4 tips hur du gör allmänna hälsopåståenden

Publicerat 17 december 2020 av Senia Johansson

Håll dig frisk i vinter!

4 tips: Hur du gör allmänna hälsopåståenden

Om påståendet “Håll dig frisk i vinter” används för ett kosttillskott kommer det att betraktas som ett allmänt hälsopåstående. Gemensamt för alla hälsopåståenden är att de riktar sig till friska personer och är påståenden om att bibehålla det normala och friska.

Allmänna påståenden om hälsa och att bibehålla det normala skulle i praktiken kunna ses som att produkten marknadsförs med att den förebygger sjukdom. Läkemedelsverket anger att av flera anledningar är denna typ av påståenden inte medicinska. Det främsta skälet är att påståenden om hälsa är så vitt och öppet att de flesta konsumenterna uppfattar att produkten inte särskilt är till för att undvika sjukdomar, utan i lika stor utsträckning kan användas när du är frisk. Påståendet “Förbli frisk” är helt enkelt inte riktigt samma sak som skydda dig mot sjukdom. Påståenden om att en produkt på ett eller annat sätt har hälsofördelar kallas, när det gäller livsmedel och kosttillskott, hälsopåståenden.

Exempel:
Allmänna hälsopåståenden

  • För din vitalitet
  • Lugn mage
  • För ditt hjärta
  • Super (om det är hälsan som avses)
  • Antioxidant
  • Energidryck
  • GI
  • Probiotika

(Källa: Livsmedelsverket)

Hälsopåståenden ska vara godkända

Huvudregeln är att ett hälsopåstående ska vara utformat med den ordalydelse som godkänts av EU-kommissionen och som står i registret. Det beror på att godkännandet gäller just den hälsoeffekt som ordalydelsen anger under just de förhållanden som avses i det vetenskapliga underlaget.

Mer om hälsopåståenden kan du läsa här och här.

Allmänna hälsopåståenden kräver inget förhandsgodkännande

Det finns dock en möjlighet att uttrycka en hälsoeffekt mer allmänt för att det ska beskriva effekten mer förståeligt eller tilltalande för konsumenterna. Användningen av sådana påståenden kan vara till hjälp för konsumenterna eftersom de kan förmedla ett mer konsumentvänligt budskap.

Konsumenterna kan dock lätt missförstå och/eller missuppfatta allmänna hälsopåståenden, vilket eventuellt skulle kunna leda till att konsumenterna föreställer sig andra eller bättre hälsoeffekter än de som faktiskt finns.

Därför finns det vissa krav på hur allmänna hälsopåståenden får utformas. Här presenterar jag i en infografik 4 tips på vad du behöver tänka på när du gör allmänna ospecifika hälsopåståenden.

Frigör din tid till annat

Gör reklam och märkning på rätt sätt

Är du osäker på om din märkning eller marknadsföring är korrekt? Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

4 tips

Hur du gör allmänna hälsopåståenden

Vill du beskriva en hälsoeffekt för kosttillskott mer förståeligt eller tilltalande för konsumenterna? Lagstiftningen gör det möjligt att uttrycka en hälsoeffekt för kosttillskott mer allmänt. Här ger jag 4 tips på vad du behöver tänka på när du gör allmänna hälsopåståenden

Symboler kan vara hälsopåståenden

1. Symboler kan vara hälsopåståenden

Även en bild eller en symbol kan vara ett hälsopåstående, såsom en bild av en person med ett måttband kan utgöra ett påstående om viktnedgång.

2. ange ett godkänt hälsopåstående

Allmänna eller ospecifika påståenden får bara göras om man samtidigt anger det specifika, godkända hälsopåståendet på ett sätt som gör att konsumenten tydligt kan se sambandet.

Ange ett godkänt hälsopåstående
Ska ha samma innebörd

3. ska ha samma innebörd

Det allmänna påståendet måste stämma överens med det specifika hälsopåståendet. Påståendet får inte heller ge konsumenterna en uppfattning att kosttillskottet har andra eller bättre hälsoeffekter än vad det faktiskt har.

4. Sambandet ska vara tydligt

Ett allmänt hälsopåstående ska åtföljas av ett godkänt specifikt hälsopåstående. Man ska enkelt förstå att dessa två påståenden hör ihop.

Det är inte tillräckligt om ett allmänt hälsopåstående finns på framsidan på en förpackning medan det godkända hälsopåståendet finns på baksidan och det inte finns någon tydlig hänvisning, som en asterisk, mellan dessa två.

Sambandet ska vara tydligt

Ladda ner infografik gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner infografiken som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.

Välkommen att följa CatchWell och att kontakta mig!