Experttjänst

Klassificering

Rätt klassificering från början

Söker du en expert på kosttillskott och växtbaserade läkemedel?

Klassificering

ATT klassificera produkter

Klassificering

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra, behandla eller bota sjukdomar. Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden klassas den som läkemedel. En produkt kan också klassas som läkemedel om den innehåller substanser som har medicinsk användning. I andra fall kan produkter även innehålla ingredienser som klassas som nya livsmedel och dessa produkter måste godkännas innan de får släppas ut på marknaden. Ansvaret för att produkten är rätt klassificerad ligger på dig som företagare och det är du som får ta konsekvenserna om det blir fel. 

Klassificering

Hälsopåståenden

kosttillskott

Lagar & Regler

År av erfarenhet

Vi har gedigen erfarenhet inom våra kärnområden. Senia har framgångsrikt hjälpt företag, myndigheter och forskningsinstitut rörande kosttillskott och växtbaserade läkemedel.

0 +
års erfarenhet
0 +
granskningar
0 +
Produkter

Du ansvarar för rätt klassificering

Kosttillskott och läkemedel är väldigt snarlika både till utseende och hur de används. Ansvaret för att produkten är rätt klassificerad ligger på dig som företagare och det är du som får ta konsekvenserna om det blir fel. Vid klassificering behöver du bland annat ta hänsyn till följande;

Rätt klassificering

Företagets ansvar att klassificera

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet (tillsatser etc) är tillåtet.

Kosttillskott eller läkemedel?

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra, behandla eller bota sjukdomar. Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden klassas den som läkemedel. En produkt kan också klassas som läkemedel om den innehåller substanser som har medicinsk användning. I andra fall kan produkter även innehålla ingredienser som klassas som nya livsmedel och dessa produkter måste godkännas innan de får släppas ut på marknaden. Ansvaret för att produkten är rätt klassificerad ligger på dig som företagare och det är du som får ta konsekvenserna om det blir fel. 

Experttjänsten "Klassificering"

Låt oss hjälpa dig att ta reda på om ingredienserna är tillåtna att användas och utvärdera vilken klassificering som produkten med stor sannolikhet har utifrån dess syfte och innehåll. Det sparar både tid och pengar.

Tjänsten passar dig;

Experttjänst: Klassificering

Expert

Senia Johansson, Ph.D.(Pharm)

Tjänst

Utvärdering av produktens klassificering utifrån dess syfte och innehåll.

Upplägg

Löpande och/eller projektbaserad

Våra andra paketerade experttjänster

Låt oss hjälpa dig att göra rätt från början!

Faq

Vanliga frågor

Bedömningen görs utifrån en produktspecifikation tillsammans med produktnamn, eventuella påståenden som görs, alternativt önskas göras, för produkten och som kan påverka klassificeringen av produkten. 

CatchWell ger en second opinion rörande klassificering utifrån innehåll och syftet med produkten. Vidare görs en utvärdering av lagligheten av produktens innehåll. Utvärdering utförs av alla ingredienser i produkten för att bedöma om ingredienserna följer gällande lagstiftningar, riktlinjer och praxis inom branschen. Efter slutförd genomgång skickas en rapport till företaget tillsammans med expertens rekommendationer. Observera att denna tjänst inte är en säkerhetsutredning. Utvärderingen utgår från att produkten ska säljas på den svenska marknaden.

CatchWell kan i förekommande fall även kontrollera produktens klassificering i andra länder, tex i de nordiska länderna. 

Senia har mer än 25 års erfarenhet från olika roller inom forskning, myndighet, branschorganisation och företag och har arbetat såväl som specialist som chef med fokus på vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar för växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Det omfattar områden som produktutveckling, kvalitet, säkerhet, effekt och produktinformation inklusive marknadsföring.

Efter att vi fått information om uppdraget från dig och gemensamt diskuterat upplägget och behov tar vi gärna fram en offert.

Har du fler frågor?

Fyll i och skicka formuläret nedan.