Andra ämnen ett hinder för kosttillskott

Publicerat 7 oktober 2021 av Senia Johansson

"Andra ämnen" - ett hinder för kosttillskott

Varför tolkas reglerna för kosttillskott på olika sätt? Kanske har du varit med om att leverantörer från andra EU-länder har svårt att förstå varför innehållet i kosttillskottet är förbjudet i Sverige när samma produkt säljs lagligt i Frankrike.

Huruvida en produkt klassificeras som ett kosttillskott eller som ett läkemedel varierar mellan olika EU-länder. En bidragande orsak är bland annat kosttillskotts innehåll av “andra ämnen”. Andra ämnen, som till exempel koffein, lutein och probiotika, saknar regler på EU-nivå. Istället har en del medlemsstater infört egna nationella regler, vilket även Norge gjorde nyligen.

Brist på harmonisering inom EU

När det gäller kosttillskottens sammansättning är bestämmelserna mindre harmoniserade. De regler som är harmoniserade är hur kosttillskotten ska märkas och vilka näringsämnen (och deras kemiska former) som är tillåtna att användas i kosttillskott. Däremot är max-nivåerna av vitaminer och mineraler, användningen av andra ämnen, såsom växter och växtingredienser samt bioaktiva ämnen, såsom lutein och glukosamin, inte harmoniserade på EU-nivå och dessa bestämmelser faller därför under nationell lagstiftning.

Den begränsade harmoniseringen av sammansättningskraven för kosttillskott inom Europa har lett till att vissa medlemsstater (MS) infört detaljerad nationell lagstiftning. Sådan lagstiftning skiljer sig avsevärt mellan MS, inte bara när det gäller utformning och omfattning utan också vad gäller innehåll.

Nationella regler för "andra ämnen"

Kosttillskott innehåller ofta “andra ämnen” än vitaminer och mineraler som kan ha en näringsmässig eller fysiologisk effekt. För andra ämnen finns det inga listor på EU-nivå som motsvarar listorna för vitaminer och mineraler. Dessa ämnen regleras inte av direktiv 2002/46. De omfattas ibland av nationell lagstiftning, och ofta finns det inga regler som klargör deras status. Förbjudna, begränsade och granskade ämnen listas istället i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006.

Nationell lagstiftning

Nationella listor

På nationell nivå finns det i vissa fall för kosttillskott både positiva och negativa listor med ingredienser som är tillåtna eller förbjudna, maximala nivåer, specifika märkningskrav och olika andra användningsvillkor. Ett exempel är det kungliga dekretet i Belgien om produktion och marknadsföring av livsmedel som består av växter eller innehåller växtberedningar. Detta dekret innehåller en lista över förbjudna växter, en lista över tillåtna svampar och en lista över växter som är tillåtna i kosttillskott där man i vissa fall även anger deras användningsvillkor.

Ett annat exempel är Italiens förordning om kosttillskott som innehåller växter och växtberedningar och deras nationella lista över tillåtna växter i kosttillskott.

Företag som vill sälja produkter i andra medlemsstater bör informera sig om de krav som gäller i dessa medlemsstater. Annars kommer de snart att konfronteras med handelshinder, eftersom medlemsstaterna ofta förbjuder produkter som inte uppfyller deras nationella krav, även om de säljs lagligt i en annan medlemsstat. Den så kallade “principen om fri rörlighet för varor” är svår att säkerställa, trots att det finns flera domar från EU-domstolen.

Läs mer om reglerna för kosttillskott i artikeln "Klart att det finns regler för kosttillskott".

Andra ämnen kan vara nya livsmedel eller läkemedel!

Andra ämnen kan i vissa fall klassificeras som läkemedel eller som nya livsmedel. Livsmedel kallas för ”nya” om de inte har ätits i någon större utsträckning inom EU före den 15 maj 1997. Nya livsmedel kan vara alla möjliga typer av livsmedel som tidigare inte har ätits som mat inom EU, från växt- och djurarter eller delar av dem, till syntetiskt framställda ämnen eller livsmedel som tagits fram med helt nya processer.

Innan man får sätta nya livsmedel/ livsmedelsingredienser eller läkemedel på marknaden måste de först godkännas.

Frigör din tid till annat

Rätt produkt med rätt klass

Är du osäker på om innehållet är tillåtet och att produkten är rätt klassificerad? Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om ingredienserna är tillåtna att användas och utvärderar vilken klassificering som produkten med stor sannolikhet har utifrån dess syfte och innehåll. Det sparar både tid och pengar.

Gå vår webbkurs om klassificering

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.