Två kiwifrukter om dagen är bra för magen

Publicerat 17 juni 2021 av Senia Johansson

två kiwifrukter om dagen är bra för magen

EFSA är positiv till hälsopåstående om kiwi

Den 11 juni 2021, publicerade EFSA ett ovanligt yttrande rörande en ansökan för hälsopåstående om kiwifruktens positiva hälsoeffekt på magen. Ansökan för hälsopåstående om kiwi lämnades in av Zespri International Limited. Ansökan gällde kiwifrukt (Actinidia deliciosa var. Hayward) och dess upprätthållande av normal avföring 

Relevanta studier gav konsekventa resultat

EFSA ansåg att kiwifrukt var tillräckligt väl karaktäriserat och att upprätthållande av en normal avföring är en fördelaktig fysiologisk effekt, förutsatt att den inte leder till diarré.

Sökande tillhandahöll 18 interventionsstudier (14 publicerade och 4 opublicerade) och en systematisk granskning för den vetenskapliga underbyggnaden av påståendet. Studierna utfördes antingen på friska försökspersoner eller hos försökspersoner med förstoppning.

EFSA ansåg att endast resultaten från sex studier kunde användas för att dra slutsatser angående den vetenskapliga underbyggnaden av påståendet. Intressant nog indikerade EFSA att alla inlämnade studier på människor hade olika begränsningar och inte kunde användas på egen hand för den vetenskapliga underbyggnaden av påståendet. De sex relevanta studierna gav dock konsekventa resultat, vilket ledde till ett positivt utlåtande.

EFSA föreslog följande formulering för detta hälsopåstående, riktat till den allmänna befolkningen: ”consumption of kiwifruit contributes to the maintenance of normal defecation”. För att få den påstådda effekten bör två stora gröna kiwifrukter (dvs. cirka 200 g kiwikött) konsumeras.

Faktaruta hälsopåståenden

Hälsopåståenden ska vara godkända

Huvudregeln är att ett hälsopåstående ska vara utformat med den ordalydelse som godkänts av EU-kommissionen och som står i registret. Det beror på att godkännandet gäller just den hälsoeffekt som ordalydelsen anger under just de förhållanden som avses i det vetenskapliga underlaget.

Innan EU-kommissionen godkänner ett hälsopåstående granskar den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA ansökan från sökanden och ger därefter sitt utlåtande. Detta utlåtande ligger sedan till grund för EU-kommissionen beslut om hälsopåståendet ska godkännas eller inte.

Hälsopåståenden om växter förbjuds efter EU-dom

Vill du veta vad som händer med hälsopåståenden om växter?

Allmänna hälsopåståenden så här ska du inte göraa

Vill du veta hur man gör korrekta allmänna hälsopåståenden?

Jag hjälper dig när du fastnar i krångliga regler!

Låt mig hjälpa er att navigera i regelverken. Jag ger råd, stöd och utbildning till företag, både online och offline, i hur man kan tillämpa regler och utnyttja de möjligheter som finns för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag grundade CatchWell för att hjälpa företag att lösa problem och komma vidare i beslutsprocessen när det till exempel handlar om;

Underskrift

Senia Johansson

– Grundare & VD

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.