EU-undersökning: Kostnaden den viktigaste faktorn vid köp av livsmedel

13 oktober 2022

EU-undersökning: Kostnaden den viktigaste faktorn vid köp av livsmedel

Kostnaden för livsmedel väger tyngre för européerna i dag än för några år sedan, vilket blir den viktigaste faktorn som påverkar livsmedelsinköpen, följt av smak. Nästan hälften anser också att livsmedelssäkerheten är viktig och 41 % av EU-medborgarna tar för givet att de livsmedel de köper är säkra.

Faktorer som påverkar inköp av livsmedel

Resultaten kommer från Eurobarometern från 2022 om livsmedelssäkerhet i EU, den fjärde undersökningen sedan 2005. På grundval av intervjuer med 27 000 personer i EU presenteras en föränderlig bild av hur européerna väljer livsmedel, deras medvetenhet om livsmedelssäkerhet och deras oro och vem de litar på för information om livsmedelssäkerhetsfrågor.

Behöver du mer kunskap?

Kunskapbanken & kurser för dig som vill få kunskap online

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början.

Konsultera med CatchWell om kosttillskott och växtbaserade läkemedel...

Problemlösning
Kvalitetssäkring
Rådgivning & Utbildning

Få hjälp med regulatoriska strategier, myndighetsdialoger och vetenskapliga frågeställningar.

Granskningar

Vi utför granskningar av din dokumentation och sammanställer utredningar för specifika frågeställningar.

Märkning & Marknadsföring

Vi granskar din märkning eller marknadsföring och säkerställer att den följer gällande lagstiftning.

Strategiska vägval

Få svar om det finns några regulatoriska hinder för din produkt beroende på valet av regulatorisk väg.