Har du missat att du ska vara certifierad när du säljer ekologiska livsmedel

Publicerat 20 januari 2022 av Senia Johansson

Har du missat att du ska vara certifierad?

Genom att göra en enkel kontroll går det att upptäcka att flera företag som hanterar och säljer ekologiska produkter inte är certifierade, vilket numera är ett krav. Från och med 1 januari 2022 gäller nämligen nya regler om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Hur produktionen och kontrollen ska gå till finns beskrivet i förordning (EU) 2018/848 som alla medlemsstater i EU måste följa. Bland annat ska företag anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper ut ekologiska livsmedel på marknaden, vilket även omfattar företag som säljer ekologiska produkter via e-handel.

Ny förordning om ekologiska produkter

Förordningen (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter gäller från 1 januari 2022 och har upphävt förordning (EG) 834/2007. Den ställer grundläggande krav för produktion, märkning och kontroll av ekologiska produkter. Mer specifika och detaljerade regler om listor över produkter och ämnen som är tillåtna i ekologiska produkter fastställs i genomförandeförordningen (EU) 2021/1165.

Produkter som producerats i enlighet med förordning (EG) 834/2007 före den 1 januari 2022 får släppas ut på marknaden efter det datumet tills lagren är slut.

Flera sekundära akter (genomförandeförordningar eller delegerade förordningar) om import och kontroller har också publicerats 2021.

Reglerna beskriver

  • Hur produktionen ska gå till
  • Hur produkterna ska märkas
  • Hur kontrollen ska ske
  • Vad som gäller vid import av ekologiska produkter från länder utanför EU.
Reglerna beskriver

Krav på anmälan till Livsmedelsverket

Från och med den 1 januari 2022 ska företag anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper ut ekologiska livsmedel på marknaden. Det gäller företag som:

Hanterar

Producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning, 

Importerar

Importerar sådana produkter från ett tredjeland

Exporterar

Exporterar sådana produkter till ett tredjeland.

Så här får du certifikat

Så får du ett certifikat

Inom EU ska nästan alla som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser, anmäla sig till ett godkänt kontrollorgan och låta sitt företag omfattas av deras kontroll. Det innebär att ditt företag kontrolleras av både den ordinarie livsmedelskontrollen, och av ytterligare ett kontrollorgan.

När ett kontrollorgan kontrollerar och har godkänt ditt företag kallas det att företaget blir ”certifierat för ekologisk produktion”, och ett certifikat utfärdas då.

I Sverige finns fem kontrollorgan som är godkända att kontrollera och certifiera produktion, förädling och import av ekologiska livsmedel, se nedan.

Anmälan

Företag som ska certifieras

Du ska anmäla ditt företag till ett kontrollorgan om du ska:

Producera ekologiska produkter, till exempel odling av ekologiska produkter eller uppfödning av ekologiska djur (primärproduktion)
Bereda ekologiska produkter, det vill säga tillverka ekologiska produkter inklusive att exempelvis packa och märka, ekologiska produkter
Förvara ekologiska produkter
Importera ekologiska produkter från länder utanför EU
Exportera ekologiska produkter till länder utanför EU
Sälja ekologiska produkter, inte direkt till slukonsument
Sälja ekologiska produkter via e-handel

Kontakta ett av kontrollorganen om du är osäker på om ditt företag ska anmälas eller inte. Lista på kontrollorganen finns nedan.

Distansförsäljning via internet ska anmälas till kontrollorgan

Försäljning av ekologiska livsmedel via internet räknas inte som försäljning direkt till slutkonsument. Därför ska sådan verksamhet alltid anmälas till ett kontrollorgan. För att det ska räknas som direkt försäljning till slutkonsument krävs att försäljningen (vid köptillfället) sker i närvaro av både handlaren eller dess personal och slutkonsumenten. Observera att lagerhållningen också alltid ska vara anmäld till ett kontrollorgan oavsett vem som äger lagret.

Försäljning av livsmedel via en REKO-ring räknas därmed som distansförsäljning. Det innebär att alla aktörer, det vill säga både livsmedelsföretag och privatpersoner, som säljer ekologiska livsmedel via en REKO-ring ska vara anmälda till ett kontrollorgan.

Grossister ska anmälas till kontrollorgan

Grossister som säljer ekologiska livsmedel ska vara anmälda till ett kontrollorgan.

Distansförsäljning ekologiska produkter

Kontrollorgan

Kontroll av företag med ekologiska livsmedel

Företag som producerar eller säljer ekologiska livsmedel kontrolleras av särskilda kontrollorgan. Kontrollorganens revision – kontroll – av den ekologiska produktionen handlar om att se vilka rutiner företag har för att följa reglerna. En viktig del av detta är spårbarhet, att varorna går att följa i tillverkningsledet så att man kan säkerställa att de har producerats som ekologiska.

Lista över anslutna företag

Alla företag som är certifierade ska ha ett giltigt certifikat. De svenska kontrollorganen ska ha uppgifter om sina kunder publicerade, så att den som är intresserad ska kunna se att ett företag är certifierat. De svenska kontrollorganen är;

ControlCert Scandinavia AB
HS Certifiering AB
Intertek Certification AB
Kiwa Certification AB
SMAK Certifiering AB
Valiguard AB*

*Valiguard AB upphörde som kontrollorgan 1 januari 2022 men det kan finnas produkter på marknaden som är kontrollerade av dem en viss tid framåt

Källor: Förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, Livsmedelsverket

Vill du läsa artikeln igen?

Ladda ner den som pdf

Frigör din tid till annat

Låt mig hjälpa er att navigera i regelverken. Jag ger råd, stöd och utbildning till företag, både online och offline, i hur man kan tillämpa regler och utnyttja de möjligheter som finns för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag grundade CatchWell för att hjälpa företag att lösa problem och komma vidare i beslutsprocessen när det till exempel handlar om;

Kunskapsbanken
Kunskapsbanken

Exklusivt på Kunskapsbanken

CatchWell Informed är din egen kunskapsportal. I Kunskapsbanken har vi samlat information, kunskap och inspiration som hjälper dig att följa reglerna och att göra rätt från början. Logga in och se våra informationsfilmer, ta del av våra vägledningar, läs svaren på vanliga frågor, fördjupa din kunskap i din egen takt, när det passar dig.

ny guide i kunskapsbanken

Att sälja kosttillskott i andra EU-länder

Eftersom det pratas alldeles för lite om den nya lagen om ömsesidigt erkännande och fri rörlighet av kosttillskott har jag sammanställt 36 frågor och svar i en ny guide “Att sälja kosttillskott i andra EU-länder -Vad innebär ömsesidigt erkännande och hur använder jag mig av det?” Guiden finns att ladda ner för medlemmar i Kunskapsbanken. I guiden finns även mer information om EU-kommissionens yttrande och vilka de nationella reglerna var som stoppade det grekiska kosttillskottet.

Att sälja kosttillskott i andra EU-länder utan länkar

Publikationer

Samtliga publikationer som finns på Kunskapsbanken kan laddas ner som pdf:er.

Frågor & Svar

Q&A om kosttillskott och växtbaserade läkemedel,

Informationsfilmer

Korta informationsfilmer för att ge en grundläggande förståelse för området.

Två kvinnor diskuterar

10 smarta steg för att kontrollera nya kosttillskott

Att anmäla eller inte anmäla kosttillskott

Att anmäla eller inte anmäla kosttillskott

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.