Hur bedömer man att ett kosttillskott är lagligen saluförd?

Publicerat 31 mars 2022 av Senia Johansson

Hur bedömer man att ett kosttillskott är lagligen saluförd?

När är kosttillskott lagligen saluförda och är ursprungslandet relevant för att fastställa huruvida kosttillskotten är lagligen saluförda i en medlemsstat? Dessa frågor besvaras i veckans artikel.

Två alternativ

Lagligen saluförd

Kosttillskott är lagligen saluförda i ursprungsmedlemsstaten i följande fall:

1. Första alternativet:
    • Om varorna överensstämmer med de nationella tekniska regler som tillämpas i en medlemsstat.
    • Om varorna tillhandahålls till slutanvändare i den medlemsstaten.

Båda kriterierna måste vara uppfyllda för att varorna ska omfattas av principen om ömsesidigt erkännande.

2. Andra alternativet:
    • Om varorna inte omfattas av någon nationell teknisk regel i ursprungsmedlemsstaten.
    • Om varorna tillhandahålls till slutanvändare i den medlemsstaten.

Om de specifika varorna inte omfattas av några regler i en ursprungsmedlemsstat, räcker det att varorna tillhandahålls till slutanvändare i den medlemsstaten för att uppfylla kraven för ömsesidigt erkännande.

Är ursprungslandet relevant för att fastställa huruvida kosttillskotten är lagligen saluförda i en medlemsstat?

Kosttillskottens ursprung är inte relevant för definitionen ”lagligen saluförd”. Det viktiga är huruvida kosttillskotten överensstämmer med de tekniska reglerna i någon av medlemsstaterna (om regler finns gällande de specifika kosttillskotten) och huruvida de tillhandahålls till slutanvändare i den medlemsstaten. Om kosttillskotten uppfyller båda kriterierna kan de omfattas av principen om ömsesidigt erkännande.

Kosttillskott som tillverkas i ett tredjeland, överensstämmer med de tekniska reglerna i någon av medlemsstaterna och tillhandahålls till slutanvändare i den medlemsstaten uppfyller till exempel kraven för ömsesidigt erkännande.

Kravet på varornas ursprung är bara relevant när varorna är lagligen saluförda i en Eftastat som är en avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Dessa stater är Island, Lichtenstein och Norge. De varor som är lagligen saluförda i dessa stater måste dessutom ha sitt ursprung i en stat som är en av de avtalsslutande parterna i EES-avtalet. Närmare bestämt måste de ha sitt ursprung i ett EU-land eller i Island, Lichtenstein eller Norge.

Distansförsäljning ekologiska produkter
Att sälja kosttillskott i andra EU-länder utan länkar

Mer information

Frigör din tid till annat

Exklusivt på Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Klart det finns regler för kosttillskott

klart att det finns regler för kosttillskott

Andra ämnen ett hinder för kosttillskott

"Andra ämnen" ett hinder för kosttillskott

Mitt mål

är att hjälpa dig!

Idag kombinerar jag min erfarenhet med att hjälpa seriösa företag i hur de kan tillämpa reglerna för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag kan hjälpa dig på flera olika sätt, bland annat genom paketerade experttjänster, vilket du kan läsa mer om under “Tjänster”.

CatchWell erbjuder även utbildning såväl online som offline. Läs mer om våra “Webbkurser” här.

Behovet av kunskap finns på flera olika nivåer och sättet man vill ta till sig information skiljer sig åt mellan olika individer. Därför erbjuder vi även möjligheten att vara medlem i CatchWell Informed och få tillgång till Kunskapsbankens vägledningar, informationsfilmer och svar på vanliga frågor, dygnet runt, 100% online. Läs mer om “Kunskapsbanken” här.

— Senia Johansson

Ph.D. (Pharm)/ Expert

25

års erfarenhet rörande vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar för växtbaserade läkemedel och kosttillskott

Kontakta mig

070-317 38 20

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.