Hur starka är de vetenskapliga bevisen

Publicerat 11 november 2021 av Senia Johansson

Hur starka är de vetenskapliga bevisen?

Snabbguide

Styrkan på vetenskapliga bevis som tas fram genom olika typer av studier, till exempel systematiska översikter, meta-analyser, randomiserade kontrollstudier, observationsforskning, djur- och cellstudier samt expertutlåtanden kan variera. Denna snabbguide hjälper dig att förstå fördelarna och begränsningarna med olika typer av vetenskapliga bevis.

Systematiska översikter & Meta-analyser

Att samla och sammanfatta alla relevanta studier om ett visst ämne minskar risken för partiskhet.

Systematiska översikter och meta-anlayser

Detta är det starkaste vetenskapliga beviset.

Bevisvärde 1

Randomiserade kontrollerade studier

I en randomiserad kontrollerad studie delas studiedeltagarna upp i två slumpmässiga grupper. En grupp utsätts för en behandling (intervention). Den andra gruppen är inte exponerade (kontroll).

Randomiserade kontrollstudier

Dessa studier kan visa på orsakssamband, men kom ihåg att inte generalisera för mycket.

Bevisvärde 2

Observationsstudier

Forskare använder dessa studier för att identifiera samband och utveckla hypoteser för ytterligare testning.

Observationsstudier

Glöm inte att korrelation inte är samma sak som orsakssamband och kom ihåg att kommunicera absolut risk.

Bevisvärde 3

Djur- och cellstudier

Effekterna på människor och djur är inte alltid desamma.

Isolerade celler i laboratoriet beter sig annorlunda än celler i kroppen.

Djur- och cellstudier

Tänk alltid på begränsningarna med djur- och cellforskning

Bevisvärde 4

Expertutlåtanden och anekdoter

En enskild persons erfarenhet eller åsikt ger ingen objektiv bild.

Expertutlåtanden och anekdoter

Dessa bevis är för svaga för att dra slutsatser.

Bevisvärde 5
Infografik Hur starka är de vetenskapliga bevisen

Frigör din tid till annat

Är din nästa produkt ett säkert kort?

Satsa på rätt produkt. Med experttjänsten “Potential” får du svar på i ett tidigt skede om det finns några regulatoriska hinder för din nya produkt.

Arbetar du enligt god sed

Att arbeta enligt god sed

DÄRFÖR ÄR EUs FÖRSTA YTTRANDE VIKTIGT FÖR DITT KOSTTILLSKOTT

Om du vill sälja kosttillskott i andra länder

Kunskapsbanken
Kunskapsbanken

Exklusivt på Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

ny guide i kunskapsbanken

Att sälja kosttillskott i andra EU-länder

Eftersom det pratas alldeles för lite om den nya lagen om ömsesidigt erkännande och fri rörlighet av kosttillskott har jag sammanställt 36 frågor och svar i en ny guide “Att sälja kosttillskott i andra EU-länder -Vad innebär ömsesidigt erkännande och hur använder jag mig av det?” Guiden finns att ladda ner för medlemmar i Kunskapsbanken. I guiden finns även mer information om EU-kommissionens yttrande och vilka de nationella reglerna var som stoppade det grekiska kosttillskottet.

Att sälja kosttillskott i andra EU-länder utan länkar

Publikationer

Samtliga publikationer som finns på Kunskapsbanken kan laddas ner som pdf:er.

Frågor & Svar

Q&A om kosttillskott och växtbaserade läkemedel,

Informationsfilmer

Korta informationsfilmer för att ge en grundläggande förståelse för området.

Ladda ner infografik gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.