Artikel

Se bortom etiketten - Hur du bedömer kosttillskottsäkerhet

Av Senia Johansson

Publicerat 9 mars 2023

Se bortom etiketten: Hur du bedömer kosttillskottsäkerhet

Kosttillskott är produkter som konsumeras för att komplettera den vanliga kosten och till att bidra till hälsa och välbefinnande. Om kosttillskott inte är säkra kan de istället orsaka hälsoproblem eller skador, vilket skulle motverka det syfte som de är avsedda för.

Kosttillskott som inte är säkra kan orsaka hälsoproblem eller skador. Till exempel kan vissa kosttillskott innehålla höga doser av vissa näringsämnen, vilket kan leda till överdosering och negativa hälsoeffekter. Andra kosttillskott kan innehålla oönskade föroreningar som kan vara farliga för hälsan. Om kosttillskott inte är säkra kan det minska konsumenternas förtroende för hela branschen. Konsumenter förväntar sig att kosttillskott ska vara säkra och effektiva, och om kosttillskotten inte uppfyller dessa krav kan konsumenterna bli skeptiska till att använda dem överhuvudtaget. Att sälja kosttillskott som inte är säkra kan betraktas som oetiskt och kan skada företagets rykte och anseende.

Kosttillskott ska vara säkra

Det är viktigt att genomföra en säkerhetsutredning för kosttillskott för att säkerställa att produkten är säker att konsumera och inte kommer att orsaka skada på konsumenten. Kosttillskott genomgår inte ett godkännandeförfarande och är i allmänhet inte lika strikt reglerade som läkemedel, vilket innebär att produkterna inte har genomgått samma rigorösa kvalitets-, säkerhets- och effektivitetsbedömningar som läkemedel.

De flesta länder har strikta regler och riktlinjer som styr tillverkning, distribution och försäljning av kosttillskott för att säkerställa att de är säkra. Om kosttillskott inte uppfyller dessa krav kan de utsättas för juridiska åtgärder och tillverkarna kan bli tvingade att dra tillbaka produkterna.

Lagstiftningen ställer med andra ord ett tydligt krav på att alla livsmedel, inklusive kosttillskott, ska vara säkra att konsumera. Därför är det viktigt att säkerhetsutredningar görs för kosttillskott för att identifiera eventuella risker och biverkningar. 

Hur du bedömer kosttillskottens säkerhet: Stegen i en säkerhetsutredning

En säkerhetsutredning kan omfatta olika steg, vilket inkluderar bedömning av de enskilda ingredienserna i kosttillskottet, bedömning av potentiella interaktioner med läkemedel och andra kosttillskott, och bedömning av eventuella risker för överdosering eller toxicitet. Säkerhetsutredningar kan också inkludera bedömning av tidigare rapporterade biverkningar eller hälsoeffekter av liknande produkter eller ingredienser.

En säkerhetsutredning för kosttillskott innefattar vanligtvis följande steg:

Identifiering av ingredienser

Först och främst måste alla ingredienser som ingår i kosttillskottet identifieras, vilket inkluderar alla aktiva ingredienser och tillsatser.

Bedömning av exponering

Nästa steg är att bedöma hur stor exponering konsumenterna förväntas få för varje ingrediens. Detta inkluderar bedömning av dosnivåer och beräkning av hur mycket av varje ingrediens som konsumeras baserat på rekommenderade doser och hur ofta kosttillskottet förväntas användas.

Bedömning av toxicitet

För varje ingrediens måste toxicitet bedömas, det vill säga dess förmåga att orsaka skada. Detta inkluderar bedömning av eventuella akuta och kroniska effekter samt bedömning av effekter vid höga doser.

Riskbedömning

Baserat på exponerings- och toxicitetsbedömningarna bedöms sedan risken för skada från varje ingrediens och hur stor risken är när man konsumerar kosttillskottet.

Riskhantering

Slutligen kan riskhanteringsstrategier fastställas för att minska eller eliminera riskerna. Detta kan inkludera dosering och varningsetiketter, tillverkningsstandarder, ingrediensval eller varningar att vissa grupper av människor inte bör använda kosttillskottet.

Genom att genomföra en grundlig säkerhetsutredning för kosttillskott kan tillverkare säkerställa att produkten är säker och effektiv för konsumtion och att eventuella risker för konsumenterna har minimerats eller eliminerats.

Det är viktigt att påpeka att säkerhetsutredningar för kosttillskott måste uppdateras regelbundet, särskilt om det finns nya vetenskapliga rön eller nya ingredienser eller användningsområden.

Ny artikel

Att rapportera biverkningar för kosttillskott

För läkemedel finns det omfattande regler för att rapportera biverkningar. Men kan man rapportera biverkningar för livsmedel som kosttillskott och hur går det till?

Att bedöma kosttillskottens säkerhet
Frontbild 10 steg från idé till sälj

Frigör din tid till annat

Ska du lansera ett kosttillskott?

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet är tillåtet.

Behöver du mer kunskap?

Kunskapsbanken för dig som vill få kunskap online

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början.

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.

Ladda ner infografik gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.