Kvinna ligger på en filt på gräsmattan

Publicerat 3 juni 2021 av Senia Johansson

Allmänna hälsopåståenden - så här ska du inte göra

Du har säkert sett dem eller kanske rentav använder dem för dina produkter. Allmänna påståenden om kosttillskottets hälsofördelar. Men många gör dessa påståenden på ett felaktigt sätt. I denna artikel delar jag med mig hur man inte ska göra dessa påståenden som kallas för allmänna hälsopåståenden.

Hälsopåståenden riktar sig till friska personer

Om påståendet “Håll dig frisk” eller “Bra för din hälsa” används för ett kosttillskott kommer det att betraktas som ett allmänt hälsopåstående. Gemensamt för alla hälsopåståenden är att de riktar sig till friska personer och är påståenden om att bibehålla det normala och friska.

Allmänna påståenden om hälsa och att bibehålla det normala skulle i praktiken kunna ses som att produkten marknadsförs med att den förebygger sjukdom.

Läkemedelsverket anger att av flera anledningar är denna typ av påståenden inte medicinska. Det främsta skälet är att påståenden om hälsa är så vitt och öppet att de flesta konsumenterna uppfattar att produkten inte särskilt är till för att undvika sjukdomar, utan i lika stor utsträckning kan användas när du är frisk. Påståendet “Förbli frisk” är helt enkelt inte riktigt samma sak som skydda dig mot sjukdom. Påståenden om att en produkt på ett eller annat sätt har hälsofördelar kallas, när det gäller livsmedel och kosttillskott, hälsopåståenden.

Hälsopåståenden ska vara godkända

Huvudregeln är att ett hälsopåstående ska vara utformat med den ordalydelse som godkänts av EU-kommissionen och som står i registret. Det beror på att godkännandet gäller just den hälsoeffekt som ordalydelsen anger under just de förhållanden som avses i det vetenskapliga underlaget.

Kvinna läser på förpackning

Allmänna hälsopåståenden kräver inget förhandsgodkännande

Det finns dock en möjlighet att uttrycka en hälsoeffekt mer allmänt för att det ska beskriva effekten mer förståeligt eller tilltalande för konsumenterna. Användningen av sådana påståenden skulle kunna vara till hjälp för konsumenterna eftersom de skulle förmedla ett mer konsumentvänligt budskap.

Konsumenterna kan dock lätt missförstå och/eller missuppfatta allmänna hälsopåståenden, vilket eventuellt skulle kunna leda till att konsumenterna föreställer sig andra eller bättre hälsoeffekter än de som faktiskt finns.

Därför finns det vissa krav på hur dessa allmänna hälsopåståenden får utformas. Nedan presenterar jag exempel på hur du inte ska utforma allmänna ospecifika hälsopåståenden.

Bestämda och obestämda hälsopåståenden

I domstolssammanhang används ibland begreppen obestämda och bestämda hälsopåståenden. Obestämda hälsopåståenden (även kallade allmänna eller ospecifika påståenden) är enligt artikel 10.1 i förordning 1924/2006 förbjudna om de inte uppfyller vissa allmänna och särskilda krav, är godkända i enlighet med förordningen och även ingår i en förteckning över tillåtna hälsopåståenden. Obestämda hälsopåståenden får göras endast om de åtföljs av ett bestämt hälsopåstående som är godkänt att användas inom EU (se artikel 10.3).

Exempel på allmänna hälsopåståenden

  • För din vitalitet
  • Lugn mage
  • För ditt hjärta
  • Super (om det är hälsan som avses)
  • Antioxidant
  • Energidryck
  • GI
  • Probiotika

Källa: Livsmedelsverket

Läs mer om hälsopåståenden för växtbaserade kosttillskott i artikeln "Sista ronden - Hälsopåståenden för växter förbjuds efter EU-dom".

så här ska du inte göra allmänna hälsopåståenden...

Vill du beskriva en hälsoeffekt för kosttillskott mer förståeligt eller tilltalande för konsumenterna? Lagstiftningen gör det möjligt att uttrycka en hälsoeffekt för kosttillskott mer allmänt. Här ger jag exempel på hur du inte ska göra dessa påståenden.

Symboler kan vara hälsopåståenden

1. symbolen är otillåten

Även en bild eller en symbol kan vara ett hälsopåstående, såsom en bild av en person med ett måttband kan utgöra ett påstående om viktnedgång. Om du inte kan följa upp din bild eller symbol med ett godkänt hälsopåstående med samma innebörd som bilden/symbolen är bilden/symbolen ett otillåtet allmänt hälsopåstående.

2. Det finns inget godkänt hälsopåstående

Allmänna eller ospecifika påståenden får bara göras om man samtidigt anger det specifika, godkända hälsopåståendet på ett sätt som gör att konsumenten tydligt kan se sambandet.

Ange ett godkänt hälsopåstående
Ska ha samma innebörd

3. innebörden är inte densamma

Det allmänna påståendet måste stämma överens med det specifika hälsopåståendet. Påståendet får inte heller ge konsumenterna en uppfattning att kosttillskottet har andra eller bättre hälsoeffekter än vad det faktiskt har.

4. Sambandet framgår inte

Ett allmänt hälsopåstående ska åtföljas av ett godkänt specifikt hälsopåstående. Man ska enkelt förstå att dessa två påståenden hör ihop.

Det är inte tillräckligt om ett allmänt hälsopåstående finns på framsidan på en förpackning medan det godkända hälsopåståendet finns på baksidan och det inte finns någon tydlig hänvisning, som en asterisk, mellan dessa två.

Sambandet ska vara tydligt
Påståendet är inte bestämt

5. Påståendet är inte allmänt / Obestämd

Med allmänna/obestämda hälsopåståenden är sådana påståenden som endast innehåller allmänna, ospecifika hänvisningar till näringsämnets eller livsmedlets inverkan på den allmänna hälsan. Bestämda hälsopåståenden är de påståenden som inte kan kvalificeras som obestämda hälsopåståenden. Enligt tidigare dom (PMT-11229-17) anses påståenden som “Produkten X – för dina leder” vara ett bestämt påstående.

Frigör din tid till annat

Gör reklam och märkning på rätt sätt

Är du osäker på om din märkning eller marknadsföring är korrekt? Med experttjänsten “Compliance” får du en kvalitetskontroll där vi granskar din märkning eller marknadsföring.

Gå vår webbkurs om hälsopåståenden

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.