett laboratorium vid testning kunna upptäcka och undersöka dessa problem. Vidare bör laboratoriet alltid ha bra analysmetoder så att avvikelser kan identifieras tidigt.

Ställ gärna frågor om hur laboratoriet kommer att analysera ditt prov. Anta aldrig att laboratoriet redan har data som stöder den specifika analysmetod som är lämplig för just ditt prov. Metodverifieringar är viktiga för att visa att det inte finns några störningar och att dina resultat är korrekta. Du vill kunna lita på de analyser som utförs för dina produkter.

Den rådata som genereras är din. Att gå tillbaka för att granska data ska göra det möjligt för dig att följa den från A till Ö. Kan du se vartenda misstag och eventuella korrigeringar? Kan experimentet upprepas? Kan man uppnå samma resultat en gång till för samma prov?

Rätt samarbetspartner

Gör en audit

Sammanfattningsvis, precis som du aldrig skulle anställa en person enbart baserat på ett CV utan även se till att träffa en kandidat, så bör det analyslaboratorium som du väljer att anlita hanteras på samma sätt. Att välja ett analyslaboratorium bör innebära mer än att kolla in en webbplats för certifieringar. Att ignorera röda flaggor kan vara kostsamt, särskilt när regleringar är inblandade. Rätt samarbetspartner med rätt laboratorium kommer att stödja ditt varumärke när det uppstår komplexa problem och vara en tillgång i kampen för kvalitet i framtiden. Ditt analyslaboratorium är en del av ditt team, så det är viktigt att lära känna labbet bortom analyserna.

Läs mer om inspektioner i artikeln “När inspektionen knackar på – do & don´t”.

Kvinna skakar hand

När inspektionen knackar på - do & don´t

Se upp för växtfusk

Se upp för växtfusk!

Kunskapsbanken
Kunskapsbanken

Exklusivt på Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Publikationer

Samtliga publikationer som finns på Kunskapsbanken kan laddas ner som pdf:er.

Frågor & Svar

Q&A om kosttillskott och växtbaserade läkemedel,

Informationsfilmer

Korta informationsfilmer för att ge en grundläggande förståelse för området.

Jag hjälper dig när du fastnar i krångliga regler!

Låt mig hjälpa er att navigera i regelverken. Jag ger råd, stöd och utbildning till företag, både online och offline, i hur man kan tillämpa regler och utnyttja de möjligheter som finns för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag grundade CatchWell för att hjälpa företag att lösa problem och komma vidare i beslutsprocessen när det till exempel handlar om;

Underskrift

Senia Johansson

– Grundare & VD

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.