Även kosttillskott har regler

Publicerat 20 oktober 2022 av Senia Johansson

Även kosttillskott har regler!

De lagar och regler som gäller för livsmedel i stort, gäller så klart även för kosttillskott. Därutöver finns det ett antal specialregler för kosttillskott. De som antyder eller anger att kosttillskott inte är reglerade har fel. 

Kosttillskott är livsmedel och sedan 2002 finns det en EU-lagstiftning som reglerar kosttillskott. Denna lagstiftning (Direktiv (EG) 2002/46/EG) har i Sverige implementeras i föreskrifterna LIVSFS 2003:9.

Det här innebär att kosttillskott regleras enligt livsmedelslagstiftningen, vilket omfattar vad kosttillskotten får innehålla, vilka tillsatser som är tillåtna, vad du får påstå om produkterna, hur de ska märkas, hur produktionen ska gå till etc.

Kosttillskott omfattas av följande lagar

Innehåll ikon

Kosttillskottsföreskriften

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott

Kosttillskott ikon orange

Kosttillskottsdirektivet

Direktiv (EG) 2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott

Nya produkter ikon

Allmän livsmedelslagstiftning

Livsmedelslagen (2006:804) och Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Efsa och om livsmedelssäkerhet.

Gränsvärden ikon orange 2

Förordning om gränsvärden

Förordning (EG) nr 1881/2006 om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

Hälsa ikon vit

Närings- och hälsopåståenden

Förordning (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden.

Tillsatser ikon orange

Tillsatsförordningen

Förordning (EU) nr 1333/2008 om tillsatser.

Information ikon orange

Informationsförordningen

Förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.

check lista ikon orange

Godkända hälsopåståenden

Förordning (EU) nr 432/2012 om godkända hälsopåståenden.

Nytt ikon orange

Nya livsmedel

Förordning (EU) nr 2015/2283 om nya livsmedel.

Regler under andra myndigheters områden

doping ikon orange

Dopinglagen

Lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (dopinglagen).

Läkemedel ikon orange

Läkemedelslagen

Läkemedelslagen (2015:315).

alkohol ikon orange

Alkoholhaltiga preparat

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FohMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat.

farligt ikon orange

Hälsofarliga varor

Förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

marknadsföring ikon vit

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen (2008:486).

Läkemedel ikon orange 2

Medicintekniska produkter

Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. 

Kosttillskott omfattas av följande lagar (1)

Frigör din tid till annat

Gör reklam och märkning på rätt sätt

Är du osäker på om din märkning eller marknadsföring är korrekt? Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

Konsultation Tala om vad du behöver hjälp med

” Har du svårt att veta i vilken ände du ska börja i? Känner du att du saknar fakta för att kunna fatta beslut? Jag förenklar för beslutsfattare att tillämpa reglerna för kosttillskott och växtbaserade läkemedel.”

SJ
Senia Johansson

Ph.D. (Pharm), Expert & CEO

Underskrift

6 olika typer av regler

Idag är i stort sett all lagstiftning om livsmedel gemensam inom hela Europeiska unionen (EU), dvs. de är utarbetade inom EU och gäller inom hela EU. Huvuddelen av reglerna finns i EG-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter.

Följande olika typer av regler finns;

Användningsvillkor

EG-förordningar

EG-förordningar som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, EUT, och som gäller som svensk lag. Förordningar gäller direkt i alla EU:s medlemsländer, de företag och myndigheter som är verksamma i länderna samt ländernas medborgare. EG-förordningar har samma verkan som lagar och gäller såsom de är skrivna, vilket betyder att de inte får omarbetas eller justeras med hänsyn till medlemsländernas egna förhållanden.

1

EG-direktiv

EG-direktiv är inte direkt gällande i Sverige såsom en vanlig lag stiftad av den Svenska riksdagen. EG- direktivet innebär endast en förpliktelse för den svenska staten att genom lagstiftning eller på annat sätt se till att direktivet och dess krav uppnås. Länderna beslutar själva vad som ska göras för att föreskrifterna i direktivet ska uppfyllas, men vid tvist är det EG-domstolen som avgör om så har skett. Om Sverige redan uppfyller de krav som ställs i direktiv så behöver inga åtgärder vidtas. I annat fall måste åtgärder vidtas inom en bestämd tid.

2

Föreskrifter

Föreskrifter är en myndighets anvisningar och föreskrifter om hur lag eller förordning ska tillämpas. Inom livsmedelsområdet finns Livsmedelsverkets föreskrifter som finns i Livsmedelsverkets författningssamling, LIVSFS.

3

Allmänna råd/ Vägledningar

Allmänna råd och vägledningar ges ut av myndigheter och syftet är att underlätta för till exempel företagen att följa föreskrifter genom att förtydliga begrepp eller genom att visa hur du kan eller bör handla i en viss situation. Allmänna råd är inte tvingande på samma sätt som föreskrifter.

4

Livsmedelslagen & livsmedelsförordningen

Livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) som publiceras i svensk författningssamling, SFS.

5

EU-beslut

EU-beslut fattas av EU-kommissionen inom frågor som ska gälla omgående inom hela EU. I vissa fall skrivs dessa in i Livsmedelsverkets föreskrifter.

6

CATCHWELL

När du behöver vägledning och tolkning av snåriga regler

CatchWell visar företag pragmatiska lösningar i hur de kan tillämpa reglerna för kosttillskott & växtbaserade läkemedel utan att kompromissa med regulatorisk compliance

Håll dig uppdaterad!

Få vårt nyhetsbrev gratis med de senaste nyheterna, artiklarna och verktygen

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.

Ladda ner infografik gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.