EXPerttjänster

Paketerade experttjänster

För din bekvämlighet

3 skäl till att välja paketerade expertlösningar

Använd vår unika branschexpertis
Spela videoklipp

CatchWell gör det svåra enkelt

Paketerade experttjänster

Vi tror att affärsnyttan för våra kunder blir som störst när lösningen redan finns där. Våra paketerade experttjänster är ett smart alternativ när behovet är tidsbegränsat, eller om man saknar eller har svårt att hitta rätt kompetens. Ibland är det även svårt att förutse hur långt behovet av specialistkompetens är. I sådana fall är våra paketerade expertlösningar ett smart alternativ när du vill stärka upp ditt team med specialistkompetensen du behöver under en viss tidsperiod. Våra expertlösningar är baserade på lång erfarenhet från liknande projekt.

Effektiva lösningar till fast pris

Att anlita en expert medför inte bara tillgång till god kvalitet och kompetens utan är också mindre kostsamt i längden. En expert skaffar sig snabbt en god överblick över uppdraget och kan föreslå relevanta och effektiva lösningar. Våra expertlösningar ger dig därför en tryggare, effektivare och snabbare leverans till ett fast pris, vilket sparar både tid och pengar. Vi vet också att bättre insikter ger bättre beslut. Alla våra expertlösningar går att anpassa efter era behov. Läs mer om våra experttjänster “Bollplank“, “Klassificering“, “Påståenden“, “Potential” och “Compliance“.

Experttjänster

Kvalitetssäkra dina produkter och få trygghet på köpet

Genom våra experttjänster kvalitetssäkras dina produkter genom lösningar som redan finns på plats, vilket skapar effektivitet och underlättar affärskontakter. Det skapar också en trygghet för dig och för ditt företag, eftersom du får ett kvitto på att din produkt håller god kvalitet och att lagar och regler följs. Samtidigt som du minskar riskerna att något oförutsett ska hända din produkt som till exempel böter, saluförbud etc. Vet du att din produkt uppfyller kraven har du också ett bra beslutsunderlag för investeringar och lanseringar.

Förstärk företaget med specialistkompetens

Genom att använda CatchWell paketerade expertlösningar som är baserade på lång erfarenhet från liknande projekt förstärker du ditt företag med specialistkompetens och du slipper ägna tid åt regulatoriska frågor för din produkt och kan istället ägna den till andra arbetsuppgifter. Erfarenhet, sunt förnuft och brett kunnande är våra starkaste sidor.

EXPERTTJÄNST "BOLLPLANK"

Fråga en expert istället för att googla i timmar

Med experttjänsten “Bollplank” har vi gjort det lättare för dig att få svar på dina vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar.

EXPERTTJÄNST "KLASSIFICERING"

Är innehållet tillåtet?

Rätt produkt med rätt klass. Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet (tillsatser etc) är tillåtet.

EXPERTTJÄNST "PÅSTÅENDEN"

Varför ska konsumenten köpa din produkt?

Gör sanna påståenden om hälsa. Med experttjänsten “Påståenden” har vi gjort det enkelt för dig att få veta vilka godkända närings- och hälsopåståenden som finns för din produkt.

EXPERTTJÄNST "POTENTIAL"

Är din nästa produkt ett säkert kort?

Satsa på rätt produkt. Med experttjänsten “Potential” får du svar på i ett tidigt skede om det finns några regulatoriska hinder för din nya produkt.

EXPERTTJÄNST "COMPLIANCE"

Är din reklam korrekt?

Gör reklam och märkning på rätt sätt. Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

Ta del av vår expertis

Vi kan kosttillskott och växtbaserade läkemedel