Domstolen förbjuder Arlas netto noll-reklam

9 februari 2023

Domstolen förbjuder Arlas netto noll-reklam

Domstolen går på Konsumentombudsmannens linje och förbjuder Arla att använda uttrycket netto noll klimatavtryck och liknande påståenden i marknadsföring av mejeriprodukter.

Patent- och marknadsdomstolen tycker, precis som KO, att företagets reklam missvisande ger intrycket att produkten inte ger upphov till något klimatavtryck alls. Eller att konsumenten får intrycket att företaget kompenserat den klimatpåverkan som produkten orsakar fullt ut, trots att det inte har bevisats vara sant.

Osäkra faktorer

Domstolen anser inte att konsumenterna förstår att företagets löfte om netto noll bygger på klimatkompenserande aktiviteter som först om 100 år skulle kunna kompensera för det klimatavtryck som mjölkproduktionen ger upphov till.

Domen är förknippad med ett vite på 1 miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut om företaget i framtiden bryter mot förbudet. Företaget har redan upphört med netto noll-reklamen.

Källa: Konsumentverket

Domstolen förbjuder Arlas netto noll-reklam

Kvalitetssäkring

Vi granskar dokumenten för dina produkter

Kvalitetssäkring fungerar som ett kvitto på att din produkt håller god kvalitet och att lagar och regler följs

Marknadsföring ikon

Marknadsföringsmaterial

Är du osäker på om din marknadsföring är korrekt? Lämna granskningen till oss så talar vi om vad du behöver justera innan du beställer eller publicerar marknadsföringsmaterial.

Märkning 3 ikon

Märkning

Kosttillskott ska märkas med ett antal obligatoriska uppgifter. För kosttillskott kan företagare även göra frivilliga påståenden om hälsa. Vi säkerställer att märkningen är korrekt. 

Innehåll ikon

Innehåll

Undrar du om innehållet i din produkt eller tilltänkta produkt är tillåtet? Ju tidigare du kan fastställa att din produkt enbart innehåller tillåtna substanser desto bättre. Vi granskar innehållet.

klassificering ikon

Klassificering

Vi hjälper dig att ta reda på om ingredienserna är tillåtna att användas och utvärdera vilken klassificering som produkten med stor sannolikhet har utifrån dess syfte och innehåll. 

Nya produkter blå ikon

Nya produkter

Har du ett förslag på en ny produkt, men vill inte satsa på osäkra kort. Ju mer du vet och kan visa om din produkt desto bättre. Vi tar reda på om det finns några regulatoriska hinder.

Säkerhet & Effekt ikon

Utredningar

Vi hjälper dig att ta fram fakta eller dokument. Det kan handla om att ge er en grund för strategiska vägval och utvärderingar som minskar risken för att oförutsedda saker.

Våga ta språnget!

Utnyttja möjligheterna tillsammans med oss

Etablerade arbetssätt

Etablerade arbetssätt gör det effektivare och ger bättre kvalitet.

Problemlösning

Dra nytta av lång erfarenhet av problemlösning och alternativa regulatoriska vägar.

Specialistkompetens

Dra nytta av hur man brukar arbeta i liknande projekt och låt oss stå för detaljkunnandet.

0 +

Års erfarenhet