EU-förslag om hur kosttillskott kan harmoniseras

Publicerat 9 september 2021 av Senia Johansson

EU-Förslag om hur kosttillskott kan harmoniseras

Kosttillskottsmarknaden upplever en anmärkningsvärd tillväxt i Europa. Däremot tillämpas inte lagstiftningen enhetligt i Europeiska unionen. Detta leder till problem på den inre marknaden och den fria rörligheten för varor fungerar inte som den ska. Därför har Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) publicerat ett expertutlåtande om ”Hur en harmonisering av marknadsinträdet för kosttillskott i EU kan genomföras”. I detta expertutlåtande förordar EESK behovet av att revidera lagstiftningen om kosttillskott.

EESKs slutsatser och rekommendationer

  • Marknaden för kosttillskott växer i Europa. Kosttillskott regleras av direktiv 2002/46/EG, som inte tillämpas enhetligt i hela EU. Om EU:s inre marknad ska fungera ordentligt är det viktigt att lagstiftningen tillämpas på ett enhetligt sätt så att säkra produkter kan cirkulera fritt.
  • EESK förespråkar en revidering av denna lagstiftning, särskilt genom att uppdatera definitionen av kosttillskott, inklusive krav på anmälan och granskning av administrativa ärenden, och inrätta ett system för livsmedelsövervakning som samlar in information om biverkningar och därmed ökar skyddet för folkhälsan.
  • Produkters och ingrediensers säkerhet måste vara det viktigaste kravet och bör därför fastställas på en vetenskaplig grund. EESK rekommenderar att man fastställer högsta nivåer för vitaminer och mineraler och att det upprättas förteckningar över tillåtna och otillåtna ingredienser, inklusive växter.
  • Informationen till konsumenterna måste göra det möjligt för dem att konsumera produkterna på ett säkert sätt. EESK rekommenderar att åtgärder för kommunikation och konsumentutbildning införs, särskilt för e-handel.
  • EESK uppmuntrar myndigheterna att öka uppföljningen, testningen och övervakningen av produkter för att skydda konsumenterna genom att säkerställa att produkter som inte uppfyller kraven dras tillbaka. Denna övervakning bör också förhindra illojal konkurrens mellan leverantörer (t.ex. användning av ogrundade påståenden, tredjelandsprodukter som inte uppfyller kraven).
  • EESK uppmanar därför alla berörda parter att harmonisera regelverket för kosttillskott och dess genomförande i syfte att uppnå en rättvisare ekonomi och öka produktsäkerheten.

Vill du veta mer om förslaget?

Ladda ner artikeln och läs om detaljerna i förslaget

EU-förslag om hur kosttillskott kan harmoniseras

Artikel

Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Medlemmar i CatchWell Informed
Spela videoklipp

Frigör din tid till annat

Alla kan ibland behöva experthjälp

Ibland finns inte kompetensen du behöver att tillgå i din fysiska närhet, vilket gör det svårare för dig att få den hjälp du behöver. Med dagens teknik finns det all möjlighet att lösa rådgivningen på annat sätt.

Bli medlem i Kunskapsbanken
du också!

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.