EU förbjuder aloe-extrakt i kosttillskott

Publicerat 15 april 2021 av Senia Johansson

EU förbjuder Aloe-extrakt i kosttillskott

Nu förbjuds kosttillskott och andra livsmedel som innehåller växter/ beredningar som innehåller hydroxiantracenderivat (HAD), exempelvis aloe-extrakt. Den 18 mars 2021 publicerades förordningen (EU) 2021/468 om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller växtarter som innehåller hydroxiantracenderivat. Förordningen tillämpas från och med den 7 april 2021 utan övergångsperiod.

Förutom förbudet har dessutom ett antal växter tagits upp i listan som är föremål för ytterligare utredning (del C i förordning 1925/2006) på grund av att de kan ha en skadlig effekt på hälsan.

Bestämmelser

Nya bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om:

en etta i en gul ring

Förbud i Europa för aloe-emodin, emodin, danthron och aloe-arter som innehåller hydroxiantracenderivat

Förbud i Europa för;

  • Aloe-emodin och alla beredningar i vilka detta ämne finns;
  • Emodin och alla beredningar i vilka detta ämne finns;
  • Beredningar från bladet av aloe- arter som innehåller hydroxiantracenderivat;
  • Danthron och alla beredningar i vilka detta ämne finns.

Förbuden läggs till i listan i del A i bilaga III till förordning (EG) 1925/2006.

en tvåa i en gul ring

Säkerheten för rabarber, brakved och senna som innehåller hydroxicenderivat  kommer att utredas och beslut rörande deras framtida användning kommer att fattas av EU kommissionen

Vissa växter har blivit föremål för unionens granskning på grund av vetenskaplig osäkerhet huruvida de är säkra att konsumera. De kan fortfarande användas i enlighet med nationell lagstiftning. Industrin har 18 månader på sig att lämna in ytterligare vetenskapliga data rörande säkerheten av dessa växter för en eventuell ny bedömning av EFSA. Kommissionen bör fatta ett beslut inom fyra år huruvida växterna ska tillåtas allmänt, eller om växten ska förbjudas eller användningen begränsas.

Följande växter har lagts till i listan i del C i bilaga III till förordning (EG) 1925/2006:

  • Beredningar från roten eller rhizomen av Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon och deras hybrider innehållande hydroxiantracenderivat;
  • Beredningar från blad eller frukt av Cassia senna L. innehållande hydroxyantracenderivat;
  • Beredningar från barken från Rhamnus frangula L., Rhamnus purshiana DC. innehållande hydroxiantracenderivat,
Aloe vera

Genotoxiska och cancerframkallande

Det finns många växter som innehåller hydroxiantracenderivat och de tillhör olika familjer och släkten. De används ofta i kosttillskott. Aloe-extrakt har också visats vara genotoxiska in vitro, mest sannolikt på grund av de hydroxiantracenderivat som förekommer i extraktet. Aloe-emodin har också visats vara genotoxiskt in vivo. Aloe-extrakt av hela blad och den strukturella analogen dantron har visats vara cancerframkallande.

Gränsvärde

enligt
STANDING COMMITTEE ON PLANTS, ANIMALS, FOOD AND FEED

Enligt Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (EU-kommissionen) sammanfattningsrapport (möte 5 oktober 2020):

  • Nivån på 1 ppm för aloe-emodin / emodin, och nivån på 1 ppm för summan av aloin A och aloin B, är för närvarande de lägsta nivåerna som på ett tillförlitligt sätt kan kvantifieras i laboratorier över hela EU. Därför kan denna nivå användas som en kvantifieringsgräns (LOQ) i en EU-harmoniserad riskhanteringsstrategi.
  • Produkter som är färdiga att användas efter beredning i enlighet med tillverkarens anvisningar och som innehåller en analyserad nivå som är högre än eller lika med 1 ppm aloe-emodin och / eller 1 ppm emodin och / eller 1 ppm aloin A + aloin B är ett tydligt bevis på närvaron av dessa ämnen i produkterna.

Sammanfattningsvis gäller att från och med den 7 april 2021 kan endast kosttillskott och andra livsmedel som innehåller mindre än 1 ppm aloe-emodin, 1 ppm emodin och 1 ppm aloin A + aloin B fortsätta att marknadsföras i Europeiska unionen.

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.