EU Restriktioner för grönt te-extrakt

Publicerat 18 augusti 2022 av Senia Johansson

EU: Restriktioner för grönt te-extrakt

Den 12 oktober 2015 skickade Norge, Sverige och Danmark en begäran till kommissionen om att inleda förfarandet enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1925/2006 eftersom man ansåg att det finns en potentiell risk för konsumenterna att konsumera livsmedel som innehåller grönt teextrakt. Grönt teextrakt framställs av bladen från Camellia sinensis (L.) Kuntze. Begäran från de nordiska myndigheterna inkluderade ett vetenskapligt yttrande om grönt teextrakt från National Food Institute vid Danmarks Tekniska Universitet, och en säkerhetsbedömning av (-)- epigallocatechin-3-gallate i grönt teextrakt som används i kosttillskott utfört av det norska folkhälsoinstitutet. Kommissionen bad därför EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) att avge ett vetenskapligt yttrande om utvärderingen av säkerheten hos katekiner av grönt te från alla livsmedelskällor i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1925/2006.

Ingredienser med restriktioner

Vad innebär restriktionerna av andra ämnen  i artikel 8 i 1925/2006?

Artikel 8.2

Kommissionen får på eget initiativ eller på grundval av information från medlemsstaterna inleda ett förfarande för att inkludera ett ämne eller en ingrediens som innehåller ett annat ämne än ett vitamin eller ett mineral i bilaga III (EU 1935/2006) vars användning i livsmedel är förbjuden, begränsad eller under unionskontroll, om ämnet är förenat med en potentiell risk för konsumenterna. Ingredienser/ andra ämnen med restriktioner finns upptagna i bilaga A, B och C i förordningen 1925/2006.

EFSA kan inte utesluta leverskador

Den 14 mars 2018 antog EFSA ett vetenskapligt yttrande om säkerheten för katekiner i grönt te. EFSA konstaterade att det finns osäkerheter om huruvida allvarligare leverskador kan utvecklas efter långvarig användning av grönt teextrakt. 

EU-kommissionen röstade positivt

Utkastet till kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 när det gäller grönt teextrakt som innehåller EGCG har röstats positivt av medlemsstaterna i juni 2022 och har skickats till Europaparlamentet för en 3-månadersperiod tid för granskningsförfarande.

Nästa steg

Den slutliga texten bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i september eller oktober 2022.

Ändringar

Bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 ändras på följande sätt:

Användningsvillkor
Restricted substance
Conditions of use
Additional requirements

Påståenden om antioxidanter

Restricted substance

Green tea extract containing (-)- epigallocatechin-3-gallate used in foods including beverages*, and food supplements as defined by Directive 2002/46/EC * excluding green tea infusions prepared in a traditional way and reconstituted drinks (containing at least 0.12 g dry mass of extracts from tea in 100 mL) with an equivalent composition to traditional green tea infusions.

Kontrollorgan
 

Conditions of use

Individual portion of food or food supplement for daily consumption shall contain less than 800 mg of (-)-epigallocatechin-3- gallate

Spårbarhet
 

Additional requirements

The label shall provide the maximum number of portions of the product for daily consumption and a warning not to consume a daily amount of 800 mg of (-)-epigallocatechin-3- gallate or more. The label shall indicate the content of catechins and the proportion of (-)- epigallocatechin-3-gallate per portion of the product. The label shall include the following warnings: “Should not be consumed if you are already consuming other products containing green tea”. “Should not be consumed by pregnant or lactating women, children below 18 years old.” “Seek advice from a doctor on consumption of this product if you experience health problems”. “Should not be consumed under fasting conditions”.

Unionskontroll

Vidare införs grönt te-extrakt även i del C i bilaga III till förordning (EG) 1925/2006, vilket innebär att extraktet kommer att stå under unionskontroll (under granskning på grund av vetenskaplig osäkerhet: industrin måste lämna in ytterligare vetenskapliga data som visar ämnenas säkerhet för en eventuell ny bedömning av EFSA och kommissionen bör fatta ett beslut inom fyra år).

Slutsats

Ändringarna innebär:

 • ett förbud mot grönt teextrakt som innehåller en daglig dos av EGCG större än eller lika med 800 mg/dag
 • och för lägre doser: placering under restriktioner (varningar) och under unionskontroll. 

Mer om kosttillskott

Mer om lagstiftning för kosttillskott kan du även hitta i våra artiklar, till exempel i följande artiklar;

Frigör din tid till annat

Är din nästa produkt ett säkert kort?

Satsa på rätt produkt. Med experttjänsten “Potential” får du svar på i ett tidigt skede om det finns några regulatoriska hinder för din nya produkt.

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.


  Ladda ner artikel gratis

  Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

  Fyll i för- och efternamn
  Ange den E-postadress som vi lättast når dig
  Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
  Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.