Hälsobudskap om växter i reklamen

Publicerat 5 maj 2022 av Senia Johansson

Hälsobudskap om växter i reklamen

Påståenden om växters hälsofördelar

Påståenden om växters hälsoeffekter

Du har säkert sett dem eller kanske rentav använder dem för dina produkter. Påståenden om växters eller växtdelars hälsofördelar. Men vem har egentligen ansvaret att bevisa att hälsopåståenden om växter eller växtdelar är ”förenliga” med gällande regler och bygger på ”allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation” och vad innebär dessa begrepp egentligen?

Vad är växtbaserade kosttillskott?

Med växtbaserade kosttillskott avses kosttillskott som innehåller växtbaserade material (t ex torkade växtdelar) och/eller växtbaserade beredningar (till exempel växtextrakt) som verksamma beståndsdelar. Inom EU brukar kosttillskott innehållande växter ibland benämnas som “botanicals”.

Vad är växtbaserade kosttillskott

Kommersiella meddelanden

All reklam och marknadsföringsmaterial, inklusive muntlig information om en produkt, vars syfte är att sälja produkten till en konsument är kommersiella meddelanden. Kommersiella meddelanden omfattas till exempel av närings- och hälsoförordningen om man gör påståenden om hälsoeffekter för ett kosttillskott eller av läkemedelslagen om man gör medicinska påståenden om produkter eller om substanser. Läs mer i guiden “Kommersiellt eller inte?”

Kommersiella meddelanden
Spela videoklipp
Vem är slutkonsumenten
On-hold påståenden för botanicals / växter

Det finns ansökningar om hälsopåståenden för botanicals, som fortfarande inte är utvärderade av Efsa och där inget beslut om godkännande eller icke-godkännande ännu har fattats av EU-kommissionen. Det beror på att EU-kommissionen ännu inte bestämt hur de ska hanteras i lagstiftningen. Så länge ansökningarna om hälsopåståenden är under utvärdering är det tillåtet att göra dessa hälsopåståenden, enligt övergångsreglerna i närings- och hälsopåståendeförordningen EG nr 1924/2006. Det är företagets ansvar att bara göra hälsopåståenden där effekten är vetenskapligt bevisad.

EU-domstolens klargörande

EU-domstolen har tidigare besvarat ett antal frågor om hur hälsopåståenden om växter och växtdelar (botanicals) som lyder under övergångsbestämmelse får användas. (Mål (C-363/19) 

EU-domstolens klargörande
Förenliga
Bevisbördan
Bevisunderlag
Vetenskapligt underbyggda
Förenliga
 

Vad betyder "förenliga"?

I EU-domen (C-363/19) förtydligas att “förenliga” innebär att hälsopåståendena ska uppfylla de allmänna kraven i förordningen (kapitel II), vilket bland annat innebär det har påvisats att förekomsten av ett näringsämne eller ett annat ämne som påståendet gäller, har en gynnsam näringsmässig eller fysiologisk effekt ”enligt allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation”.

styrka hälsopåståendet
 

Vem ska bevisa att on-hold påståendet uppfyller kraven?

När det gäller bevisbördan påpekar EU-domstolen att hälsopåståenden på on-hold listan görs ”på livsmedelsföretagarens ansvar”, och att ”en livsmedelsföretagare som gör ett hälsopåstående ska motivera användningen av påståendet”.

Presentation av data
 

Hur bevisar och motiverar man hälsopåståendet?

Som bevisunderlag för att använda ett hälsopåstående på on-hold listan kan livsmedelsföretagaren åberopa dokumentation som finns i akten som upprättats till stöd för ansökan om upptagande i förteckningen över hälsopåståenden (artikel 13.3, EG nr 1924/2006), eller dokumentation från andra källor, förutsatt att den har ett tillräckligt vetenskapligt värde.

Vid tillämpning av övergångsbestämmelsen (artikel 28.5, EG nr 1924/2006) är det livsmedelsföretagares eget ansvar, om denne beslutar sig för att använda ett hälsopåstående på on-holdlistan, att dessförinnan skaffa sig kunskap om vilka effekter det ämne som avses med påståendet har på hälsan. Vilket innebär att livsmedelsföretagaren ska kunna styrka att ämnet verkligen har dessa effekter. Bevisbördan ligger således på livsmedelsföretagaren.

