Domstolen förbjuder hälsokostreklam förklädd till journalistik

28 november 2022

Domstolen förbjuder hälsokostreklam förklädd till journalistik

Det är förbjudet att oriktigt hävda att hälsokost eller livsmedel kan bota allvarliga sjukdomar. Reklam får inte heller döljas som redaktionell text. Tidningen Expressen har brutit mot både punkterna, enligt Patent- och marknadsdomstolen.

Domstolen förbjuder hälsokostreklam förklädd till journalistik 2

Expressen och företaget Happy Green, som båda ingår i Bonnierkoncernen, har gjort reklam för produkter som påstås bota eller lindra allt från cancer och tarmbesvär till huvudvärk och illamående. Reklamen såg ut som vanliga redaktionella artiklar i tidningen, men i texten fanns en stor mängd annonser som gjorde reklam för samma produkter som beskrevs i artikeln.

Reklam i artikelform

Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att de båda aktuella artiklarna var reklam för hälsokostprodukter som Happy Green sålde. Inne i artiklarna fanns reklamerbjudanden för just de hälsokostprodukterna som artiklarna lovordade. Tidningen och Happy Green hävdade att artiklar inte var reklam utan journalistik som skyddas av yttrandefriheten. Nu går domstolen helt på KO:s linje och förbjuder företagen att göra reklam som påminner om redaktionellt innehåll på samma vis som i de aktuella fallen.

Otillåtna hälsopåståenden

Artiklarna i Expressen bryter också mot lagen genom att påstå att produkter med rödbetor, ingefära, mynta, basilika och kanel både kan lindra och bota en rad vanliga och allvarliga sjukdomar och hälsobesvär.

Miljonvite vid upprepning

Domen innebär att Expressen förbjuds att göra reklam på det sätt som gjorts i samarbetet med Happy Green. Båda företagen förbjuds också att påstå att en lång rad produkter kan lindra eller bota sjukdomar. Domstolen listar en rad påståenden i två punkter som förbjuds och varje punkt är förknippad med ett vite på 1 miljon kronor för Happy Green och 5 miljoner kronor för Expressen. Sammanlagt rör det sig alltså om viten på 2 respektive 10 miljoner kronor för de båda bolagen. Ett vite är enbart framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolagen bryter mot domen framöver.

Kvalitetssäkring

Vi granskar dokumenten för dina produkter

Kvalitetssäkring fungerar som ett kvitto på att din produkt håller god kvalitet och att lagar och regler följs

Marknadsföring ikon

Marknadsföringsmaterial

Är du osäker på om din marknadsföring är korrekt? Lämna granskningen till oss så talar vi om vad du behöver justera innan du beställer eller publicerar marknadsföringsmaterial.

Märkning 3 ikon

Märkning

Kosttillskott ska märkas med ett antal obligatoriska uppgifter. För kosttillskott kan företagare även göra frivilliga påståenden om hälsa. Vi säkerställer att märkningen är korrekt. 

Innehåll ikon

Innehåll

Undrar du om innehållet i din produkt eller tilltänkta produkt är tillåtet? Ju tidigare du kan fastställa att din produkt enbart innehåller tillåtna substanser desto bättre. Vi granskar innehållet.

klassificering ikon

Klassificering

Vi hjälper dig att ta reda på om ingredienserna är tillåtna att användas och utvärdera vilken klassificering som produkten med stor sannolikhet har utifrån dess syfte och innehåll. 

Nya produkter blå ikon

Nya produkter

Har du ett förslag på en ny produkt, men vill inte satsa på osäkra kort. Ju mer du vet och kan visa om din produkt desto bättre. Vi tar reda på om det finns några regulatoriska hinder.

Säkerhet & Effekt ikon

Utredningar

Vi hjälper dig att ta fram fakta eller dokument. Det kan handla om att ge er en grund för strategiska vägval och utvärderingar som minskar risken för att oförutsedda saker.

Expertlösningar

Anlita en expert

Paketerade expertlösningar är ett smart alternativ när du vill stärka upp ditt team med specialistkompetensen du behöver under en viss tidsperiod. Våra expertlösningar är baserade på lång erfarenhet från liknande projekt.

Fråga en expert

Med experttjänsten “Bollplank” får du svar på dina vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar.

Klassificera produkten

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet är tillåtet.

Gör sanna hälsopåståenden

Med experttjänsten “Påståenden” får du veta vilka godkända närings- och hälsopåståenden som finns för din produkt.

Satsa på rätt produkt

Med experttjänsten “Potential” får du svar på om det finns några regulatoriska hinder för din produkt.

Märk och marknadsför korrekt

Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.