Webbkurs

Hur du gör hälsopåståenden för kosttillskott

Webbutbildning

Trött på att inte veta vad du får påstå?

I webbkursen “Hur du gör hälsopåståenden för kosttillskott” tar vi upp vilka tre huvudfrågor du behöver kunna besvara när du gör hälsopåståenden.

Denna webbkurs tar upp tre huvudfrågor man behöver ställa innan man gör hälsopåståenden för ett kosttillskott. Vidare tar webbutbildningen upp olika typer av påståenden samt vilka regler som gäler för respektive påstående. I kursen visar vi även var man hittar och söker efter samtliga godkända närings- och hälsopåståenden, hur påståenden ska formuleras samt vad som betraktas som förbjudna hälsopåståenden. 

Vad får du påstå om kosttillskott?

Troligtvis vill du berätta för konsumenten om varför man ska köpa och använda din produkt. Kanske är du på väg att lansera en ny produkt med hälsoeffekter eller har fått frågor från försäljningskanaler eller myndigheter rörande dina påståenden. Det är inte alltid lätt att veta vad man får påstå om kosttillskott och hur man ska formulera dessa påståenden för att inte vilseleda konsumenten.

Vetenskap eller humbug?

All reklam om hälsa ska vara sann och kunna bevisas

Påståenden om hälsa ska vara godkända

För kosttillskott är det vanligt att man gör påståenden om hälsoeffekter. Ofta används påståenden om hälsa i texter eller bilder på förpackningar, webbsida, hyllkantsetiketter och i reklam för olika produkter. Alla påståenden om hälsoeffekter som görs för kosttillskott ska dock baseras på vetenskapligt stöd och vara godkända för att få användas. 

EU-gemensamma regler

Inom EU finns det gemensamma regler kring vilka närings- och hälsopåståenden som får användas i marknadsföring av livsmedel, inklusive kosttillskott. Om man gör medicinska påståenden för en produkt klassificeras produkten som ett läkemedel och alla läkemedel måste vara godkända av Läkemedelsverket för att få säljas.

Utgå inte från hur andra gör

Det är alltså inte tillåtet att i reklam eller i presentationen av ett kosttillskott göra påståenden om hälsoeffekter som inte är godkända. Tyvärr förekommer det idag många felaktiga och vilseledande påståenden om kosttillskott. Därför bör du inte utgå ifrån hur dina konkurrenter gör påståenden om hälsoeffekter när du utformar din märkning eller marknadsföring.

Lär dig göra korrekta hälsopåståenden

Min målsättning är att du ska kunna utforma korrekta hälsopåståenden för kosttillskott som konsumenter kan lita på och förstå. För det finns ju faktiskt kosttillskott som är både bra och som fungerar eller hur?

Två varianter av kursen, basic och premium

Två varianter av kursen

Den här webbutbildningen finns i två varianter, BASIC och PREMIUM. BASIC är en självstudiekurs på egen hand. PREMIUM är samma kurs, men innehåller även individuell hjälp i form av kvalitetssäkring av valfritt marknadsförings- eller förpackningsmaterial med avseende på de påståenden som görs om produkten (3 + 1h) samt individuell handledning (2 x 30min).

Premium

Kom igång snabbt

Få återkoppling på din marknadsföring

Har det hänt att du gått en kurs som inte besvarade just dina specifika frågeställningar och att det därför känns svårt att omsätta de teoretiska kunskaperna från kursen i praktiken? 

För dig finns möjligheten att välja tillvalet PREMIUM, vilket gör det möjligt att snabbare gå från teori till praktik.