Presentation av data

Vad innebär "allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation"?

Allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation innebär att hälsopåståenden måste grunda sig på objektiva och vetenskapliga uppgifter och särskilt att det, bör råda tillräcklig vetenskaplig enighet om att de ämnen som hälsopåståendena gäller är gynnsamma. Dessutom krävs att hälsopåståenden ska vara ”vetenskapligt underbyggda genom att hänsyn tas till alla tillgängliga vetenskapliga fakta och att dessa vägs mot varandra”.

Det innebär att allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation inte endast får vara dokumentation som bygger på övertygelse, hörsägen med ursprung i folklig visdom eller iakttagelser eller erfarenheter av personer som inte tillhör forskarvärlden.

6 Frågor att ställa

Följande frågor behöver du kunna besvara när du gör hälsopåståenden för växtbaserade kosttillskott.

6 frågor att ställa
Hur klassificeras påståendet?

Du behöver säkerställa att påståendet generellt kan användas om livsmedel. Exempelvis är det inte tillåtet att göra medicinska påståenden om livsmedel.

Är påståendet tillåtet att göras?

Kontrollera att hälsopåståendet är godkänt eller finns med på onholdlistan.

Kan användningen motiveras?

Du som livsmedelsföretagare har en skyldighet att kunna motivera varför du använder ett specifikt hälsopåstående som finns på on-holdlistan.

Finns det ett bevisunderlag?

Du som livsmedelsföretagaren har bevisbördan att styrka att ämnet verkligen har de effekter som anges i on-holdpåståendet. Hänvisning till on-holdlistans referenser är inte ett tillräckligt stöd för att visa vedertagen vetenskaplig dokumentation.

Är påståendet vetenskapligt underbyggt?

Hälsopåståendet ska baseras på objektiva och vetenskaplig fakta som är ”vetenskapligt underbyggda. Dokumentationen får inte enbart bygga på övertygelse, hörsägen eller iakttagelser eller enbart på erfarenheter av personer som inte tillhör forskarvärlden.

Är påståendet korrekt formulerat?

Generellt ska hälsopåståenden ha samma formulering som de har godkänts för. När det gäller onhold-påståenden ska de formuleras på likartat sätt som de godkända och de får inte heller vara medicinska.

Infografik Hälsobudskap om växter i reklamen (kopia)

Frigör din tid till annat

Gör reklam och märkning på rätt sätt

Är du osäker på om din märkning eller marknadsföring är korrekt? Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

Allmänna hälsopåståenden så här ska du inte göraa

Allmänna hälsopåståenden - Så här ska du inte göra

Dystert resultat när Mattilsynet granskade nätbutikers kosttillskott

Dystert resultat när Mattilsynet granskade nätbutikers kosttillskott

Kunskapsbanken
Kunskapsbanken

Exklusivt på Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Mitt mål

är att hjälpa dig!

Idag kombinerar jag min erfarenhet med att hjälpa seriösa företag i hur de kan tillämpa reglerna för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag kan hjälpa dig på flera olika sätt, bland annat genom paketerade experttjänster, vilket du kan läsa mer om under “Tjänster”.

CatchWell erbjuder även utbildning såväl online som offline. Läs mer om våra “Webbkurser” här.

Behovet av kunskap finns på flera olika nivåer och sättet man vill ta till sig information skiljer sig åt mellan olika individer. Därför erbjuder vi även möjligheten att vara medlem i CatchWell Informed och få tillgång till Kunskapsbankens vägledningar, informationsfilmer och svar på vanliga frågor, dygnet runt, 100% online. Läs mer om “Kunskapsbanken” här.

— Senia Johansson

Ph.D. (Pharm)/ Expert

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.


  Ladda ner artikeln gratis

  Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

  Fyll i för- och efternamn
  Ange den E-postadress som vi lättast når dig
  Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
  Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.