Efsa Växter med cyklotider - ej säkert som livsmedel

Publicerat 17 februari 2022 av Senia Johansson

EFSA: Växter med cyklotider - ej säkert som livsmedel

Det var en fin vårdag när jag som doktorand tillsammans med mina kollegor samlade in åkerviol (Viola arvensis) vid en parkeringsplats i Uppsala, för att isolera och forska på cyklotider. Nu 25 år senare finns ett utlåtande från EFSA rörande förekomsten av cyklotider i ett traditionellt livsmedel från tredje land.

EFSA har utvärderat säkerheten hos det traditionella livsmedlet Clitoria ternatea L. som konsumeras i Asien, särskilt i Indien, Filippinerna, Malaysia och Thailand. Utvärderingen av EFSA gjordes efter en anmälan från Sensient Technologies Europe GmbH (Tyskland) och Tsuijiko Co., Ltd (Japan), inlämnad till EU-kommissionen enligt artikel 14 i förordning (EU) 2015/2283 för att släppa ut torkade blommor av Clitoria ternatea L. som ett traditionellt livsmedel från tredjeland.

Cytotoxiska cyklotider

EFSA anser att sammansättningen av det traditionella livsmedlet Clitoria ternatea L. (Himmelsärt) har karakteriserats tillräckligt. Analyserna av sammansättningen inkluderar information om cyklotider, små cykliska proteiner som har rapporterats vara förknippade med säkerhetsproblem.

EFSA rapporterar att det finns hemolytiska och cytotoxiska in vitro effekter rapporterade för vissa cyklotider som finns i Clitoria ternatea L., samt data som indikerar möjliga effekter på immunsystemet och på livmodern för en cyklotid (om än inte upptäckt i Clitoria ternatea). Dessutom finns det endast begränsade data tillgängliga om nedbrytning, biotillgänglighet, toxikokinetik och möjliga toxikologiska in vivo effekter av cyklotider, inklusive några av de som finns i det traditionella livsmedlet.

EFSA noterar också att den tillgängliga informationen om den traditionella användningen av Clitoria ternatea L. för livsmedelsfärgning, i asiatiska länder inte visat några uppenbara negativa hälsoeffekter. Däremot har man inte fastställt en traditionell användning av Clitoria ternatea L. för beredning och konsumtion av växtbaserade infusioner.

Slutsats

Med tanke på den potentiella exponeringen för cyklotider till följd av den avsedda användningen för beredning av växtbaserade infusioner och den okända toxikologiska profilen för de cyklotider som finns i Clitoria ternatea L., anser EFSA att det traditionella livsmedlet kan utgöra en säkerhetsrisk för människors hälsa. EFSA gör därför säkerhetsinvändningar mot utsläppandet på marknaden inom EU av det traditionella livsmedlet (torkade blommor av Clitoria ternatea L.).

Växter att kontrollera

Fakta: Cyklotider

Stabila polypeptider

Vissa växter producerar en cocktail av mycket ovanliga polypeptider som cykliseras huvud-mot-svans via amidbindningar. Dessa cykliska polypeptider, kända som cyklotider (cyklo-peptider), är cirka 30 aminosyrarester långa och uppvisar en hög kemisk och biologisk stabilitet.

Hemolytiska och cytotoxiska

Det finns studier som visat hemolytiska och cytotoxiska effekter in vitro för vissa cyklotider samt data som indikerar möjliga effekter på immunsystemet och på livmodern.

Forskning

På Uppsala Universitet finns en forskargrupp som studerar cyklotidernas egenskaper. Forskargruppen har kunnat visa att cyklotiderna har kraftiga cytotoxiska och antibakteriella effekter, som man för närvarande följer upp med strukturaktivitetsstudier och studier av cyklotideffekt på artificiella cellmembran i form av liposomer.

Artikel EFSA: Växter med cyklotider ej säkert som livsmedel

Frigör din tid till annat

Är din nästa produkt ett säkert kort?

Satsa på rätt produkt. Med experttjänsten “Potential” får du svar på i ett tidigt skede om det finns några regulatoriska hinder för din nya produkt.

Två kiwifrukter om dagen är bra för magen

Två kiwifrukter om dagen är bra för magen

EU förbjuder aloe-extrakt i kosttillskott

EU förbjuder aloe-extrakt i kosttillskott

Kunskapsbanken
Kunskapsbanken

Exklusivt på Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.