Få kvalitetssäkring & individuell handledning

I PREMIUM kursen får du tillgång till experthjälp för ett valfritt marknadsförings- eller förpackningsmaterial där du får feedback på de påståenden som du gör samt får konkreta förslag på vad som behöver justeras rörande påståendena. I tillvalet PREMIUM ingår även individuell handledning vid behov (2 x 30min).

trailer

Spela videoklipp

Trailer till webbkursen: Hur du gör hälsopåståenden för kosttillskott

Kursinformation

 • Kunskap om vad du får påstå om kosttillskott och hur dessa påståenden ska formuleras
 • Genomgång av vilka olika typer av påståenden som finns och reglerna kring dessa
 • Kunskap om regelverket för hälsopåståenden, när förordningen gäller och villkoren för att få använda hälsopåståenden
 • Praktisk vägledning om hur man söker efter godkända närings- och hälsopåståenden samt onholdpåståenden (botanicals).
 • Kunskap om vilka påståenden som är förbjudna

Kursen tar upp 3 frågor du bör ställa innan du gör hälsopåståenden för ett kosttillskott. 

Reglerna för närings- och hälsopåståenden gäller all typ av presentation och marknadsföring av produkten. Till exempel annonser, reklam, muntlig information vid försäljning, webbsidor samt märkning av varan. Även en bild eller en symbol kan vara ett närings- eller hälsopåstående, till exempel en bild av en person med ett måttband kan utgöra ett påstående om viktnedgång. För att du ska få använda ett närings- eller hälsopåstående i marknadsföringen måste påståendet vara godkänt av EU-kommissionen.

Oavsett om man är ny inom branschen eller arbetat i flera år kan det i vissa fall vara svårt att veta vad man får påstå rörande hälsoeffekter om kosttillskott och var gränsdragningen går mellan olika typer av påståenden. Det kan många gånger vara små nyanser i formuleringar som avgör huruvida ett påstående bedöms vara till exempel ett medicinskt påstående, ett godkänt eller förbjudet hälsopåstående. Vi kommer i denna kurs ta upp olika typer av påståenden, hur de definieras och vad som kännetecknar respektive påstående. Vi tar även upp hur du hittar godkända närings- och hälsopåståenden och vilka övriga krav du måste uppfylla om du väljer att göra hälsopåståenden om din produkt.

Personer som arbetar med egenvårdsprodukter som kosttillskott och läkemedel och som;

 • Arbetar med produktutveckling
 • Arbetar med marknadsföring
 • Som är beslutsfattare och/ eller sitter i ledningsgrupp
 • Anställda som är involverade i framtagning av nya produkter samt marknadsföring

Kursen består av 6 avsnitt innehållande sammanlagt 39 lektioner bestående av kortare videopresentationer tillsammans med checklistor, verktyg och ytterligare material som man kan ladda ner för självstudier. Kursen kommer bland annat att ta upp;

 • 3 frågor du bör ställa innan du gör hälsopåståenden
 • Vad som är kosttillskott
 • När förordningen gäller
 • Kommersiella meddelanden
 • Olika typer av påståenden och skillnaderna mellan dessa
 • Olika typer av hälsopåståenden (funktionella, barn, minskad sjukdomsrisk)
 • Reglerna och villkoren för att göra närings- och hälsopåståenden
 • Godkända och förbjudna hälsopåståenden
 • Var man hittar samtliga godkända närings- och hälsopåståenden
 • Hur man formulerar påståenden
 • Vad som gäller för varumärken och vanliga uttryck
 • Vilseledande marknadsföring
 • Vad som är on-holdlistan
 • Hur man hittar om ett påstående är på on-holdlistan
 • Bonustips

Se hela kursinnehållet här

Du genomför kursen i ditt eget tempo, när det passar dig. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 3 månader du har på dig. Du får också tillgång till extramaterial som du kan ladda ner och vi delar även med oss av länkar som du kan ha nytta av i ditt framtida arbete.

Längd: 2-10 tim beroende på genomförandetakt. 

Du har tillgång till webbkursen i 3 månader.

Om du har svarat rätt på samtliga provfrågor kan du direkt efter genomförd kurs ladda ner ditt kursintyg. Namnet på kursintyget kommer att vara ditt användarnamn som du anger när du anmäler dig till kursen.

BASIC: 6 500 kr exkl. moms/ person

PREMIUM: 15 000 kr exkl. moms/person

Läs om skillnaden mellan BASIC och PREMIUM

Du har tillgång till webbkursen i 3 månader. Direkt när du har registrerat dig för kursen får du instruktioner och uppgifter för att logga in till webbkursen. Den informationen skickas till samma e-postadress som du angav vid köpet. 

