Man pekar på rubrik

Publicerat 15 oktober 2020 av Senia Johansson

Hemligheten bakom
framgångsrikt samarbete

mellan marknad och regulatory

Strategier för ett framgångsrikt samarbete mellan marknad & regulatory

Vad är hemligheten bakom produkter som marknadsförs enligt regelverken? Hur säkerställer du att du håller dig på rätt sida av lagen? Svaret kan vara enklare än vad du tror.

Det kan ofta kännas som att marknad och regulatory (RA) vill olika saker och det händer att de hamnar i kollisionskurs med varandra. Som hund och katt. En historia som allt som oftast grundar sig i att teamen arbetar med olika taktiker och arbetssätt. Men i verkligheten har marknad och RA samma mål. Vilket är att sälja bra produkter till konsumenten som följer regelverken och skapa tillväxt i företaget.

Så hur kan marknad och RA samarbeta för att uppnå detta? Vad kan de göra för att förstå varandra bättre, och underlätta marknadsföringsprocessen? Efter att ha samarbetat nära marknadsavdelningar kommer jag i denna artikel gå igenom några strategier för hur du kan få marknad och regulatory att begrava stridsyxan, för att få ett framgångsrikt samarbete – och öka kundvärdet.

Affärskvinna och affärsman gör armbrytning
hund och katt med texten respektera varandras skillnader

1. Respektera varandras skillnader

Generellt brukar yrkesroller inom marknad och RA attrahera olika typer av personligheter. RA brukar kunna ha personer som är metodiska och som har fokus på detaljer. Marknadsförare är vanligtvis personer som är kreativa, extroverta och som är villiga att avstå från detaljfrågor till förmån för den stora bilden. 

Det är därför ingen överraskning att RA och marknad bedömer en marknadsföringskampanj från olika perspektiv. Det första steget till ett gott samarbete är därför att uppskatta och respektera era olika tillvägagångssätt och personligheter, vilket även kan stärka era personliga relationer.

Två kvinnor diskuterar vid ett skrivbord

2. Förstå varandras mål och yrkesroller

Marknadsavdelningen har till uppgift att öka medvetenheten för produkterna och företaget – och som i slutändan ska generera försäljning. RA avdelningens roll är att säkerställa att företaget och produkterna inte får fel uppmärksamhet från tillsynsmyndigheter och andra pga att man inte följer regelverken, vilket kan bli kostsamt och leda till att varumärken och företag får dåligt rykte.

Om du jobbar med marknadsföring kommer det att hjälpa om du kommer ihåg RAs mål och kan grunderna i vilka regler som finns gällande marknadsföring när du tar fram ditt marknadsföringsmaterial. I sådana fall kommer dina texter enbart behöva justeras minimalt av RA för att vara i enlighet med regelverken.

Om RA förstår marknadsföringens mål kan de hjälpa till att lyfta fram det positiva med produkterna samtidigt som marknadsföringen är i enlighet med regelverken. Genom att förstå varandras perspektiv finns en bättre förutsättning för ett gott samarbete och som leder till ett slutresultat som fungerar för både marknad och RA. Samtidigt som samarbetet blir en resurs i varumärkesbyggandet och kan generera en positiv exponering och ökad medvetenhet för ett varumärke.

Team arbetar tillsammans

3. Arbeta tillsammans redan från början

Alltför ofta får RA se marknadsföringsmaterialet först när allt är så gott som klart. Detta kan vara både smärtsamt och tidskrävande och kan leda till att marknad till viss del får börja om med materialet och göra signifikanta ändringar.

Till viss del kan det verka vettigt att RA får signera materialet sist – vilket innebär att RA ser slutversionen, istället för att ägna tid åt att granska ett antal olika versioner av ett marknadsföringsmaterial. Men i många fall är detta inte bra tillvägagångssätt. Om ett marknadsföringsmaterial avviker stort från reglerna så är det bättre att identifiera detta tidigt i processen så att ändringar kan genomföras innan processen pågått för länge.

Att involvera RA redan från början kan därför vara värdefullt. Om du jobbar med marknadsföring bör du diskutera dina idéer med RA så tidigt som möjligt vilket kommer att underlätta när du sedan tar fram materialet. På detta sätt får du tidigt veta huruvida dina marknadsföringsidéer håller och är i enlighet med reglerna innan du lagt ner för mycket tid och kreativitet på något som kanske aldrig kan genomföras. Att i början av projektet säkerställa att man är på rätt spår är tidseffektivt för alla involverande och bidrar till en mer smidig process.

Om RA och marknad samarbetar och följer dessa tre steg förenklas processen med att slutföra, granska och slutsignera marknadsföringen.

Hur fungerar ert samarbete mellan regulatory och marknad?

Behöver du hjälp med kvalitetssäkring av din marknadsföring? Kontakta mig!

Välkommen att följa CatchWell och att kontakta mig!