Catchwells

Användarvillkor

Användarvillkor

När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy www.catchwell.se/integritetspolicy styr relationen mellan dig och CatchWell AB (“CW”).

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster.

Begreppet ”CW” eller ”oss” eller ”vi” avses CatchWell AB. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

För nyttjande av catchwell.se samt underliggande domäner gäller följande användarvillkor

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till företagare samt personer i organisationer med behov av kunskap inom våra expertisområden. Du måste vara minst 18 år gammal för att teckna ett medlemskap eller köp av webbkurs. Det inkluderar inte den öppna delen av webbplatsen som är öppen för alla.

Köp av medlemskap till Kunskapsbanken och till webbkursen är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Vi har möjlighet att se det i våra system och om vi ser att medlemskapen eller webbkursen används på ett sätt som strider mot våra användarvillkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta medlemskapet eller webbkursen. Avgiften är i detta fall förbrukad. 

Medlemskapet till Kunskapsbanken är en prenumeration per år. Licensen är personlig. Innan avtalsperioden löper ut kommer du att få ett nytt inbetalningskort där du har möjlighet att förnya prenumerationen med ytterligare ett år. Om prenumerationen inte förnyas anses medlemskapet avslutat och därmed upphör access till medlemssidor, portal och förmåner när pågående medlemsperiod löper ut.

Köp av en webbkurs ger dig tillgång till kursen i 3 månader från köpdatum på din dator, läsplatta eller mobil. Licensen är personlig.

När du genomför köp godkänner du samtidigt användarvillkoren samt att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg. 

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen catchwell.se samt underliggande domäner och tjänster ägs och drivs av CatchWell AB, Stockholm “CW”.

Vi vill absolut se att du når framgång på nätet, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Vår plattform och tjänster förmedlar information om regulatoriska och medicinska frågeställningar för kosttillskott och växtbaserade läkemedel.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för din verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som legala. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

Förtydligande av ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer CW eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom CatchWells kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men CW ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta oss.

Stockholm 2020-01-29