Att anmäla eller inte anmäla kosttillskott 4

Publicerat 14 oktober 2021 av Senia Johansson

Att anmäla eller inte anmäla kosttillskott

Funderar du på att sälja ditt kosttillskott i andra EU-länder? Då är det bra att känna till att vissa regler för kosttillskott skiljer sig åt mellan EU-länderna. I förra veckan tog vi upp att innehållet av andra ämnen i kosttillskott saknar regler på EU-nivå, vilket medför att länder klassificerar ämnen på olika sätt, vilket kan innebära svårigheter att sälja ett och samma kosttillskott på flera olika marknader inom Europa.

Ett annat område som också saknar harmoniserade regler är huruvida kosttillskotten ska anmälas till myndigheten eller inte. Majoriteten av EUs medlemsländer kräver att de ska anmälas till den nationella myndigheten innan de sätts på marknaden.

Länder där man inte kräver att de anmäls är bland annat Sverige, Nederländerna och Österrike. Med stor sannolikhet kommer du behöva notifiera ditt kosttillskott innan det sätts på marknaden i ett annat EU-land. Denna notifieringsprocess skiljer sig dock åt mellan olika länder.

Notifiering av kosttillskott

I de flesta EU-länder är det obligatoriskt att anmäla kosttillskott till myndigheten, innan det släpps ut på marknaden. Anmälan görs per produkt i respektive land där man har för avsikt att sälja och marknadsföra produkten. Varje land har infört egna nationella regler och förfaranden för hur dessa anmälningar ska utvärderas och valideras.

Varför är det olika regler om kosttillskott i Europa?

Anmälan av kosttillskott i Europa finns reglerat i direktivet 2002/46/EG om kosttillskott. Direktivet fastställer särskilda regler för vitaminer och mineraler, men man har ännu inte fastställt några specifika regler för andra näringsämnen och andra ämnen med näringsämnen eller fysiologisk verkan (tex andra ämnen) som används som ingredienser i kosttillskott.

Utifrån detta direktiv har varje EU-land fastställt sin egen lagstiftning om kosttillskott. Det är anledningen till att det finns skillnader i reglerna om kosttillskott i EU och därför gäller principen om ömsesidigt erkännande.

Läs mer om ömsesidigt erkännande i artikeln - "Säljer du redan varor i ett EU-land och vill börja sälja dem i ett annat?"

Att anmäla kosttillskott

Varje land kan bestämma vilket system man ska ha (eller inte ha) när företag ska anmäla (notifiering) att kosttillskott ska släppas ut på marknaden. De flesta EU-länder kräver att man vid anmälan tillhandahåller uppgifter om tillverkaren och distributören av produkten, vilka ingredienserna som kosttillskottet innehåller eller att man ska bifoga hur etiketten ska se ut på det aktuella landets språk.

Giltig anmälan

Notifiering är det sista steget före försäljningen. De flesta EU-länderna, men inte alla, kräver att den nationella myndigheten bekräftar anmälan för att den ska vara giltig. I vissa EU-länder räcker det dock med att anmäla kosttillskottet för att kunna sälja produkten. Därför är det viktigt att ha kunskap om vilka regler som gäller i de länder man har för avsikt att sälja och marknadsföra sitt kosttillskott.

Att anmäla kosttillskott

Exempel på skillnader

Varje land har satt upp egna system för hur kosttillskott ska anmälas. Men vilka skillnader kännetecknar varje procedur? Nedan presenteras ett par exempel på vad som gäller i olika EU-länder.

FrankrikeFrankrike har en egen anmälningsplattform för att anmäla kosttillskott online. Sedan 2017 finns dessutom en lista över anmälda produkter tillgänglig online för konsumenterna.

TysklandI Tyskland måste alla distributörer anmäla kosttillskott till BLV. Anmälan sker via ett onlineformulär som fylls i och skickas elektroniskt. Bekräftelsen av anmälan erhålls omedelbart.

ItalienItalien har en egen anmälningsplattform för att anmäla kosttillskottet. För att kunna anmäla kosttillskott är det nödvändigt att företaget först registrerar sig på plattformen som en ekonomisk operatör. Bekräftelsen av anmälan erhålls omedelbart.

SverigeI Sverige behöver leverantören av ett kosttillskott inte anmäla kosttillskottet till Livsmedelsverket. En tillverkare, importör eller återförsäljare måste dock vara registrerad hos myndigheten i den kommun där den verkar.

FinlandI Finland är det obligatoriskt att anmäla kosttillskott till Finlands livsmedelssäkerhetsmyndighet Livsmedelsverket (tidigare EVIRA) granskar anmälan om kosttillskott och, under förutsättning att anmälan innehåller all nödvändig information, meddelas den berörda kommunala tillsynsmyndigheten. Vid granskningen av anmälan gör Livsmedelsverket dock ingen bedömning av att kosttillskottet eller märkningen följer reglerna. Detta är alltså tillverkarnas och importörernas ansvar och kan komma att kontrolleras vid tillsyn.

Handläggningstider vid notifiering

Handläggningstiderna varierar vanligtvis från 1 vecka till 3 månader, och kan i undantagsfall ta upp till 6 månader.

Jag hjälper dig när du fastnar i krångliga regler!

Låt mig hjälpa er att navigera i regelverken. Jag ger råd, stöd och utbildning till företag, både online och offline, i hur man kan tillämpa regler och utnyttja de möjligheter som finns för kosttillskott och växtbaserade läkemedel. Jag grundade CatchWell för att hjälpa företag att lösa problem och komma vidare i beslutsprocessen när det till exempel handlar om;

Underskrift

Senia Johansson

– Grundare & VD

Bli medlem i Kunskapsbanken
du också!

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.