När du betalar med kontokort får du access direkt. Vid fakturering måste fakturan betalas först och därefter får du access till portalen. Dina 3 månader räknas från den dagen du fått access till webbkursen. Tillgången till webbkursen är personlig och får inte delas med någon annan. Om det ändå sker, vilket vi kan se, så är det skäl för omedelbar uppsägning av kontot enligt våra användarvillkor och kursavgiften är därmed förbrukad.

Vad roligt! Kontakta CatchWell för offert. Kursen passar många medarbetare eftersom de flesta har egna erfarenheter av sociala medier oavsett vad man arbetar med. Kursen är även lämplig för gruppdiskussioner.

Tjuvkika på kursen...

Premium: Kvalitetssäkring*

För dig som vill ha handledning

För dig som vill ha individuell hjälp. Kompletterar du med tillvalet PREMIUM får du också en kvalitetssäkring där jag granskar och ger feedback på valfritt marknadsförings- eller förpackningsmaterial med avseende på de påståenden som görs om produkten.

Kvalitetssäkring och nya infallsvinklar

Det är lätt att bli hemmablind på sitt eget material, vilket ökar risken att missa viktiga detaljer. Vid en extern kvalitetssäkring finns inte samma koppling till arbetet och nya infallsvinklar kan framkomma. I PREMIUM kursen ingår en kvalitetssäkring* på ett valfritt marknadsförings- eller förpackningsmaterial som du har tagit fram och som du önskar få granskat.

Jag går igenom ditt marknadsförings- eller förpackningsmaterial. Detta tar i regel 3-4 timmar. När jag är klar går vi gemensamt igenom mina kommentarer (1h) där du får feedback på de påståenden som görs samt får konkreta förslag på vad som behöver justeras så att påståendena följer lagstiftningen. Observera att detta inte är en granskning av hela märkningen utan omfattar enbart påståenden.

I PREMIUM kursen ingår även individuell handledning* vid behov (2 x 30min). Dessa bokar du när du vill under de kommande 3 månaderna. Här har du möjlighet att ställa individuella frågor som uppstår i samband med att du går kursen.

Begränsat antal platser i PREMIUM kursen.

* Ingår enbart i PREMIUM kursen

om kursledaren

Mitt namn är Senia Johansson och jag har en farmacie doktorsexamen i ämnesområdet farmakognosi och har sammantaget mer än 25 års erfarenhet från olika roller inom forskning, myndighet, branschorganisation och företag med fokus på vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar för växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Det omfattar områden som produktutveckling, kvalitet, säkerhet, effekt och produktinformation inklusive marknadsföring.

Erfarenhet inom detta område – Jag har arbetat med hälsopåståenden ända sedan dess att förordningen trädde i kraft 2007 bland annat genom att bevaka och haft dialoger med myndigheter rörande implementeringen av lagstiftningen, utbildat företag samt tagit fram en praktisk guide i hur man gör hälsopåståenden. Jag har även i nära samarbete med marknadsavdelningar granskat hundratals produkter med avseende de hälsopåståenden som görs på såväl marknadsföringsmaterial och förpackningar och gett förslag på hur texter ska justeras för att vara i enlighet med förordningen.

Jag är redo att gå kursen online!

Börja studera idag eller om några veckor – du bestämmer takten

Säkra din plats här

Det här får du I WEBBKURSERNA

Person läser bok, tecknad

Kompetensutveckling

CatchWells webbkurser passar dig som jobbar med egenvårdsprodukter. Du genomför kursen i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill.

Checklista, tecknad

Verktyg

Checklistor och verktyg som du kan ladda ner till din dator. Du får även tips på var du hittar ytterligare information som kan vara av intresse.

Diplom, tecknad

Kursintyg

Efter att du klarat samtliga provfrågor kan du ladda ner ett digitalt kursintyg med ditt namn samt namnet på kursen.